Przedszkole Miejskie Nr 89
Przedszkole Miejskie Nr 89

Adres:
93-510 Łódź, Ciołkowskiego 7a

Telefon:
426847663

Email:
pm89@toya.net.pl

Strona WWW:
http://www.pm89lodz.wikom.pl

Nazwisko dyrektora:
Katarzyna Kruszyńska