Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda w Łodzi
Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda w Łodzi

Adres:
91-416 Łódź, Pomorska 16

Telefon:
426331363 / 790 630 217

Email:
planetarium@toya.net.pl

Strona WWW:
http://www.planetarium.org.pl

Nazwisko dyrektora:
Jerzy Loba