Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Nowa szansa dla przyszłego Żaka III"<<

Nowa szansa dla przyszłego Żaka III

Projekt Nowa szansa dla przyszłego Żaka III jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 68,05% środków na realizację Projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe 31,95% stanowi krajowy wkład publiczny. Koszt całkowity projektu wynosi 1 301 600 zł.

W roku szkolnym 2006/2007 Miasto Łódź realizuje współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Nowa szansa dla przyszłego Żaka III” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Celem projektu jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym uczniów, poprzez comiesięczne przyznawanie młodzieży wiejskiej stypendiów. Projekt przewiduje przyznanie stypendiów dla 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Łódź.

Warunkiem zakwalifikowania się ucznia do stypendium jest:

  • stałe zameldowanie na obszarze wiejskim lub w miastach do 5 tysięcy, lub w miastach od 5 do 20 tysięcy mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,
  • dochód nie przekraczający w 2005 r. 504 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Maksymalna kwota stypendium wynosi 250 zł na miesiąc. Stypendium wypłacane będzie na pokrycie kosztów edukacyjnych na podstawie pisemnego oświadczenie ucznia lub osoby podpisującej w imieniu ucznia umowę o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.

Uczeń pobierający stypendium w ramach projektu nie może przekroczyć limitu 20 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego. W przypadku przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego wypłata stypendium zostaje wstrzymana.

Dokumenty do pobrania:

Jednostka realizująca projekt: Wydział Edukacji UMŁ, ul. Sienkiewicza 5

Przydatne linki:
www.europa.eu.int
www.efs.gov.pl


Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4862
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO