Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
20 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu.

19 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap I.

Szczegóły postępowania >>>

18 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi zaprasza wszystkich uczestników i osoby zainteresowane na ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej”.

Szczegóły konkursu >>>

17 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi zwraca się z prośbą o oszacowanie ceny usługi opracowania modelu prowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznej dla inwestycji miejskich, w ramach Projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” realizowanego przez Miasto Łódź na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

14 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie aktywizacji społecznej oraz promowania twórczości osób starszych, w formie regrantingu.

Szczegóły konkursu >>>


14 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicach: Dźwiękowej 16a i Śliwowej 7.

14 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na wydzierżawienie na okres 15 lat, części nieruchomości o powierzchni 4517 m2 położonej w Łodzi, przy ulicy Konstytucyjnej 42c.

12 lipca 2017

Wydział Kultury ogłasza wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu.

Szczegóły ogłoszenia >>>


10 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły konkursu >>>


6 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Solec bez numeru, Kajakowej 13 i 15, Demokratycznej 107, Wiośnianej 4, Okólnej bez numeru.

5 lipca 2017

Wydział Gospodarki Komunalnej ogłasza listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu architektonicznego na opracowanie i wykonanie Obiektu – awangardowej rzeźby lub instalacji przedstawiającej „Rodzinę jednorożców”.

Szczegóły konkursu >>>

4 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dotyczącego aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców Miasta Łodzi oraz promowania idei wolontariatu, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu spotkań edukacyjnych w ramach projektu „60+WOLONTARIAT”.

3 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na Przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w terminie sierpień – październik 2017r., w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły dialogu technicznego >>>


3 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, wnioskujących o udzielenie w 2017 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

30 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń komputerowych.

29 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs architektoniczno-plastyczny „Łódzkie ściany - edycja druga 2017” na opracowanie projektu muralu iluzorycznego o tematyce architektonicznej.

29 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: mjr. Henryka Sucharskiego 1, Emilii Plater 20, dr. Adama Próchnika 10 oraz Pomorskiej 25.

26 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Szczegóły konkursu >>>

26 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2018 r.

23 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Strażackiej bez numeru, ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19, Pomorskiej 179, Ruchliwej 35, Przędzalnianej 101 i 103.

20 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji XII SuperFinału rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.

Szczegóły konkursu >>>

Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3795027
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO