Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
26 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 28 i marsz. Józefa Piłsudskiego bez numeru oraz ul. płk. Jana Kilińskiego 125, 127, 129, 131, 133 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru.

26 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, ul. Wólczańskiej bez numeru i ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5 oraz nieruchomości położonej w Tleniu na terenie gminy Osie.

21 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki drugiej edycji konkursu architektonicznego na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej”.

Szczegóły konkursu >>>


21 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w 2017 r.

Szczegóły konkursu >>>


21 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Szczegóły konkursu >>>


20 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu.

19 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap I.

Szczegóły postępowania >>>

14 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie aktywizacji społecznej oraz promowania twórczości osób starszych, w formie regrantingu.

Szczegóły konkursu >>>


14 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicach: Dźwiękowej 16a i Śliwowej 7.

12 lipca 2017

Wydział Kultury ogłasza wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu.

Szczegóły ogłoszenia >>>


10 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły konkursu >>>


6 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Solec bez numeru, Kajakowej 13 i 15, Demokratycznej 107, Wiośnianej 4, Okólnej bez numeru.

5 lipca 2017

Wydział Gospodarki Komunalnej ogłasza listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu architektonicznego na opracowanie i wykonanie Obiektu – awangardowej rzeźby lub instalacji przedstawiającej „Rodzinę jednorożców”.

Szczegóły konkursu >>>

3 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na Przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w terminie sierpień – październik 2017r., w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły dialogu technicznego >>>


3 lipca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, wnioskujących o udzielenie w 2017 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

29 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs architektoniczno-plastyczny „Łódzkie ściany - edycja druga 2017” na opracowanie projektu muralu iluzorycznego o tematyce architektonicznej.

29 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: mjr. Henryka Sucharskiego 1, Emilii Plater 20, dr. Adama Próchnika 10 oraz Pomorskiej 25.

26 czerwca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty nabór wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2018 r.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3811626
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO