Szkoła Podstawowa Nr 33
Szkoła Podstawowa Nr 33

Adres:
92-512 Łódź, Lermontowa 7

Telefon:
426727095

Email:
s.p.33lodz@interia.pl

Strona WWW:
http://WWW.sp33.edu.lodz.pl

Nazwisko dyrektora:
Anna Kaleta