Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

Adres:
94-304 Łódź, Minerska 1/3

Telefon:
426347092

Email:
zso7@poczta.onet.pl

Strona WWW:
http://http://www.gim23.szkoly.lodz.pl; http://www.lo34.szkoly.lodz.pl/

Nazwisko dyrektora:
Anna Rabiega