Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040<<

2016-11-15
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-09

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4640/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 października 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Łodzi są projekt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040, zwane dalej Projektami.

Konsultacje mają na uwadze zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad Projektami.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia 27 listopada 2016 r. w formie:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi, umożliwiającego uzyskanie informacji o Projektach, jak również wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu; spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Dużej Sali Obrad w godz. 17.00-19.00;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”);
 3. w sekretariacie Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Projekty udostępnione będą:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejście przez zakładki „Samorząd”, „Konsultacje społeczne”);
 3. w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 114, 117 i 129, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji obejmuje zadania ujęte w projekcie budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040, z wyłączeniem zadań, które są lub będą realizowane na podstawie zawartych umów lub zatwierdzonych projektów oraz zadań, które zostały ujęte w projekcie budżetu miasta Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego.

Propozycje i opinie:

 1. z datą wpływu przed dniem 24 listopada 2016 r. i po dniu 27 listopada 2016 r.;
 2. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem;
 3. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania);
nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację opracował(a): Paweł Michalski (2016-10-12)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2016-11-15)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2016-12-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 909
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO