Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi o wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej<<

2017-03-27
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-24

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5554/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 marca 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 4 kwietnia 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. w formie składania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania :

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl,
  • na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl w zakładce „Konsultacje” z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi”,
  • na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, http://mops.lodz.pl, a także
  • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102 a, w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony formularz można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mops.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102 a, 90-012 Łódź,
  • bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102 a, 90-012 Łódź, w godzinach pracy urzędu.

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 4 kwietnia 2017 r. bądź po dniu 18 kwietnia 2017 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi >>>


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację opracował(a): Tomasz Pająk (2017-03-23)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-03-27)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-05-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 450
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO