Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji<<

2016-10-25
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-20

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4719/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25 października 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 3 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r. w formie:
 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag lub propozycji do protokołu, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, które odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w dniu 8 listopada 2016 r. w godz. 17:30- 20:00;
 2. zbierania uwag lub propozycji ustnych do protokołu, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w punkcie informacyjnym mieszczącym się w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, przez cały okres trwania konsultacji w godz. od 14.00 do godz. 16.00;
 3. zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, dostępnego:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne,
  3. w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  4. podczas spotkania, o którym mowa w pkt 1.

Wypełniony i podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem formularz konsultacyjny można złożyć:

 1. w punktach kancelaryjnych Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w następujących lokalizacjach:
  • ul. Piotrkowska 104 - blok B, parter (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Piotrkowska 110 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, w godz. od 8.00 do 19.00,
  • ul. Piotrkowska 153 - II piętro, pokój nr 204 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Sienkiewicza 5 - parter, pokój 022 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Skorupki 21 - III piętro, pokój nr 1 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Zachodnia 47 - parter, pokój nr 12 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • ul. Krzemieniecka 2 B - parter (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • al. Politechniki 32 - parter, pokój nr 005 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
  • al. Piłsudskiego 100 - parter (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
 2. w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
 3. oraz drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@uml.lodz.pl.

Materiał informacyjny będzie dostępny od dnia 25 października 2016 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne oraz www.uml.lodz.pl/rewitalizacja,
 3. w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
 4. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w dniu 8 listopada 2016 r. w godz. 17:30- 20:00 oraz od dnia 25 października 2016 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl/,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacjespoleczne oraz www.uml.lodz.pl/rewitalizacja,
 3. w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Uwaga:
Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 3 listopada 2016 r. i po dniu 6 grudnia 2016 r.
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag i propozycji zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania i w punkcie informacyjnym).

Pliki do pobrania:

lnformacja z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych w formie spotkania z mieszkańcami w dniu 8 listopada 2016 r. (2016-11-22) >>>

Wyniki konsultacji:


Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro ds. Rewitalizacji
Informację opracował(a): Kamila Osicińska (2016-10-25)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2016-10-25)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-12-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 908
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO