Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sekretarz Miasta Łodzi<<

Barbara Mrozowska-Nieradko
Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-64
fax: +48 (42) 638-44-24
e-mail: lckm@uml.lodz.pl

Sekretarzowi Miasta Łodzi Barbarze Mrozowskiej-Nieradko powierza się:

 1. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania i organizowania pracy, a w szczególności:

  1. tworzenia organizacyjnych i materialno-technicznych warunków działalności urzędu,
  2. wprowadzania rozwiązań usprawniających organizację pracy urzędu,
  3. struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu,
  4. kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
  5. tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  6. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji,
  7. ochrony danych osobowych,
  8. zamówień publicznych,
  9. rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy departamentami urzędu;

 2. prowadzenie spraw dotyczących obsługi organizacyjnej i technicznej sesji Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie przypisanym Prezydentowi Miasta Łodzi i urzędowi, organizowania i obsługi posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi;


 3. nadzór nad sprawami:

  1. ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy,
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  3. akt stanu cywilnego,
  4. stowarzyszeń i fundacji,
  5. związanymi z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego, z wyłączeniem spółek prowadzących działalność leczniczą,
  6. ochrony praw własności do nieruchomości.

Sekretarz Miasta Łodzi nadzoruje pracę Departamentu Obsługi i Administracji.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Kraśniewska (2016-01-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 50495
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO