Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ogłoszenie o konkursie na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych<<

2016-12-23

DSS-OŚR-VI.3150.8.2016

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na podstawie § 2 pkt. 9 Regulaminu udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe – załącznik do uchwały Nr XXXVI/927/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań, ogłasza konkurs na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych rodzinnych ogrodów działkowych w 2016 roku oraz § 3 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w 2016 r. dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe, w drodze otwartego konkursu na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych – załącznik do zarządzenia Nr 4973/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2016 r., do Prezydenta Miasta Łodzi wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji celowej od czterech stowarzyszeń prowadzących ROD:

  1. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki w Łodzi, 91-202 Łódź ulica Warecka 3.
  2. Stowarzyszenie Nad Stawem w Łodzi, 93-351 Łódź ulica Tabelowa 25.
  3. Stowarzyszenie Ogrodowe „SZAFIRKI”, 91-729 Łódź, ulica Smutna 25.
  4. Stowarzyszenie Ogrodowe „Marzanna”, 91-613 Łódź ulica Ekologiczna 21.
Komisja Konkursowa odrzuciła wniosek Stowarzyszenia Ogrodowego „Szafirki” oraz wniosek Stowarzyszenia Ogrodowego „Marzanna” ze względu na brak tytułu prawnego do terenu ROD. Wniosek PZD Okręg Łódzki oraz wniosek SNS w Łodzi spełniły wszystkie wymogi formalne.


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Robert Niewinowski (2016-12-21)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2016-12-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 361
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO