Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Środki finansowe jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w 2016 r.<<

2016-03-17

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, zmienionej uchwałami: Nr LXXIX/1642/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz Nr XC/1886/14 z dnia 3 lipca 2014 r. jednostkom pomocniczym przyznawane są środki finansowe przeznaczane na realizację zadań:

 1. bieżących,
 2. inwestycyjnych lub remontowych, naliczane w trybie tzw. algorytmu,
 3. inwestycyjnych, wybranych w drodze konkursu.

 1. Rada Miejska w Łodzi, przeznaczyła w budżecie Miasta na 2016 r. na realizację zadań bieżących osiedli środki finansowe w wysokości 2.072.065 zł (w 2015 r. kwota ta wyniosła 2.052.968 zł). Oznacza to wzrost wysokości tych środków w stosunku do 2015 r. o 19.097 zł, tj. o 0.92%.

  Każde z 36 osiedli otrzymało jednakową dla wszystkich jednostek stałą kwotę w wysokości 24.559 zł oraz zależną od liczby mieszkańców osiedla kwotę dodatkową w wysokości 1,80 zł na osobę:

  • największą kwotę środków (114.183 zł) otrzymało liczące 49.791 mieszkańców Osiedle Chojny-Dąbrowa,
  • najmniejszą kwotę środków (25.936 zł) otrzymało zamieszkiwane przez 765 osób Osiedle Nr 33.

 2. Łączna kwota środków przyznanych jednostkom pomocniczym na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w bieżącym roku wynosi 25.000.000 zł. Kwota ta podzielona została na dwie części. Jedna część, w kwocie 18.750.000 zł, przeznaczona jest na finansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych wskazanych przez osiedla w trybie tzw. algorytmu, natomiast druga część środków, w kwocie 6.250.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych wyłonionych w XI edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta. Łączna kwota środków przekazanych jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom w 2016 r. (środki przeznaczone na działalność bieżącą oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych) wynosi 27.072.065 zł, podczas gdy w 2015 r. wysokość tych środków wyniosła 27.052.968 zł. Ogólna kwota środków finansowych przekazanych osiedlom w 2016 r. zwiększyła się w stosunku do ogólnej kwoty środków przekazanych osiedlom w 2015 r. o 19.097 zł, tj. o 0.07 %. Na każdego mieszkańca osiedla przypada w roku bieżącym łącznie 40.48 zł.

Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Informację opracował(a): Damian Redlicki (2016-03-17)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2016-03-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1001
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO