Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert dla stowarzyszeń ogrodowych wnioskujących o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych<<

2017-07-03

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6382/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Lodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, wnioskujących o udzielenie w 2017 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Celem konkursu jest przyznanie w 2017 r. dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych rodzinnych ogrodów działkowych

  • realizacja w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.
  • wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 8 358,00 zł.

Wniosek o przyznanie dotacji musi zawierać:

  1. nazwę stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację, wskazanie siedziby wnioskodawcy, numer KRS i numer konta stowarzyszenia, na które będzie przekazana dotacja;
  2. wskazanie rodzinnego ogrodu działkowego, którego dotyczy wniosek stowarzyszenia;
  3. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca oraz rodzaj i zakres zadania, którego dotyczy dotacja;
  4. kosztorys prac określonych we wniosku;
  5. wymagane prawem pozwolenia, zgłoszenia, decyzje lub zgody w zależności od zakresu zadania, konieczne do jego realizacji;
  6. termin realizacji zadania;
  7. datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia ogrodowego składającego wniosek.

Wnioski można składać do dnia 30 września 2017 r. w formie pisemnej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100 lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@uml.lodz.pl


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Robert Niewinowski (2017-06-28)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-07-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 245
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO