Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wybory samorządowe 2014<<

2014-07-26
ostatnia aktualizacja: 2014-12-12

Wybory samorządowe

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na obszarze Łodzi:

  1. Zarządzenie Nr 6963/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  2. Zarządzenie Nr 6965/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych w 2014 r.


  3. Zarządzenie Nr 7033/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 września 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do wykonywania niektórych czynności z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


 2. Geografia wyborcza:

  1. Okręgi wyborcze:

   1. Uchwała Nr L/1035/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


   2. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi
    treść obwieszczenia >>>


   3. Zarządzenie Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim


   4. Uchwała Nr XLVI/857/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału obszaru Województwa Łódzkiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


   5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 września 2014 r. informujące o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
    treść obwieszczenia >>>


  2. Obwody głosowania:

   1. Uchwała Nr LVII/1200/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania (z późn. zm.)


   2. Uchwała Nr XCIII/1971/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


   3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
    treść informacji >>>

   4. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2014 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    treść obwieszczenia >>>


   5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych o możliwości uzyskania pomocy w znalezieniu właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby obwodowej komisji wyborczej
    treść komunikatu >>>


  3. Mapa okręgów wyborczych i obwodów głosowania >>>


 3. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych >>>


 4. Rejestry i spisy wyborców:

  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców
   treść informacji >>>


  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców
   treść informacji >>>

 5. Obwodowe komisje wyborcze:

  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej - jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej >>>


  2. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>

  3. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>


  4. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>

  5. Uchwała Nr 97/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  6. Uchwała Nr 102/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  7. Uchwała Nr 103/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 31 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  8. Uchwała Nr 106/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  9. Uchwała Nr 110/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  10. Uchwała Nr 112/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  11. Uchwała Nr 115/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  12. Uchwała Nr 116/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  13. Uchwała Nr 118/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 15 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi


  14. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych
   treść komunikatu >>>


 6. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi:

  1. Uchwała Nr 89/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zasad losowania numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi


  2. Uchwała Nr 93/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wylosowanych numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Łodzi


 7. Komunikaty i obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi:

  1. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi, jej siedzibie, pełnionych dyżurach oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi oraz zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Miasta Łodzi
   treść komunikatu >>>


  2. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi o dodatkowym dyżurze w dniu 11 października 2014 r.
   treść komunikatu >>>


  3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Łodzi w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
   treść obwieszczenia >>>


  4. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Łodzi w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

 8. Komunikaty i obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi:

  1. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej W Łodzi z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (wyciąg dotyczący Okręgu Wyborczego Nr 1) >>>


  2. Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi, jej siedzibie, pełnionych dyżurach oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego >>>


 9. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi:

  1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych >>>


  2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych >>>


  3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej liczby mieszkańców w poszczególnych gminach (miastach) wchodzących w zakres właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. >>>


  4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., na obszarze objętym właściwością terytorialną Komisarza Wyborczego w Łodzi >>>


  5. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. >>>


  6. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi >>>


  7. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi >>>


  8. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi >>>


 10. Państwowa Komisja Wyborcza

Wyniki głosowania i wyniki wyborów

 1. Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Miasta Łodzi >>>


 2. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi >>>


 3. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego >>>


 4. Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego >>>


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjno-Prawny
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2014-07-17)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2014-12-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 55567
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO