Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi”<<

2017-04-21

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.), Prezydent Miasta Łodzi

zawiadamia:

o przyjęciu przez Radę Miejską uchwały nr XLV/1193/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi”.

Z następującymi dokumentami:

Planem gospodarki niskoemisyjnej (dalej „PGN”);
podsumowaniem PGNu;
uzasadnieniem PGNu zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, a także o sposobie w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa

można zapoznać się w:

Urzędzie Miasta Łodzi,
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Oddział Energetyki Miejskiej,
ul. Piotrkowska 175, pokój nr 102,

w godzinach pracy urzędu w terminie od dnia 24.04.2017 r. do dnia 15.05.2017 r.

Dokumentacja udostępniona została również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a także opublikowane w prasie.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Gospodarki Komunalnej
Informację opracował(a): Krzysztof Magosa (2017-04-12)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-04-21)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-04-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 278
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO