Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wyszukiwarka spraw<<

Opłata skarbowa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1827).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Przedmiot opłaty skarbowej:

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie zaświadczenia na wniosek,
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych ,osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku,
 2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.

Należną opłatę skarbową należy wpłacać na konto organu zgodnie z właściwością miejscową:

 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu który dokonał czynności,
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury organ podatkowy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Wykaz kont bankowych na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

 1. na terenie objętym działalnością Miasta Łodzi
  Wydział Finansowy UMŁ,
  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
  GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi
  08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

  Kod BIC (SWIFT) : GBGCPLPK
  IBAN: PL


 2. w zakresie spraw dotyczących Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
  Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ,
  ul. Smugowa 26a i 30/32, 91-433 Łódź
  GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi
  24 1560 0013 2026 0000 0026 0021

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej mogą być uiszczane w oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:

ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2b
ul. Sienkiewicza 5
Al. Piłsudskiego 100
Al. Politechniki 32

oraz w pozostałych oddziałach GETIN NOBLE BANKU S.A. wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Finansowy
Oddział ds. Opłaty Skarbowej i Targowej
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pokój: 337, 338, 339, 340
telefon: +48 (42) 638-57-96
+48 (42) 638-53-30
+48 (42) 638-57-77
+48 (42) 638-57-80
+48 (42) 272-63-08

Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Finansowy
Informację opracował(a): Patrycja Imperowicz-Misztal (2013-04-25)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2013-04-25)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-02-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 972477
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO