Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ogłoszenie o konkursie na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych<<

2016-12-23

DSS-OŚR-VI.3150.9.2016

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że na podstawie § 2 pkt. 9 Regulaminu udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe – załącznik do uchwały Nr XXXVI/927/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań, ogłasza konkurs na składanie wniosków o dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych rodzinnych ogrodów działkowych w 2016 roku, oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w 2016 r. dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe, w drodze otwartego konkursu na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych – załącznik do zarządzenia Nr 4973/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 grudnia 2016 r., Prezydent Miasta Łodzi przyznał dotację w wysokości 4.179 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) Polskiemu Związkowi Działkowców prowadzącemu ROD „Tramwajarz II” z siedzibą w Łodzi ulica Brzegowej 1 oraz dotacji w wysokości 4.179 zł (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) Stowarzyszeniu Nad Stawem prowadzącemu ROD przy ulicy Tabelowej 25 z siedzibą w Łodzi.


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Robert Niewinowski (2016-12-21)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2016-12-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 342
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO