Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wyszukiwarka spraw<<

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu osobistego >>>

Najczęściej zadawane pytania >>>

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa poinformować, że sprawy z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności można załatwiać również w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera), w godzinach pracy:
od poniedziałku do piątku 8.00-19.00 oraz w każdą sobotę 9.00-13.00.

Zapraszamy Państwa do składania wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony czytelnie „wniosek o wydanie dowodu osobistego”.
 2. Dwie jednakowe, aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które ubiegają się o dowód osobisty po raz pierwszy i nie wstąpiły w związek małżeński.
 4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
  UWAGA!
  Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
 5. Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany.
 6. Na żądanie organu: poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Wniosek składa się osobiście – format A4, dwustronnie drukowany. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 roku życia składa wniosek w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Małoletni, który ukończył 13 lat wniosek składa w obecności jednego z rodziców lub z opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd.

W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, wymagana jest również jej obecność.

Od dnia 01.01.2010 r. Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Dowód odbiera się osobiście.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie przed ukończeniem 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat życia jest ważny bezterminowo.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego może zostać dokonane w dowolnej lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych na terenie Miasta Łodzi.

Dowód osobisty podlega wymianie:

 • w razie zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć w terminie 14 dni,
 • w razie uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • z powodu upływu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem jego ważności.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
 • po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesiące dla obywateli przebywających poza granicami kraju), licząc od daty zaistnienia zmiany,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Dowodów Osobistych
al.Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-44
adres e-mail: dowody@uml.lodz.pl
 1. ul. Zachodnia 47
  91-065 Łódź
  II piętro, okienko 3, 4, 5


 2. Al. Politechniki 32
  93-590 Łódź
  I piętro, pokój: 101


 3. ul. Krzemieniecka 2B
  94-030 Łódź
  parter, stanowiska 5-9


 4. ul. Piotrkowska 153
  90-440 Łódź
  parter, pokój: 001


 5. Al. Piłsudskiego 100
  92-326 Łódź
  parter, stanowiska 1-5


 6. ul. Piotrkowska 110
  90-440 Łódź
  parter, stanowisko nr 1 i 2


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację opracował(a): Izabela Łopusiewicz (2013-08-16)
Informację wprowadził(a): Maciej Bieniek (2013-08-16)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2014-08-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 664480
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO