Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
21 kwietnia 2017

Prezydenta Miasta Łodzi zawiadamia o przyjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi”.

20 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu.

Szczegóły konkursu >>>

20 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok „Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33”.

20 kwietnia 2017

W dniu 26 kwietnia 2017 r., w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godz. 9.00.

19 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegóły konkursu >>>

14 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby.

14 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację), na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, położonego w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 15.

12 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej lub udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych przy ulicach: Emilii Plater 20, mjr. Henryka Sucharskiego 1, al. 1 Maja 41, Gdańskiej 9, 12 i 116, Wschodniej 49 i Nawrot 72.

12 kwietnia 2017

Prezydent Miasta informuje o planie sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.

12 kwietnia 2017

Prezydent Miasta informuje o planie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.

11 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację), na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych przy ulicach: Sanockiej 20, 1 Maja 41, Andrzeja Struga 35, Stefana Żeromskiego 37, Stefana Żeromskiego 39, płk. Jana Kilińskiego 89, Prezydenta Gabriela Narutowicza 6, ul. Piotrkowska 27 / płk. dr. Stanisława Więckowskiego 1.

6 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

5 kwietnia 2017

Miasto Łódź / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza wyniki otwartego naboru na partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły naboru >>>

4 kwietnia 2017

Prezydent miasta Łodzi informuje, że w dniu 27.04.2017 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 odbędzie się egzamin dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

4 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych.

Szczegóły konkursu >>>

3 kwietnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

31 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o stawkach dotacji dla szkół i placówek niepublicznych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

30 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Kolińskiego 29, Okólnej bez numeru, Mielizny 4 i 4a, Zarzewskiej bez numeru, Solec bez numeru, Zagajnikowej bez numeru, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Tleniu na terenie gminy Osie.

30 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

28 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

28 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu >>>

24 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Ruchliwej bez numeru, Zagadkowej bez numeru, Postępowej bez numeru.

24 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: bez nazwy oraz Przedwiośnie bez numeru.

23 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że IV Łódzkie Senioralia odbędą się w dniach 13–26 maja 2017 roku.

23 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Szczegóły konkursu >>>

22 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

21 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo, Finału Marcin Gortat Camp oraz DOZ Maraton Łódź - R.

Szczegóły konkursu >>>
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3562710
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO