Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym<<

2016-06-02
Ostatnia aktualizacja: 2016-07-07

Ogłoszenie

Zgodnie z § 10 Regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/242/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/730/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie:

  • stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

Prosimy o zapoznanie się z w/w uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania wynosi:

  • Stypendia – 116.750 zł;

Druki wniosków obowiązujące w I półroczu 2016 r. wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
(ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 13),
do dnia 20 czerwca 2016 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

  • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
  • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
  • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do Wydziału Sportu),
  • złożone na niewłaściwych drukach,
nie będą rozpatrywane.

Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach zawartych w wyżej wymienionych uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi.

Druk wniosku oraz teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela Pan Rafał Niewczas p. 13, tel. 638-55-84 email: r.niewczas@uml.lodz.pl
oraz Pani Monika Stefaniak, p. 9, tel. 638-48-75 email: m.stefaniak@uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

Informacja o przyznanych stypendiach:


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Sportu
Informację opracował(a): Rafał Niewczas (2016-06-02)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2016-06-02)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2016-07-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1257
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO