Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
27 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w 2017 r.

27 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnych.

26 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Szczegóły konkursu >>>

26 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2018 r.

23 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Strażackiej bez numeru, ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19, Pomorskiej 179, Ruchliwej 35, Przędzalnianej 101 i 103.

21 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi.

20 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji XII SuperFinału rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.

Szczegóły konkursu >>>


13 czerwca 2017

Wydział Gospodarki Komunalnej ogłasza listę uczestników zakwalifikowanych do I etapu konkursu architektonicznego na opracowanie i wykonanie Obiektu – awangardowej rzeźby lub instalacji przedstawiającej „Rodzinę jednorożców”.

Szczegóły konkursu >>>

12 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza protokół dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Program kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Szczegóły zapytania ofertowego >>>

12 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza protokół dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Program edukacji ogólnej”.

Szczegóły zapytania ofertowego >>>

9 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

9 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Plac Dąbrowskiego 4, Podgórnej 57, Nawrot 25 oraz Nowomiejskiej 5.

7 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy na „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.

Szczegóły dialogu technicznego >>>

5 czerwca 2017

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniach 28.06.2017 r. - 29.06.2017 r. w turach o godzinach: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 i 15.00 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi odbędzie się egzamin osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

2 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o wszczęciu postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap I.

29 maja 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Krajowej.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3738384
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO