Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2015<<

edycja wiosna 2015 rok

Kazimierz Marian Arendt – pan Kazimierz Arendt jest poetą, aktywnym działaczem kultury i członkiem Związku Literatów Polskich. Przez 5 lat pełnił funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Związku w Łodzi, a aktualnie sprawuje funkcję prezesa. Pan Kazimierz Arendt jest założycielem łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich, a przez 14 lat pełnił funkcję jego prezesa. Pan Kazimierz Arendt był również współredaktorem miesięcznika społeczno-kulturalnego „Okolice”. W 2006 r. ustanowił Fundację Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych pod nazwą „Nie bójmy się marzyć”.

Barbara Barańska – pani Barbara Barańska jest sędzią w stanie spoczynku i długoletnią członkinią Ligi Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi. W latach 1994-1999 pełniła funkcję przewodniczącej Zarządu Łódzkiego Ligi Kobiet Polskich. Pani Barbara Barańska była inicjatorką powstania Koła Prawniczego w Lidze. Przez wiele lat uczestniczyła w Parlamentarnej Grupie Kobiet działającej w Sejmie RP. Pani Barbara Barańska, w ramach swojej działalności w Lidze Kobiet Polskich, udziela bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Łodzi.

Zdzisława Bloch – pani Zdzisława Bloch od trzech kadencji jest członkiem Rady Osiedla Bałuty-Centrum, a od dwóch – członkiem Zarządu. Działa na rzecz środowiska lokalnego, wspiera kombatantów, osoby samotne, emerytów i rencistów, organizacje harcerskie ZHP i ZHR oraz organizacje działające na rzecz bezdomnych zwierząt. Pani Zdzisława Bloch organizowała Dni Sąsiada, pikniki rodzinne i spotkania z mieszkańcami osiedla. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców pani Zdzisława Bloch inicjowała spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.

Marta Bogumiła Domańska – pani Marta Domańska jako przewodnik i organizator wycieczek po Łodzi promuje walory krajoznawcze Łodzi i okolic. Jest członkiem zarządu i przewodniczącą sekcji turystycznej w Towarzystwie Przyjaciół Łodzi. Pracowała w łódzkim Centrum Informacji Turystycznej. Pani Marta Domańska prowadzi serwis internetowy poświęcony historii, zabytkom, zasłużonym łodzianom i najciekawszym szlakom w Łodzi. Pani Marta Domańska opracowuje trasy i prowadzi systematyczne, ogólnodostępne sobotnie wycieczki po naszym mieście. Zainicjowała również niedzielne spacery z cyklu „Maluchy poznają Łódź”.

Bogdan Dublewski – pan Bogdan Dublewski jest emerytowanym funkcjonariuszem policji, gdzie nadzorował służbę patrolową. Przez 25 lat, dzięki swojemu dużemu zaangażowaniu w wykonywanie obowiązków służbowych, przyczynił się do spadku przestępczości. Za swoją działalność został odznaczony przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz – za ponad 20-letnią służbę w policji – otrzymał srebrny medal od Prezydenta RP. Pan Bogdan Dublewski od lat współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn. Jest bardzo prężnie działającym społecznikiem na terenie osiedla Zarzew i osiedla Dąbrowa.

Leokadia Kabzińska – pani Leokadia Kabzińska jest od 63 lat członkinią Ligi Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego. Działała już podczas powstawania łódzkiego oddziału Ligi. Organizowała koła Ligi Kobiet Polskich na terenach zakładów pracy i Rady Narodowej Miasta Łodzi. Pani Leokadia Kabzińska jest znana jako założycielka koła Ligi na Bałutach i była jego wieloletnią przewodniczącą. Pani Leokadia Kabzińska współpracowała z Radą Osiedla Bałuty-Doły.

Małgorzata Maria Kowalska – pani Małgorzata Kowalska jest z zawodu prawniczką z długoletnim doświadczeniem adwokackim. Jako wysokiej klasy specjalistka na zasadach wolontariatu współpracuje z Oddziałem Wojewódzkim Ligi Kobiet Polskich w Łodzi udzielając bezpłatnych porad z zakresu prawa rodzinnego. Pani Małgorzata Maria Kowalska prowadzi także działalność szkoleniową dla studentów i młodych prawników. Od 30 lat nieprzerwanie służy radą i doświadczeniem prawniczym, a kobietom i ich rodzinom pomaga rozwiązywać trudne, życiowe problemy.

Kazimiera Grażyna Lange – pani Kazimiera Lange jest członkinią Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” i Federacji Rodzin Katyńskich w Warszawie, a także członkiem komitetu budowy Pomnika Katyńskiego w Łodzi. Pani Kazimiera Lange zainicjowała nadanie nazwy „Plac Ofiar Zbrodni Katyńskiej”, na którym w 1990 roku powstał pomnik. Współorganizuje wyjazdy na polskie cmentarze wojenne do Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni i innych miejsc kaźni Polaków na Wschodzie. Aktywnie współpracuje ze środowiskami polonijnymi w Smoleńsku, Starobielsku, Charkowie i Chicago. Wspomaga charytatywnie rodaków mieszkających na Wschodzie, organizacje polonijne i parafie rzymsko – katolickie. Za swoją pracę została uhonorowana m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Pro Memoria”, Nagrodą Honorową „Świadek Historii”.

prof. zw. dr hab. Lucyna Irena Lewandowska – pani prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska jest ekonomistą na Uniwersytecie Łódzkim, przewodniczącą komisji profesorskich ds. habilitacji i tytułu naukowego profesora oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Łódź i ZNP. Opublikowała 171 opracowań naukowo-badawczych (w tym 14 książek i podręczników). Pod jej redakcją powstał cykl publikacji poświęconych regionowi łódzkiemu. Pani prof. zw. dr hab. Lucyna Lewandowska została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”, przyznanym przez Prezydenta RP i wieloma nagrodami Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Wiesław Lewandowski – pan Wiesław Lewandowski jest z wykształcenia prawnikiem. Na co dzień prowadzi własne przedsiębiorstwo. Dokonał renowacji willi pofabrykanckiej przy ul. Kopernika 5. Zarządzanie firmą z powodzeniem łączy z działalnością społeczną i charytatywną. Pan Wiesław Lewandowski jest organizatorem krajowych i międzynarodowych turniejów tenisa ziemnego dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Od 2011 r. jest współorganizatorem i sponsorem Międzynarodowego Festiwalu Tanga Argentyńskiego w Łodzi.

Longin Tadeusz Małecki – pan Longin Małecki jest emerytowanym mechanikiem samochodowym i przedsiębiorcą, członkiem ZHP, ZMS, ZSMP, LOK. Był społecznym kuratorem ds. dzieci i młodzieży. Pan Longin Małecki znany jest jako działacz na rzecz Łodzi i upowszechniania jej historii. Jest członkiem–założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi, jego wieloletnim wiceprezesem i członkiem zarządu. Co więcej, jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Pokolenia” i Stowarzyszenia „Smolna”, aktywnie uczestniczy w działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest pomysłodawcą wielu inicjatyw na rzecz miasta, m.in. obchodów Urodzin Łodzi, wystaw „W naturze i miniaturze” oraz „Łódzkie skrzydła – W stulecie lotnictwa Ziemi Łódzkiej”.

Jerzy Niewiadomski – pan Jerzy Niewiadomski jest emerytowanym geodetą. Zasłużył się dla Łodzi poprzez aktywną działalność przy tworzeniu strategicznych planów rozwoju miasta. Był jednym z pomysłodawców tworzenia pierwszych map cyfrowych oraz współautorem instrukcji „System Informacji o Terenie, Podstawowa Mapa Kraju”, które stały się podstawą tworzenia map numerycznych. Był współtwórcą i współautorem rozwiązań Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi. Miał swój wkład w utworzeniu Systemu Informacji Przestrzennej, którego celem jest podniesienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej Łodzi.

Saturnina Pawłowska – pani Saturnina Pawłowska jest społeczniczką, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Ligi Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, długoletnią wiceprzewodniczącą Ligi w Zarządzie Dzielnicowym Łódź Śródmieście i sekretarzem Ligi Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego. Jest znana również jako działaczka na rzecz młodzieży i organizatorka świetlicy dla dzieci w Śródmieściu. Pani Saturnina Pawłowska udziela się w Radzie Osiedla i Wspólnocie Mieszkaniowej Łódź Bałuty oraz Komisjach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomaga osobom niepełnosprawnym, organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i bezpłatne warsztaty rehabilitacyjno-lecznicze.

Henryk Stanisław Siemiński – pan Henryk Siemiński jest historykiem, muzealnikiem, działaczem na rzecz kultury oraz społecznikiem. Był wicedyrektorem w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz wicedyrektorem i dyrektorem Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Pan Henryk Siemiński był członkiem wielu rad muzealnych w całej Polsce. Znany jest także ze swojej działalności edukacyjnej i wydawniczej, jako autor folderów wystaw oraz artykułów z zakresu współczesnej historii Polski. Aktywnie działa w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przyczynił się m.in. do powstania Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i Pomnika Chwały Armii Łódź. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi czy Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Barbara Krystyna Sokołowska-Urbańczyk – pani Barbara Sokołowska-Urbańczyk jest specjalistą ds. public relations i właścicielką firmy działającej w obszarze PR. Pani Barbara Krystyna Sokołowska-Urbańczyk jest organizatorką i pomysłodawczynią popularnego w Łodzi Festiwalu Dobrego Smaku oraz RE-Act Fashion. W swoją działalność od lat skutecznie angażuje wielu przedsiębiorców oraz środowiska akademickie. O istocie działań pani Barbary Sokołowskiej-Urbańczyk świadczy m.in. fakt, iż w czerwcu odbędzie się XII edycja Festiwalu Dobrego Smaku.

Janina Suska–Janakowska – pani Janina Suska-Janakowska była przewodniczącą Zarządu Łódzkiego Ligi Kobiet Polskich i współzałożycielką Ligi Kobiet w Łodzi. Jest Honorową Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Ligi. Z jej inicjatywy w Lidze Kobiet Polskich powołano Poradnię Rodzinną. Pani Janina Suska-Janakowska przyczyniła się również do powstania Poradni Prawno-Społecznej, w której pokolenia łódzkich rodzin korzystają z bezpłatnych porad, udzielanych przez specjalistów w ramach wolontariatu. Ponadto, pani Janina Suska-Janakowska działała na rzecz powstania i budowy Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki.

dr n. humanistycznych Maciej Świerkocki – pan dr Maciej Świerkocki jest pisarzem, eseistą, felietonistą, prozaikiem, tłumaczem literatury anglojęzycznej, krytykiem, autorem scenariuszy programów edukacyjnych i rozrywkowych oraz filmów fabularnych i seriali telewizyjnych. Co więcej, był autorem wielu filmów dokumentalnych i telenowel. Działa na rzecz popularyzacji literatury i kształcenia umiejętności młodych tłumaczy. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Filmowej oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. W 2014 r. został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi – Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi działalność w 1989 roku. Jego najważniejszym zadaniem było i jest dążenie do pełnego wyjaśnienia oraz utrwalania prawdy, a także pamięci o ofiarach zbrodni ludobójstwa, jaką była Zbrodnia Katyńska. Z jego inicjatywy w 1990 roku zbudowano w Łodzi Pomnik Katyński, organizowane są sesje, konferencje, wystawy krajowe i zagraniczne oraz wyjazdy na nekropolie katyńskie, a także sadzone są Dęby Pamięci. Od 20 lat „Rodzina Katyńska” współpracuje z Polakami mieszkającymi na Wschodzie poprzez różne działania, m.in. pomoc materialną, organizacje wyjazdów młodzieży polonijnej, festiwale czy konkursy. Stowarzyszenie zostało wyróżnione Medalem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przez Polską Fundację Katyńską i Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Fotografia laureatów Odznaki


Edycja jesień 2015 rok

Barbara Janina Bartczak – pani Barbara Bartczak jest emerytowanym nauczycielem. Całe swoje życie ofiarowała łódzkim dzieciom, również będąc na emeryturze jako społecznik zajmuje się pomocą – szczególnie najmłodszym łodzianom i seniorom. Wspiera seniorów przebywających w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 37 i Jaracza 34, a także mieszkańców Śródmieścia. Od 2006 roku realizuje się również w Radzie Osiedla Śródmieście-Wschód – w poprzedniej kadencji jako jej przewodnicząca, a w obecnej jako członek Zarządu Osiedla. Od wielu lat pani Barbara Bartczak jest wolontariuszką Stowarzyszenia Inicjatyw Rozsądnych Polaków. Za swoją działalność otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

Elżbieta Teresa Błaszczyk – pani Elżbieta Błaszczyk jest nie tylko nauczycielem, ale też instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego oraz zastępcą komendanta Hufca Łódź-Bałuty „Promienistych”. Swoje życie zawodowe i społeczne poświęciła łódzkim dzieciom i młodzieży oraz przybliżaniu im ich małej ojczyzny – Łodzi. Przygotowuje i prowadzi programy hufcowe obejmujące m.in. wychowanie patriotyczne, edukację ekologiczną, sportową, kulturalno-artystyczną, turystyczną, prozdrowotną, obywatelską, europejską czy w zakresie praw człowieka. Pani Elżbieta Błaszczyk jest propagatorką sportu, tańca ludowego i nowoczesnego oraz przygotowuje swoich uczniów do konkursów recytatorskich związanych z naszym miastem.

Andrzej Eugeniusz Boroń – pan Andrzej Boroń jest inżynierem-energetykiem, racjonalizatorem i autorem wielu nowych rozwiązań technicznych w energetyce. Był dyrektorem elektrociepłowni EC1 i EC3. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, a także jednym z założycieli Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i członkiem Rady Izby. Pan Andrzej Boroń od zawsze interesował się historią Łodzi i energetyki łódzkiej, na temat której opublikował szereg artykułów. Pomógł odnaleźć 2,5 tys. fotografii dokumentujących historię Elektrowni Łódzkiej, które wykorzystano w wystawie zorganizowanej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Za swoją społeczną działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi.

Krzysztof Frątczak – pan Krzysztof Frątczak jest z zawodu elektroenergetykiem, ale powszechnie znamy go jako członka Zarządu Regionu „Solidarność” Ziemia Łódzka i byłego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK. Prowadził szereg działań na rzecz ochrony pracowników. Jako działacz opozycji m.in. organizował struktury związkowe „S” i hurtowy kolportaż wydawnictw podziemnych. Współorganizował i koordynował Tajną KZ „S” we wszystkich zajezdniach MPK. Jako członek Tajnego Zarządu Regionu był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. Był pomysłodawcą i współorganizatorem struktur poziomych „S” w regionie łódzkim.

Jacek Janusz Górski – pan Jacek Górski jest nauczycielem w szkole i trenerem w Klubie Sportowym „20”. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia w zapasach. Był członkiem kadry narodowej w zapasach i wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski. Był wychowawcą wielu pokoleń sportowców, którzy odnosili sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Od wielu lat prowadzi zajęcia w Gimnazjum nr 2. Dzięki wsparciu pana Jacka Górskiego wielu zawodników, pomimo trudnego życiowego startu, osiągnęło sukces nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Za Zasługi dla Sportu.

Irena Wacława Jaros – pani Irena Jaros jest bibliotekarzem. W 1973 r. założyła bibliotekę dla pacjentów i pracowników Szpitala im. Pirogowa. W latach 1994-1998 pełniła funkcję radnego Rady Miejskiej. Pani Irena Jaros od lat zajmuje się działalnością charytatywną, a szczególnie na rzecz dzieci. Angażuje się w takie inicjatywy, jak Pogotowie św. Mikołaja czy letnie kolonie dla dzieci samotnych matek. W 1995 r. wspólnie z Markiem Edelmanem założyła Bank Żywności w Łodzi, którym kieruje. Od 13 lat wspólnie z Fundacją Równe Szanse prowadzi programy aktywizacyjne, pomocowe i edukacyjne dla mieszkańców Łodzi. W 1999 r. została laureatką Nagrody Miasta Łodzi. Ponadto, została w 2012 r. wyróżniona Medalem „Serce Dziecka”. Za swoją działalność otrzymała także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wiesław Sławomir Kowalewski – pan Wiesław Kowalewski jest muzykiem, piosenkarzem i kompozytorem. W 1963 r. wraz z Jerzym Krzemińskim, Krzysztofem Krawczykiem i Marianem Lichtmanem założył zespół Trubadurzy, którego utwory stały się przebojami. Trubadurzy od zawsze byli identyfikowani z naszym Miastem. Dziś pan Wiesław Kowalewski jest współliderem zespołu oraz animatorem wielu inicjatyw artystycznych związanych z łódzkim środowiskiem muzycznym i sportowym. Skomponował hymn łódzkiego Klubu Żużlowego „Orzeł”. W 2004 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2011 r. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Waldemar Julian Kowalski – pan Waldemar Kowalski jest z zawodu technikiem mechanikiem oraz wolontariuszem w Towarzystwie Pomocy im. Brata Alberta Koło Łódzkie, w Stowarzyszeniu Rodzin Patologicznych „Wielbłąd”, a także w Stowarzyszeniu „Wychowam cię sam”. W 2006 r. założył Fundację Waldiego „Serce na Dłoni”, której głównym celem jest pomoc ludziom bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym i uzależnionym. Pan Waldemar Kowalski współpracuje też z młodzieżowym klubem sportowym Metalowiec. Promuje zajęcia sportowe wśród osób niepełnosprawnych.

Henryk Krawczyk – pan Henryk Krawczyk jest z zawodu emerytowanym tapicerem-dekoratorem, ale jest także społecznikiem związanym z Rudą Pabianicką. Od 1974 r. pracował w Komitecie Osiedlowym, a następnie – do ubiegłego roku – był członkiem Rady Osiedla Ruda. W 1990 r. otrzymał Honorową Odznakę Miasta Łodzi za zasługi dla Województwa Łódzkiego. Jest działaczem w Klubie Sportów Wodnych „Łódź-Ruda”. Był jednym z inicjatorów działań reaktywacji Stawów Stefańskiego i powrotu zajęć żeglarskich na największym zbiorniku wodnym w mieście.

January Krzysztof Krawczyk – pan Krzysztof Krawczyk jest piosenkarzem, kompozytorem, muzykiem, współzałożycielem zespołu Trubadurzy. Jako gitarzysta i wokalista stworzył z Trubadurami wiele przebojów. Pan Krzysztof Krawczyk nagrał 108 płyt – nie licząc nagrań z Trubadurami, otrzymał rozliczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach w Polsce i Europie, odbył kilka tournee zagranicą, a w 2000 r. wystąpił przed papieżem Janem Pawłem II, Honorowym Obywatelem Miasta Łodzi. Sukcesy zespołu Trubadurzy sprawiły, że należał obok Czerwonych Gitar do najbardziej popularnych grup bigbitowych w Polsce, jednoznacznie kojarzonych z Łodzią. Pan Krzysztof Krawczyk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Marian Lichtman – pan Marian Lichtman jest łódzkim muzykiem i kompozytorem, założycielem zespołu Trubadurzy. Jest propagatorem Łodzi jako miasta kreatywnego, sprzyjającego rozwojowi kultury muzycznej. Zawsze podkreśla łódzki rodowód zespołu Trubadurzy. Występował też w zespole Red Square czy koncertował z Milesem Davisem. Nagrywał w studiu legendarnego zespołu ABBA. Prowadził własny klub, w którym odbyło się wiele koncertów. Pan Marian Lichtman został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wiesław Jerzy Maciejewski – pan Wiesław Maciejewski jest pracownikiem samorządowym, ale też działaczem niepodległościowym i współzałożycielem Stowarzyszenia „Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989”. Organizuje pomoc dla osób zasłużonych w odzyskaniu niepodległości Polski i koordynuje na Region Łódzki projekt Encyklopedii Solidarności. Był uczestnikiem strajków studenckich na Uniwersytecie Łódzkim w 1980-1981 r. Współorganizował drukarnię strajkową czy akcje plakatowe i ulotkowe m.in. w obronie więźniów politycznych. Pan Wiesław Maciejewski był wydawcą i organizatorem kolportażu podziemnej prasy. Współpracował z łódzkim oddziałem Pomarańczowej Alternatywy jak również PPS-u.

Wojciech Makówka – pan Wojciech Makówka jest nauczycielem i trenerem w Klubie Sportowym „Dragon”, asystentem kadry olimpijskiej szabli kobiet seniorów. Co więcej, jest wychowawcą medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii juniora młodszego i juniora, a także miał pod opieką medalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych szabli kobiet i mężczyzn. Od 1985 do 2004 r. był związany z łódzkim Włókniarzem.

Zbigniew Marek Natkański – pan Zbigniew Natkański był organizatorem i członkiem komitetu strajkowego w Uniwersytecie Łódzkim, który doprowadził do rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był aktywnym działaczem podziemnych struktur „Solidarności”. Należał do największych kolporterów niezależnych druków wychodzących poza zasięgiem cenzury. Współuczestniczył w zakładaniu Łódzkiego Oddziału Kultury Niezależnej. Jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia „Związek Weteranów III Konspiracji 1956-1989”, współpracownikiem Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota”, członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Walki Pamięci i Męczeństwa oraz prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział w Łodzi. Jako dziennikarz jest autorem lub współautorem wielu artykułów i filmów dokumentalnych o dziejach Łodzi i jej mieszkańców.

Ryszard Janusz Poznakowski – pan Ryszard Poznakowski jest muzykiem i kompozytorem, współzałożycielem zespołu Trubadurzy. Trubadurzy byli i są najbardziej rozpoznawalną w kraju marką artystyczną Łodzi, skutecznie promującą łódzkie środowisko. Po odejściu z zespołu okazjonalnie koncertuje z Trubadurami w kraju i zagranicą rozsławiając Łódź jako miasto sprzyjające rozwojowi kultury muzycznej. Tworzył utwory muzyczne dla wielu polskich wykonawców. Poza działalnością muzyczną pan Ryszard Poznakowski przejawia dużą aktywność społeczną. W 2004 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wielisława Kazimiera Rogalska – pani Wielisława Rogalska jest prezesem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi. Od lat działa na rzecz osób bezdomnych, ofiar przemocy, dzieci z ubogich rodzin i tych z problemami. Prowadzi dwa schroniska dla bezdomnych mężczyzn i noclegownię, dom dla kobiet z dziećmi, mieszkania readaptacyjne dla osób wychodzących z bezdomności, autobus z gorącymi posiłkami oraz ogrzewalnie. Współpracuje z Fundacją Równe Szanse oraz Biurem Rzecznika Osób Bezdomnych. Kierowane przez nią Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta otrzymało za swoją działalność Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole – Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Łodzi, powstałą w 1990 r. Jej celem jest wspieranie działalności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. Od 20 lat jest inicjatorem i twórcą systemu stypendialnego dla zdolnych, lecz niezamożnych uczniów. Co więcej, jest też jest inicjatorem i twórcą systemu nagród dla najlepszych, innowacyjnych nauczycieli. Organizacja pomaga także w wyposażaniu w sprzęt i pomoce dydaktyczne łódzkich szkół. Ponadto, prowadzi niepubliczną bursę szkolną oraz uczestniczy w wypracowywaniu dobrych praktyk współpracy samorządów z sektorem obywatelskim. Stowarzyszenie było jednym z inicjatorów powołania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi – Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” zrzesza 1600 członków rodzin przedwojennych policjantów, którzy w większości zostali zamordowani w 1940 r. przez NKWD. Celem jego działania – obok integracji środowiska rodzin policjantów poległych w czasie II wojny światowej – jest przyczynienie się do poznania historii Policji Państwowej, szczególnie na terenie województwa łódzkiego, ukazanie prawdy o patriotycznych działaniach policjantów oraz upamiętnienie ich czynów. Stowarzyszenie to jest jedną z trzech tego typu organizacji w kraju oraz bezpośrednim spadkobiercą Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” powołanego do życia w 1929 r. Jego działalność była skoncentrowana przede wszystkim na pomocy charytatywnej i wychowawczej dla osieroconych dzieci z rodzin policyjnych oraz pomocy wdowom.

Fotografia laureatów Odznaki


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-05-15)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-11-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2455
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO