Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych<<

Oferty pracy w UMŁ:

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:


Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Łodzi

Data
publikacji
Nazwa stanowiska
(Numer ewidencyjny naboru)
Termin
składania
ofert
Informacja
o wyniku
naboru
2017-03-30

Podinspektor/inspektor
ds. historyczno-archiwalnych
w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji
53/DOA-OPN/1/III/2017

2017-04-14  
2017-03-30

Podinspektor/inspektor
ds. zarządzania projektami
w Oddziale ds. Projektów
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju
52/DAR-ZPr.VIII/1/III/2017

2017-04-14  
2017-03-29

Młodszy referent/referent
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
51/DOA-PJR.III/2/III/2017

2017-04-14  
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami
w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
50/DOA-Inf.III/4/III/2017

2017-04-14  
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. stypendiów sportowych i nagród
w Oddziale Kultury Fizycznej
w Wydziale Sportu
w Departamencie Spraw Społecznych
49/DSS-Spt.II/1/III/2017

2017-04-13  
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. postępowań administracyjnych
w Oddziale Ewidencji Ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
48/DOA-SO.II/3/III/2017

2017-04-13  
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. ewidencji ludności
w Oddziale Ewidencji Ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
47/DOA-SO.II/2/III/2017

2017-04-12  
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych
w Oddziale Dowodów Osobistych
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
46/DOA-SO.I/1/III/2017

2017-04-11  
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. projektów edukacyjnych
w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
45/DSS-Ed.VII/4/III/2017

2017-04-10  
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. zbywania nieruchomości
w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
44/DGM-ZNN.V/6/III/2017

2017-04-12  
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości
w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
43/DGM-ZNN.IV/5/III/2017

2017-04-11  
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży
i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
w Oddziale Sprzedaży Lokali
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
42/DGM-ZNN.III/4/III/2017

2017-04-10  
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. administracyjno-organizacyjnych
w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
41/DGM-ZNN.I/3/III/2017

2017-04-07  
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. opracowywania projektów aktów prawnych
Prezydenta Miasta Łodzi
w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
40/DFP-Bd.VIII/1/III/2017

2017-04-07  
2017-03-15

Główny specjalista
ds. koordynacji obszarowej
w Oddziale ds. Koordynacji i Monitorowania
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
39/DAR-BR.IV/8/III/2017

2017-03-30  
2017-03-15

Podinspektor/inspektor
ds. wsparcia mieszkańców
(Latarnik Społeczny)
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
38/DAR-BR.I/7/III/2017

2017-03-28  
2017-03-15

Podinspektor/inspektor
ds. programów modelowych
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
37/DAR-BR.I/6/III/2017

2017-03-27  
2017-03-13

Główny specjalista
ds. administracyjno-ekonomicznych
w Oddziale ds. Administracyjno-Ekonomicznych
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
36/DGM-BGM.V/2/III/2017

2017-03-24  
2017-02-28

Podinspektor/inspektor
ds. informatyczno-serwisowych
w Oddziale Wsparcia Użytkownika
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
35/DOA-Inf.IV/3/II/2017

2017-03-14  
2017-02-24

Podinspektor/inspektor
ds. ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
34/DFP-Fn.XII/2/II/2017

2017-03-10  
2017-02-24

Podinspektor/inspektor
ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
33/DFP-Fn.XII/1/II/2017

2017-03-10  
2017-02-24

Podinspektor/inspektor
ds. muzeów i galerii
w Oddziale ds. Instytucji Kultury
w Wydziale Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
32/DKZ-KLT.IV/2/II/2017

2017-03-08  
2017-02-23

Podinspektor/inspektor
ds. zbywania nieruchomości
w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
31/DGM-ZNN.V/2/II/2017

2017-03-07
2017-02-22

Podinspektor/inspektor
ds. analiz
w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Obsługi i Administracji
30/DOA-ONW/2/II/2017

2017-03-06  
2017-02-17

Podinspektor/inspektor
ds. pełnienia dyżurów
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta
29/DPr-ZK.I/1/II/2017

2017-03-03  
2017-02-14

Podinspektor/inspektor
ds. dysponowania lokalami socjalnymi i roszczeń odszkodowawczych
w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
28/DGM-BGM.I/1/II/2017

2017-02-28  
2017-02-10

Podinspektor/inspektor
ds. dzierżaw
w Oddziale ds. Dzierżaw I
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
27/DGM-DM.XI/3/II/2017

2017-02-24  
2017-02-10

Podinspektor/inspektor
ds. regulowania, porządkowania
i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości
w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
26/DGM-DM.VI/2/II/2017

2017-02-24
2017-01-31

Podinspektor/inspektor
ds. dzierżaw
w Oddziale ds. Dzierżaw II
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
25/DGM-DM.XII/1/I/2017

2017-02-15  
2017-01-31

Podinspektor/inspektor
ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń
w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń
w Wydziale Księgowości
w Departamencie Finansów Publicznych
24/DFP-Ksg.VIII/1/I/2017

2017-02-15  
2017-01-31

Młodszy referent/referent
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
23/DOA-PJR.III/1/I/2017

2017-02-15   
2017-01-20

Podinspektor/inspektor
ds. kontaktu z przedsiębiorcami
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
22/DAR-BR.I/5/I/2017

2017-01-30
2017-01-16

Podinspektor/inspektor
ds. kontroli szkół i placówek niepublicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
21/DSS-Ed.IV/3/1/2017

2017-01-31
2017-01-16

Podinspektor/inspektor
ds. projektów kulturalnych
w Zespole ds. Projektów
w Wydziale Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
20/DKZ-KLT.IV/1/I/2017

2017-01-31  
2017-01-16

Podinspektor/inspektor
ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami
w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
19/DOA-Inf.III/2/I/2017

2017-01-31
2017-01-16

Podinspektor/inspektor
ds. sporządzania odpisów
w Archiwum Akt Stanu Cywilnego
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Departamencie Obsługi i Administracji
18/DOA-USC.I/1/I/2017

2017-01-31
2017-01-13

Podinspektor/inspektor
ds. projektowania graficznego
w Oddziale Wsparcia Graficznego
w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
w Departamencie Prezydenta
17/DPr-BRzM.I/1/I/2017

2017-01-25
2017-01-12

Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń
w Oddziale ds. Finansowania i Rozliczeń
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
16/DAR-BR.II/4/I/2017

2017-01-24
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. programów modelowych
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
15/DAR-BR.I/3/I/2017

2017-01-24
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. informacji i zamówień
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
14/DAR-BR.I/2/I/2017

2017-01-24
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. komunikacji z mieszkańcami
(Gospodarz Obszaru)
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
13/DAR-BR.I/1/I/2017

2017-01-24
2017-01-12

Inspektor
ds. monitorowania i nadzoru
w Zespole ds. Monitorowania i Nadzoru
w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
12/DOA-ZP.XI/1/I/2017

2017-01-23
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. księgowości
w Oddziale Dochodów Podatkowych
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
11/DFP-Fn.I/1/I /2017

2017-01-23  
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. zbywania nieruchomości
w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
10/DGM-ZNN.V/1/I/2017

2017-01-23
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. zamówień publicznych
w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
9/DKZ-BPS.IV/1/I/2017

2017-01-18
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. infrastruktury technicznej
w Oddziale Infrastruktury
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
8/DAR-UA.V/1/I/2017

2017-01-18  
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
w Zespole ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki
i Organizacji Wypoczynku
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
7/DSS-Ed.VI/2/I/2017

2017-01-18  
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. sprawozdawczości
w Oddziale Ekonomicznym
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
6/DSS-Ed.I/1/I/2017

2017-01-18
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. zamówień publicznych i zrównoważonego rozwoju
w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżących
w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
5/DOA-ZP.VII/1/I/2017

2017-01-17
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. zamówień publicznych
w Oddziale Logistyki
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
4/DOA-Inf.II/1/I/2017

2017-01-17
2017-01-04

Podinspektor/inspektor
ds. analiz gospodarki odpadami
w Oddziale Gospodarki Odpadami
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Społecznych
3/DSS-GK.I/1/I/2017

2017-01-16  
2017-01-04

Podinspektor/inspektor
ds. ochrony terenów zieleni
w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Społecznych
2/DSS-OŚR.I/1/I/2017

2017-01-16  
2017-01-04

Inspektor
ds. analiz
w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Obsługi i Administracji
1/DOA-ONW/1/I/2017

2017-01-16Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-01-31)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 52382
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO