Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi<<

2017-05-10
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-09

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi
świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.).

 1. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu zawarte są w „Regulaminie Konkursu”.
 2. Regulamin Konkursu oraz pozostałe dokumenty znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/, w zakładce „Ogłoszenia i zawiadomienia”.
 3. Ofertę należy złożyć w:

  Urzędzie Miasta Łodzi
  Departamencie Obsługi i Administracji
  Wydziale Dysponowania Mieniem
  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. 455

  Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 14.00
 4. Zlecający zastrzega sobie prawo do:
  1. dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu ich składania;
  2. unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu i po zawiadomieniu o tym Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
 5. Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień:
  Adam Góra – główny specjalista w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ: nr tel. +48 42 638-52-87, a.gora@uml.lodz.pl,
  Elżbieta Majchrzak - główny specjalista w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ: nr tel. +48 42 638-43-41, e.majchrzak@uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi >>>
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz ofertowy [>>>.doc] [>>>.pdf]
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - formularz merytorycznej oceny oferty >>>
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenia i wykazy [>>>.doc] [>>>.pdf]
 5. Programy ubezpieczeniowe Miasta Łodzi na lata 2014–2016 oraz na rok 2017:
  1. Program na lata 2014 - 2016 - ubezpieczenie mienia, OC oraz podroży służbowych >>>
  2. Program na lata 2014 - 2016 - ubezpieczenie OC nadwyżkowej >>>
  3. Program na lata 2014 - 2016 - ubezpieczenie OSP i MDP >>>
  4. Program na lata 2014 - 2016 - ubezpieczenia komunikacyjne >>>
  5. Łódzki Program Ubezpieczeniowy na 2017 r. - postanowienia wspólne dla wszystkich części >>>
  6. Część I – ubezpieczenie mienia 2017 >>>
  7. Część II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2017 >>>
  8. Część III - ubezpieczenia komunikacyjne 2017 >>>
  9. Część IV – ubezpieczenie podróży służbowych 2017 >>>
 6. Raporty z przebiegu ubezpieczenia Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych za lata 2014 – 2016 oraz za I kwartał 2017 r.
  1. Raport dotyczący szkód powstałych w latach 2014 r. – 2016 >>>
  2. Raport dotyczący szkód powstałych w I kwartale 2017 r. >>>

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zlecającego (2017-05-19) >>>

Wyniki konkursu >>>


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Dysponowania Mieniem
Informację opracował(a): Elżbieta Majchrzak (2017-05-10)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-05-10)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-06-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1783
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO