Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Informacja dotycząca wyróżnienia „Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w 2016 roku<<

2017-02-13

Regulamin przyznania wyróżnienia
„Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne i techniczne w 2016 roku

 1. Wyróżnienie honorowe statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.
 2. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia).
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.
 4. Do wniosku należy załączyć stosowny wyciąg z protokołu posiedzenia odpowiednio: uczelnianej komisji nauki, senatu uczelni, rady wydziału, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, dotyczący zgłoszenia kandydatury do wyróżnienia statuetką „Łódzkie Eureka” za 2016 rok. W przypadku grupy inicjatywnej dokument taki nie jest wymagany.
 5. Każdego roku przyznawanych będzie do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka (po jednym dla każdej z nich). W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć decyzję o zmianie liczby przyznanych wyróżnień, a także odstąpić od przyznania wyróżnień.
 6. Liczba zgłoszonych wniosków dotyczących jednego twórcy bądź zespołu nie podlega ograniczeniom, przy czym jeden twórca bądź zespół może uzyskać tylko jedno wyróżnienie w danej kategorii. Wniosek o przyznanie wyróżnienia może zawierać więcej niż jedno osiągnięcie; jedno osiągnięcie może być zgłoszone tylko jeden raz: jako indywidualne bądź zespołowe.
 7. „ŁÓDZKIE EUREKA” wręczane są corocznie podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.
 8. Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać na załączonym formularzu do dnia 8 marca 2017 r. roku w wersji papierowej i elektronicznej.
 9. Wnioski w wersji papierowej i należy złożyć do Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi:

  Oddział Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami
  al. Politechniki 32 pok. 228
  93-590 Łódź
  (telefon 42 638 44 64).

  Elektroniczną wersję wniosku wypełnionego komputerowo (format .doc) należy przesłać drogą mailową na adres: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Informację opracował(a): Magdalena Jażdżyńska (2017-02-13)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-02-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 500
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO