Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
29 marca 2017

W dniu dzisiejszym, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się XLIV (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godz. 11.00.

28 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

28 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu >>>

27 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

24 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Ruchliwej bez numeru, Zagadkowej bez numeru, Postępowej bez numeru.

24 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: bez nazwy oraz Przedwiośnie bez numeru.

23 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że IV Łódzkie Senioralia odbędą się w dniach 13–26 maja 2017 roku.

23 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Szczegóły konkursu >>>

22 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

22 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży.

22 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu.

21 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo, Finału Marcin Gortat Camp oraz DOZ Maraton Łódź - R.

Szczegóły konkursu >>>

20 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

17 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Pomorskiej 25 oraz dr. Adama Próchnika 10.

17 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Składowej 34, Piotrkowskiej bez numeru, Augustów bez numeru, 6 Sierpnia 26, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5, Ruchliwej 35, Wólczańskiej bez numeru.

16 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły konkursu >>>

15 marca 2017

Miasto Łódź / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły konkursu >>>

15 marca 2017

Biuro Strategii Miasta ogłasza wyniki naboru Partnera/ów na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły naboru >>>

15 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyznaniu nagrody w wysokości 15.000 zł Panu Adamowi Kszczotowi, zawodnikowi Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie złotego medalu podczas Halowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Belgradzie.

15 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyznaniu nagrody w wysokości 15.000 zł Panu Sylwestrowi Bednarkowi, zawodnikowi Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie złotego medalu podczas Halowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Belgradzie.

14 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

14 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

10 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

10 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Prezydenta Gabriela Narutowicza 35, Henryka Sienkiewicza 37, płk. dr. Stanisława Więckowskiego1/Piotrkowskiej 27, Rewolucji 1905 r. 18, Zielonej 47.

9 marca 2017

Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 marca 2017

Prezydenta Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 r. dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

6 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Szczegóły konkursu >>>

2 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2017 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

1 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza IX edycję konkursu pod nazwą „Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes”.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3501215
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO