Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
17 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie i wykonanie Obiektu – awangardowej rzeźby lub instalacji przedstawiającej „Rodzinę jednorożców”.

Szczegóły konkursu >>>

17 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy ul. płk. Jana Kilińskiego 30.

10 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń komputerowych.

Szczegóły konkursu >>>


10 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Jaracza 53, Bolesława Limanowskiego 52/54, Rewolucji 1905 r. 18, Henryka Sienkiewicza 37 oraz Zielonej 47.

8 sierpnia 2017

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 23.08.2017 r. w turach o godzinach: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 i 15.00 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi odbędzie się egzamin osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

4 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

4 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy ul. Targowej 69 i 71.

3 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017.

3 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnych.

Szczegóły konkursu >>>


2 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2017 r.

2 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, usytuowanych w budynkach położonych przy: ul. Stefana Żeromskiego 37 i 39, al. 1 Maja 41, ul. Sanockiej 20, ul. Wschodniej 49.

1 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi.

Szczegóły ogłoszenia >>>

31 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki rozpatrzenia wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu.

Szczegóły ogłoszenia >>>


26 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 28 i marsz. Józefa Piłsudskiego bez numeru oraz ul. płk. Jana Kilińskiego 125, 127, 129, 131, 133 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru.

26 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, ul. Wólczańskiej bez numeru i ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5 oraz nieruchomości położonej w Tleniu na terenie gminy Osie.

21 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki drugiej edycji konkursu architektonicznego na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej”.

Szczegóły konkursu >>>


21 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w 2017 r.

Szczegóły konkursu >>>


21 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Szczegóły konkursu >>>


19 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap I.

Szczegóły postępowania >>>
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3862763
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO