Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ogłoszenia sądowe i komornicze<<

Informacja o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń doręczonych przez sądy oraz komorników w trybie k.p.c., a także inne uprawnione organy - ogłoszeń i wezwań


A. Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

I. Ogłoszenia sądowe

 • o ustanowieniu kuratora
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków w sprawie o sygn. akt VI Ns 834/10 o ustanowieniu kuratora do zastępowania w Sądzie dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Małgorzaty Wilczyńskiej, ostatnio zamieszkałej w Łodzi i Kazimierza Wilczyńskiego, ostatnio zamieszkałego w Wałbrzychu – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 03.10.2010 r. do 03.11.2011 r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygn. akt VI Ns 834/10 o ustanowieniu kuratora do zastępowania w Sądzie dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Małgorzaty Wilczyńskiej, ostatnio zamieszkałej w Łodzi i Kazimierza Wilczyńskiego, ostatnio zamieszkałego w Wałbrzychu – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 03.10.2010 r. do 03.11.2011 r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Częstochowie II Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt II Ns 4092/10 o ustanowieniu kuratora do zastępowania w Sądzie Waldemara Mendakiewicza ostatnio zamieszkałego Łódź – Śródmieście w sprawie z wnisku Anny Kozik o stwierdzenie nabycia spadku– zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 17.10.2011 r. do 18.11.2011 r.
 4. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 435/10 o ustanowieniu kuratora do zastępowania w Sądzie Remigiusza Kułak – Kułakowskiego – ostatnio zamieszkałego w Łodzi ul. Zbaraska 23 m. 63 w sprawie z powództwa Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Marka” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu przeciwko Remigiuszowi Kułak – Kułakowskiemu o zapłatę – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 20.10.2011 r. do 21.11.2011 r.
 5. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygn. akt III R Nsm 262/11/B o ustanowieniu kuratora do zastępowania w Sądzie dla nieznanego z miejsca pobytu Michała Michalaka, ostatnio zamieszkałego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 31/15, o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Tomaszem Michalakiem – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 20.10.2011 r. do 21.11.2011 r.
 6. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XVIII Ns 43/11 o ustanowieniu kuratora do zastępowania w Sądzie nieznanego z miejsca pobytu Jakuba Pisarkiewicza ostatnio zamieszkałego w Łodzi, al. Kościuszki 53 m. 8 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 24.10.2011 r. do 25.11.2011 r.
 7. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VIII Cupr 1005/11 o ustanowieniu kuratora do zastępowania w Sądzie nieznanego z miejsca pobytu Michała Dziekana, – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 24.10.2011 r. do 25.11.2011 r.
 8. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VIII Nsm 674/11 o ustanowieniu kuratora do zastępowania w Sądzie Renaty Stasiczka bez stałego miejsca zameldowania o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad mał. Piotrem Sioch – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 25.10.2011 r. do 25.11.2011 r.
 9. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Łodzi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygn. akt III RNsm 94/11 o ustanowieniu kuratora do zastępowania w Sądzie Jakuba Rutkowskiego, urodzonego 29 stycznia 1972 r. w Wysokim Mazowieckim, ostatnio zamieszkałego w Łodzi przy ul. Studziennej 8 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 25.10.2011 r. do 25.11.2011 r.
 • o toczącym się postępowaniu o uznanie za zmarłego
 1. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 149/11 o toczącym się postępowaniu o uznanie za zmarłą Annę Soroczyńską, z domu Luchnarck, urodzoną w dniu 1908 roku w Karniouce w Polsce, ostatnio stale zamieszkałą w USA – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 20.06.2011 r. – 21.12.2011 r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 58/11 o toczącym się postępowaniu o uznanie za zmarłych: 1. Ryszarda Reks (Rex), syna Fridricha i Ludwiki z domu Miller, urodzonego 7/19 maja 1899 roku w Łodzi; 2. Marty Reks (Rex) z domu Hens, córki Gotliba i Elżbiety z domu Kastendejch, ur. 4/16 października 1896 roku w Łodzi, zaginieni zawarli związek małżeński w dniu 14 października 1922 r., ostatnie znane miejsce zamieszkania Łódź, ul. Nawrot 8 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 05.07.2011 r. – 05.01.2012 r.
 3. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 240/11 o toczącym się postępowaniu o uznanie za zmarłą: Daszy vel Doszy Bem vel Bejm z domu Bergman, córki Berka vel Bernarda i Frajdy Łai z domu Winer urodzonej w Latach 18888-1895 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 17.10.2011 r. – 18.01.2012 r.
 4. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 58/11 o toczącym się postępowaniu o uznanie za zmarłych: Iudesy (Juudesy, Idesy, Idessy) Zdanowskiej z domu Salamończyk, ur. 6/18 maja 1890 r. w Łodzi; Srula Moszka (Mojżesza) vel Izraela Zdanowska, ur. w 1889 r. w Kozienicach; Mordechaja Zdanowskiego, ur. 15.04.1914 r. w Łodzi; Fajgi Zdanowskiej, ur. 25.10.1919 r.; Zelika Zdanowskiego, ur. 10.11.1920 r. w Łodzi; Chawy Zdanowskiej, ur. 15.03.1922 r. w Łodzi; Szulima Rajsa, ur. w 1896 r. w Lipsku; Frymety Rajs z domu Goldman, ur. w 1900 r. w Siennie; Mindli Rajs, ur. 23.07.1921 r. w Łodzi; Natana Rajsa, ur. 21.06.1926 r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.08.2011 r. – 20.02.2012 r.
 5. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 407/11 o toczącym się postępowaniu o uznanie za zmarłego Kazimierza Mieczysława Eigera, syna Bolesława i Diany Jadwigi z domu Zylbersztajn (Silberstein) urodzonego 22 września 1909 r. w Warszawie, współwłaściela nieruchomości położononych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 190, 194, 196 i ul. Piotrkowskiej 235 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 16.08.2011 r. – 16.02.2012 r.
 • o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa II Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt II Ns 635/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Leopoldzie Kosiada synu Bronisława i Stefanii, zmarłym w dniu 27 marca 2004 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi ul. Bronisławy 14 m. 3 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 06.06.2011 r. do dnia 07.12.2011 r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa II Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt II Ns 739/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Koralweskim, synu Józefa i Marianny, zmarłym w dniu 12 lutego 1955 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi, ul. Korzeniowskiego 25, po Mariannie Koralewskiej, córce Wojciecha i Pauliny zmarłej w dniu 6 stycznia 1978 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi ul. Korzeniowskiego 25 m. 6; po Barbarze Koralewskiej córce Władysława i Marii zmarłej w dniu 24 wrześnie 1984 roku w Łodzi ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi ul. Korzeniowskiego 25 m. 6 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 22.06.2011 r. do dnia 22.12.2011 r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa II Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt II Ns 341/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Mendelu Mandelmanie synu Jankiela i Rachli, zmarłym w dniu 11 czerwca 1918 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 30.05.2011 r. do dnia 30.12.2011 r.
 4. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 815/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Irenie Dzierkacz, córce Józefa i Jadwigi, zmarłej w dniu 2 października 2010 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 05.07.2011 r. – 05.01.2012 r.
 5. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 52/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Łuczyszynie, synu Józefa i Katarzyny, zmarłym w dniu 13 marca 2006 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 05.07.2011 r. – 05.01.2012 r.
 6. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt II Ns 287/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Wojach synu Kazimierza i Marianny, zmarłym w dniu 23 października 2007 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ul. Chórlanej 9 m. 17 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 06.07.2011 r. – 06.01.2012 r.
 7. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 274/10 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Lutwinie, synu Michała i Marianny, zmarłym w dniu 26 stycznia 1996 roku w Rossoszyc, ostatnio stale zamieszkałym w Rossoszy – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 20.07.2011 r. – 21.01.2012 r.
 8. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 298/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Ludwiku Piechocie, synu Stefana i Genowefy, zmarłym w dniu 20 kwietnia 2004 r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 25.07.2011 r. – 26.01.2012 r.
 9. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 35/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Grażynie Bogumile Włodarczyk córce Franciszka i Jadwigi, zmarłej w dniu 24 września 2007 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.07.2011 r. – 29.01.2012 r.
 10. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 444/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Natalii Izydorze Krysztofiak z domu Urbaniak, córce Izydora i Stanisławy, zmarłej w dniu 29 marca 2011 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.07.2011 r. – 29.01.2012 r.
 11. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 173/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Moszku Lajbie Rozenblat, Surze Rozenbalt, Róży Frajfeld vel Freifeld, Szmulu Rozenbalt, Chaji Surze Rozenblat, Annie Rozenblat – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.08.2011 r. – 20.02.2012 r.
 12. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 871/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Popławskim, synu Feliksa i Filipiny, zm. w dniu 19 września 1986 r. w Łodzi, ul. Nowotki 131/15 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.08.2011 r. – 20.02.2012 r.
 13. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 48/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Grafie, synu Antoniego i Franciszki, zmarłym w dniu 1 stycznia 1982 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ul. Legionów 32/34 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 09.09.2011 r. – 10.03.2012 r.
 14. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 253/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Lewickim, synu Michała i Józefa, zmarłym w dniu 13 maja 1966 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ul. Pomorskiej 4, urodzonego w dniu 26 marca 1905 r. w Jarosławcu – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 13.09.2011 r. – 14.03.2012 r.
 15. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 427/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kazimierzu Grodzkim, synu Bolesława i Zofii, zmarłym w dniu 23 września 2006 roku w Łodzi, ostatnio stal zamieszkałym w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 03.10.2011 r. – 04.04.2012 r.
 16. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 711/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Marii Wajnchold z domu Wara – Wąsowskiej, córki Stanisława i Stanisławy, zmarłej w dniu 28 sierpnia 1995 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 18.10.2011 r. – 18.04.2012 r.
 17. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 433/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Maksymilianie Golak, synu Maskymilina i Władysławy z domu Ciepłej, zmarłym 20 stycznia 2010 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 17.10.2011 r. – 18.04.2012 r.
 18. Ogłoszenie Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 190/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Usielskim, synu Zdzisława i Janiny, zmarłym w dniu 8 kwietnia 2001 w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 24.10.2011 r. – 25.04.2012 r.
 • o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 940/11 o toczącym się postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości położnej w Łodzi przy ul. Transmisyjnej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 168 o pow. 1,0807 ha, 172 o pow. 0,5179 ha, 173 o pow. 1,5160 ha dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 03.10.2011 r. do dnia 04.01.2012 r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa II Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt II Ns 1379/09 ze skargi o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położnej w Łodzi przy ul. Ziemańskiej 158/160 o pow. 12.888 m.kw., dla której prowadzona jest KW LD1M/00144998/7 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 20.10.2011 r. do dnia 21.01.2012 r.
 • o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 24/08 o zezwoleniu dłużnikowi Schenker sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.910,14 zł (dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych czternaście groszy) tytułem wynagrodzenia przysługującego Wacławowi Góralczykowi z tytułu umorzenia posiadanych przez niego 5 udziałów w Schenker sp. z o. o. – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 17.11.2008 r. do 18.11.2011 r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 135/10 o zezwoleniu wnioskodawcy Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kwoty 618,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oznaczoną numerem 318/1 położoną w obrębie Siomki, gmina Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 17.05.2011 r. do 18.11.2011 r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt III Ns 182/10 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 598,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie część nieruchomości położonej w obrębie nr 3 Biała I, gm. Biała, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 172/1 o powierzchni 0,0026 ha – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 18.05.2011 r. do 19.11.2011 r.
 4. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVIII Ns 21/08 o zezwoleniu Krzysztofowi Kojdera na złożenie do depozytu sądowego kwoty 60 gr (sześćdziesiąt groszy), tytułem spłaty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną ustanowioną na rzecz Komunalnej Kasy Oszczędnościowej na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Marysińskiej 57 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 05.12.2008 r. do 05.12.2011 r.
 5. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 190/10 na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kwoty 5.369,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie 5 Kalenice, gmina Łyszkowice, powiat łowicki, województwo łódzkie, oznaczona działka gruntu nr 93/1 o powierzchni 0,0319 ha – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 17.06.2011 r. do 18.12.2011 r.
 6. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w Łodzi II Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt II Ns 3355/10 o zezwolenie wnioskodawcy Syndykowi Masy Upadłości PTU „Gryf” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Bydgoszczy na wpłacenie do depozytu sądowego kwoty 339,21 zł z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie wypłacona na żądanie spadkobierców Bohdana Pełeńskiego – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 22.12.2010 r. do 23.01.2011 r.
 7. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 200/10 o zezwolenie na złozenie do depozytu kwoty 24.712,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1, 43/3. 43/5, położoną w obrębie 15, Radomina, gmina Biała, powita wieluński – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 27.06.2011 r. do 27.01.2012 r.
 8. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 45/11 na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kwoty 45.161,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28.02.2010 r., kwota może być wypłacona na wniosek osób, które wykażą, że w dniu 08.04.2010 r. gdy decyzja Wojewody znak: GN.VII/GN.IV.7724/19/A-2/2008/MKa/WCh, stała się ostateczna, przysługiwało im prawo własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 793/1 położonej w obrębie (depozyt można odebrać w terminie 10 lat) – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.07.2011 r. do 29.01.2012 r.
 9. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 89/11 na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kwoty 389 zł tytułem odszkodowanie za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w obrębie Wróblew, gm. Wróblew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 332/1 o powierzchni 0,0029 ha – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 03.10.2011 r. do 04.04.2012 r.
 10. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XIX Ns 22/08 na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kwoty 37.002,74 zł tytułem należności zasądzonej od niej na rzecz powódki Eugenii Patyk nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie o sygn. I C 516/06 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 16.08.2011 r. do 16.02.2012 r.
 11. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 27/11 na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego kwoty 19.198,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, ustalonego decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 23.06.2010 r., kwota może być wypłacona uprawnionemu podmiotowi, który wykaże, że w dniu 03.06.2010, gdy decyzja Wojewody znak: GN.VII.7724/24A/K/09/KS stała się ostateczna, przysługiwało mu prawo własności działek 257/2, 327/2 położonych w obrębie Dobroń Poduchowny, gmina Dobroń – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 16.08.2011 r. do 16.02.2012 r.
 12. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 25/08 o zezwoleniu wnioskodawczyni Barbarze Apolonii Laskowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 58.900 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) oraz trzech terminowych książeczek oszczędnościowych o numerach UOT 27765482, UOT 32389647, M 102010260005403 złożonych na nazwisko zmarłej Ireny Feliksy Suchodolskiej, a przechowywanych przez wnioskodawczynię – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 16.01.2009 r. do 16.01.2012 r.
 13. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 19/08 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 101.588,00 zł (sto jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie 4 Głuchów, gmina Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 148/2 o powierzchni 0,5688 ha– zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 16.01.2009 r. do 16.01.2012 r.
 14. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 47/08 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.536 zł (trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie 4 Głuchów, Gmina Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 523/1 o powierzchni 0,0198 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2008 r. o sygn. akt GN.IV/SP.VI.7724/39/A/1/2004/JKa – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 16.04.2009 r. do 16.04.2012 r.
 15. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 49/08 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.893 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie 13 Miasta Tuszyn, Gmina Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 93/2 o powierzchni 0,0218 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2008 r. o sygn. akt GN.IV/SP.VI.7724/35/A/1/2004/JKa – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 16.04.2009 r. do 16.04.2012 r.
 16. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 45/08 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.414 zł (dwa tysiące czterysta czternaście złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie 3 Miasta Tuszyn, Gmina Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56/2 o powierzchni 0,0127 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 września 2008 r. o sygn. akt GN.IV/SP.Vi.7724/134/A-1/2005/JP – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 21.05.2009 r. do 21.05.2012 r.
 17. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 39/08 o zezwolić dłużnikowi Halinie Szperling i Lechowi Szperling na złożenie do depozytu sądowego kwoty 57.750 zł (pięćdziesiąt złotych) tytułem spłaty zasądzonej na rzecz Tomasza Skrzyneckiego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 18 lipca 2008 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ns 260/08– zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 21.05.2009 r. do 21.05.2012 r.
 18. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 12/09 o zezwolić dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15.574,00 zł (piętnaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w obrębie Dobryszyce, w gminie Dobryszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/2 o pow. 0,0859 ha – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 03.08.2009 r. do 03.08.2012 r.
 19. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 9/08 o zezwolić dłużniczce Elżbiecie Kruzerowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 33.030,00 zł (trzydzieści trzy tysiące trzydzieści złotych) tytułem spłaty zasądzonej na rzecz Jana Kamińskiego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 30 stycznia 2008 r. wydanym w sprawie II Ns 758/06 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 21.08.2009 r. do 21.08.2012 r.
 20. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 5/09 o zezwoleniu dłużnikowi Anieli Horoszewicz - Małafiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.336 zł (sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) tytułem spłaty zasądzonej na rzecz Juliusza Horoszewicza prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 26 listopada 2008 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 273/07 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 29.07.2009 r. do 30.08.2012 r.
 21. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Grodzki w sprawie o sygn. akt XVIII Ns 3/09 z wniosku Wytwórni Konstytucji Stalowych „Ostrowiec” spółki z ograniczoną wierzytelnością w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sąd Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.000 zł (dwa tysiące złotych), tytułem spłaty wierzytelności przysługującej Holden spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi z tytułu wykonania układu zawartego w postępowaniu upadłościowym a kwota ta winna zostać wydana wierzycielowi; Sąd wzywa wierzycieli do odebrania depozytu” – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.01.2010 r. do 20.01.2013 r.
 22. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XIX Ns 24/04 o zezwoleniu wnioskodawcy Mirosławowi Rólczakowi na złożenie do depozytu sądowego powtarzających się świadczeń z tytułu czynszu związanego z najmem lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 7 położonego w Łodzi przy ul. Wileńskiej 27 w kwocie po 40 zł miesięcznie za okres 1 września 2004 roku oraz na przyszłość dalszych wymaganych kwot po 40,00 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż powyższe kwoty winny zostać wypłacone spadkobiercom Łukasza Chromińskiego, zmarłego w maju 2004 roku, ostatnio stale zamieszkałego w Łodzi przy ul. Wileńskiej 27 m 1, po przestawieniu przez nich prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Łukaszu Chromińskim – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 09.09.2009 r. do 10.09.2014 r.
 23. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 8/08 o zezwolić dłużnikowi Pawłowi Badowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5,50 zł (pięć złotych pięćdziesiąt groszy) z tytułu wierzytelności przysługującej Rozalii Pelikan i Leonardowi Pelikan z tytułu ugody sądowej, zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą wpisaną do księgi wieczystej w dniu 3 września 1958 r. – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 08.07.2009 r. do 08.07.2018 r.
 24. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 2/09 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.216 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście szesnaście złotych ) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie 1 Miasta Kamieńsk oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103 o pow. 0,1400 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 lipca 2008 r. o sygn. akt GN.IV/SP.VI 7724/65/2005/A-1/KN/KaS – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 29.07.2009 r. do 30.08.2019r.
 25. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVII Ns 7/09 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.316 zł (siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych ) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie0038 Miasta Radomsko oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/1 o pow. 0,0255 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 września 2008 r. o sygn. akt GN.IV/SP.VI 7724/26/A-1/2007/SW – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 29.07.2009 r. do 30.08.2019r.
 26. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVIII Ns 4/10 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 47.933 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie 38 miasta Radomska, powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3 o powierzchni 0,1484 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. o sygn. GN. IV/Sp.VI.7724/58/A-1/MG – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 10.05.2010 r. do 11.05.2010 r.
 27. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Skierniewicach I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 111/11 o zezwolenie Jolancie Maćkowiak na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9,26 zł w wykonaniu obowiązku zapłaty wynikającego z pożyczki udzielonej Leokadii Wencel przez Bank Inwestycyjny Oddział Wojewódzki w Łodzi na budowę domu jednorodzinnego, zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą ustanowioną na nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Elizy Orzeszkowej 17, stanowiącą obecnie własność Jolanty Maćkowiak własność Jolanty Maćkowiak – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 13.07.2010 r. do 14.08.2010 r.
 28. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVIII Ns 27/10 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51.556 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie 0037 miasta Radomsko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4 o powierzchni 0,1797 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. o sygn. GN. IV/Sp.VI.7724/27/A-1/2007/MG – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 10.05.2010 r. do 11.05.2010 r.
 29. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVIII Ns 207/10 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.768,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenia za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie 1 Sokolniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 746/3 o powierzchni 0,0101 ha – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 30.06.2011 r. do 02.01.2012 r.
 30. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Grodzki w sprawie sygn. akt XVIII Ns 39/11 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego 82.204,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość z tym zastrzeżeniem, że wypłata złożonej kwoty może nastąpić na wniosek podmiotu, który wykaże, że 1 w dniu kiedy decyzja stała się ostateczna przysługiwało mu prawo własności nieruchomości oznaczonych jako działki numer 64/1 i 133/4 położonej w Piaski, gmina Nieborów powiat łowicki, województwo łódzkie – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 30.06.2011 r. do 02.01.2012 r.
 31. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 193/10 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.150,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, ustaloną decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 maja 2010 roku, wypłata złożonej kwoty może nastąpić na wniosek podmiotu który, wykaże, że 10 czerwca 2010 roku przysługiwało mu prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1247/1 położonej w obrębie 1 Sokolniki, woj. łódzkie – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 13.07.2011 r. do 14.01.2012 r.
 32. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 2/11 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 517.325,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku wypłata złożonej kwoty może nastąpić na wniosek podmiotu który, wykaże, że 5 października 2010 roku przysługiwało mu prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/2 położonej w obrębie G-35, Miasta Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 13.07.2011 r. do 14.01.2012 r.
 33. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 174/10 o zezwoleniu dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.809,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z 30 czerwca 2010 roku w sprawie GN.VII.7724/22/K/09/KS, wypłata złożonej kwoty może nastąpić na wniosek podmiotu, który wykaże, że 11 sierpnia 2010 roku przysługiwało mu prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 145/1 położonej w obrębie 6 Dobroń Poduchowny gminy Dobroń powiatu pabianickiego województwa łódzkiego (Odbiór przedmiotu świadczenia w terminie 10 lat od złożenia świadczenia) – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 25.07.2011 r. do 26.01.2012 r.
 34. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVII Ns 188/10 zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 zł należnej tytułem roszczenia zabezpieczonego hipoteką umowną zwykła wpisaną do księgi wieczystej nr LD1M/00009353/6 na rzecz Stowarzyszenia Wynalazców Polskich w Warszawie, depozyt powinien być wypłacony na każde żądanie wierzyciela hipotecznego – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 22.09.2011 r. do 22.03.2012 r.
 35. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVII Ns 130/10 zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 22.892,75 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oznaczoną numerem 324/1 oraz 790 położonej w obrębie 19 Wrzeczko gmina Łyszkowice, powiat łowicki województwo łódzkie – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 22.09.2011 r. do 22.03.2012 r.
 36. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 38/11 zezwolić dłużnikowi Skarbowi – Państwa – GDDKiA na złożenie do depozytu sądowego kwoty 21.606,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17.08.2009 r., kwota ta może być wypłacona na wniosek osób uprawnionych, które wykażą, że w dniu 23.09.2009 r., gdy decyzja Wojewody znak: GN.VII/GN.IV.7724/80a/A-2/07/MKo/DG stała się ostateczna, przysługiwało im prawo własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 633/1 położonej w obrębie Bobrecko, gmina Łyszkowice, – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 22.09.2011 r. do 22.03.2012 r.
 37. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 87/10 o zezwolenie Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.541,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie nr 10 Walichnowy, gmina Sokolniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 549/1 o powierzchni 0,0154 ha ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 stycznia 2010 r. o sygn. GN.VII/GN.IV/SP.VI.7724/116/K/09/AB – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 27.07.2010 r. do 27.07.2013 r.
 38. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 19/10 o zezwolenie Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie o depozytu sądowego kwoty 1.427 zł (słownie tysiąc czterysta dwadzieścia siedem złotych) tytułem 1/2 odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w Nowych Skoszewach, gmina Nowosolna powiat wschodni, województwo łódzkie, o powietrzni 0,0163 ha, oznaczonej nr działki 57/1 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 22.11.2010 r. do 23.11.2013 r.
 39. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 10/10 o zezwolenie Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 721,35 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w obrębie nr 3 miasta Tuszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 192/2 o powierzchni 0,0238 ha ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lutego 2009 r. o sygn. GN.VII/GN.IV/SP.VI.7724/50/2004/A-1/KaS – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 02.06.2010 r. do 02.06.2020 r.
 40. Ogłoszenie Sądu Rejonowego Sąd Grodzki dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 5/10 o zezwolenie Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.437 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w obrębie Słostowice, Gm. Gomunice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 361/1 o powierzchni 0,0246 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2008 r. o sygn. GN.VII/GN.IV/SP.VI.7724/142/A-I/2005/JP – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 17.02.2010 r. do 18.08.2020 r.
 41. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 37/10 o zezwolenie dłużnikowi Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.640 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska, Gm. Wola Krzysztoporska, oznaczonej jako działka nr 706/3 o powierzchni 0,1238 ha ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 23.09.2010 r. do 24.09.2020 r.
 42. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 11/10 o zezwolenie dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.840 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w obrębie 44 miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1 o powierzchni 0,0634 ha i wypłacić spadkobiercom Juliana Biazika i Marianny Biazik – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 25.10.2010 r. do 26.10.2020 r.
 43. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 24/10 o zezwolenie Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie o depozytu sądowego kwoty 1.900 zł (słownie jeden tysiąc dziewięćset złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w obrębie nr 3 Dąbrowa, gmina Kamieńsk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/1 o powierzchni 0,0028 ha i nr 239/1 o powierzchni 0,0030 ha – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 22.11.2010 r. do 23.11.2020 r.
 44. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 3/10 o zezwolenie dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.273 zł (trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczenie części nieruchomości położonej w obrębie Szczepocice Rządowe, gmina Radomsko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 465/1 o powierzchni 0,0268 ha i nr 471/1 o powierzchni 0,0713 ha – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 20.12.2010 r. do 21.12.2020 r.
 45. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt XVIII Ns 138/10 o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.560,00 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w obrębie Dobroń Poduchowany, Gm. Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie, o powierzchni 0,0452 ha oznaczonej numerem działki 107/1 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 16.05.2011 r. do 17.11.2011 r.
 • inne ogłoszenia
 1. Publikacja sentencji wyroku – wyciągu – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi VII K 489/07, SW 2371/09 w sprawie Stanisława Mankiewicza syna: Tadeusza, ur. 22/03/1951 Wychny, w dniu 31.03.2007 r. w m. Bedoń Przykościelny kierował samochodem marki VW Golfne rej. EL 2360 r. będąc w stanie nietrzeźwości – 2,6 alkoholu we krwi , to jest czyn z art. 178a § 1 kk – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 20.10.2011 r. do 03.11.2011 r.


II. Ogłoszenia komornicze

 • obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Andrzej Ritmann o sygn. akt KM 275/11 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Nowoslonej, Moskwa - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 13.10.2011 r. do 03.11.2011 r.
 2. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski sygn. akt KM 3399/09 w sprawie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Łodzi ul. Zajęczej 4 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.10.2011 r. do 09.11.2011 r.
 3. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Andrzej Ritmann sygn. akt KMP 26/09 w sprawie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Łodzi ul. Janiny 7/5 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.10.2011 r. do 10.11.2011 r.
 4. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk o sygn. akt KM 67/11 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Łodzi ul. Powstańców Wielkopolskich 7 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 13.10.2011 r. do 10.11.2011 r.
 5. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Jerzy Zahorodny o sygn. akt KM 1674/11 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Łodzi ul. Adwentowicza 23/35 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 21.10.2011 r. do 14.11.2011 r.
 6. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Andrzej Ritmann o sygn. akt KM 125/10 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Łodzi ul. Służbowej 23/5 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 21.10.2011 r. do 17.11.2011 r.
 7. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Andrzej Ritmann sygn. akt KM 516/11 w sprawie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Łodzi ul. Jurczyńskiego Juliusza 14/28 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.10.2011 r. do 24.11.2011 r.
 8. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Andrzej Ritmann sygn. akt KM 395A/11 w sprawie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Łodzi ul. Gazdy 11 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.10.2011 r. do 24.11.2011 r.
 9. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Andrzej Ritmann sygn. akt KM 793/01 w sprawie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Łodzi ul. Zajęczej 17 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.10.2011 r. do 01.12.2011 r.
 • obwieszczenia o licytacji nieruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Jerzy Zahorodny sygn. akt KM 5822/10 w sprawie pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Smetany Bedricha 3/56 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.10.2011 r. do 08.11.2011 r.
 2. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Jerzy Zahorodny sygn. akt KM 3671/09 w sprawie drugiej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Łowickiej 10B/41 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.10.2011 r. do 08.11.2011 r.
 3. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski sygn. akt KM 1063/09 w sprawie pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Trawiastej 1 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 21.10.2011 r. do 16.11.2011 r.
 4. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Dorota Najder sygn. akt KM 298/09 w sprawie pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Wólczańskiej 155/5 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 21.10.2011 r. do 16.11.2011 r.
 5. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Adam Pietrak sygn. akt KM 2099/09 w sprawie pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Chocianowickiej 190 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 21.10.2011 r. do 17.11.2011 r.
 6. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Adam Pietrak sygn. akt KM 1492/06 w sprawie pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Bulwarowej 4- zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 25.10.2011 r. do 17.11.2011 r.
 7. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Marcin Kurzyk sygn. akt KM 2075/10 w sprawie drugiej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Próchnika Adama 40/11 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 25.10.2011 r. do 22.11.2011 r.
 8. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Marzena Jakóbczak sygn. akt KM 1382/10 w sprawie pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Lorentza 10/27 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.10.2011 r. do 22.11.2011 r.
 9. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Marzena Jakóbczak sygn. akt KM 1752/10 w sprawie pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Wróblewskiego Walerego 134/134/13 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.10.2011 r. do 23.11.2011 r.
 10. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Tomasz Górnisiewicz sygn. akt KM 1262/10 w sprawie pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Ciesielskiej 17 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.10.2011 r. do 23.11.2011 r.
 11. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Marcin Kurzyk sygn. akt KM 425/08 w sprawie pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Łodzi ul. Klonowa 32/25 - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.10.2011 r. do 23.11.2011 r.
 12. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łasku Tomasz Górnisiewicz sygn. akt KM 2529/09 w sprawie drugiej licytacji nieruchomości położonej Dalików, Dąbrówka Nadolna - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.10.2011 r. do 23.11.2011 r.
 • obwieszczenia o licytacji ruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia Janusz Kruk sygn. akt KM 2074/11 w sprawie obwieszczenia o licytacji ruchomości w lokalu położonym w Wiązowna Szosa Lubelska 90 (udział 51% samochód osobowy Nissan Infiniti G-35 rok prod. 2004 kolor: czarny, mercedes GL 320 CDI 4Matic BRV4126) – zostało zamieszone na tablicy Urzędu Miasta Łodzi na okres od 13.10.2011 r. do 03.11.2011 r.
 2. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia Janusz Kruk sygn. akt KM 118/11 w sprawie obwieszczenia o licytacji ruchomości w lokalu położonym w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 58 (obraz przedstawiający Kościół w Mikoszowie Śląskim XX/XI w 50x40 rama pozłacana, komplet 5 akawrek przedstawiających 5 miast europejskich (akwarela i gwasz)) – zostało zamieszone na tablicy Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.10.2011 r. do 04.11.2011 r.
 3. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia Janusz Kruk sygn. akt KM 309/11 w sprawie obwieszczenia o licytacji ruchomości w lokalu położonym w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 126 m.47 (maszyna do szycia Singer+stolik, komoda 4 szufladowa+2 małe szafki+2małe szafki, TV Sony Vega+ 5 kolumn, zestaw komputerowy Vobis Intel Core 2.4GHz, laptop Acer Aspiro One, pralka BOSH WFL 1607, lodówka Polar CZN2352 chłodziarkozamrażarka, kolekcja DVD Alfred Hitchcock 44 płyty, biblioteka DVD GW ‘lektury szkolne’ 25 płyt, biblioteka GW „Luis de Fineis” 22 płyty, biblioteka luis de fineis ‘żandarm’ 6 płyt, gwiezdne wojny 1-6, kolekcja ‘do zobaczenia we dwoje’ 15 płyt DVD, ‘kino z gwiazdami’ 17 płyt dvd, ‘hity na lato’ 17 płyt dvd, biblioteka GW ‘filmy o miłości ‘ 30 płyt DVD) – zostało zamieszone na tablicy Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.10.2011 r. do 04.11.2011 r.
 4. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia Janusz Kruk sygn. akt KM 809/00 w sprawie obwieszczenia o licytacji ruchomości w lokalu położonym w Łodzi przy ul. Przedświt 8/22 (samochód osobowy Opel Corsa prod. 1999, kolor szary/srebny VIN W0L0SBF08X4185417) – zostało zamieszone na tablicy Urzędu Miasta Łodzi na okres od 24.10.2011 r. do 04.11.2011 r.
 5. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia Janusz Kruk sygn. akt KM 728/11 w sprawie obwieszczenia o licytacji ruchomości w lokalu położonym w Sieradz, ul. Królowej Jadwigi 10 (zestaw wypoczynkowy kanapa + 2 fotele, statyw do lunety, wykładzina owalna, pralka Zanussi TL 582C, sprzęt treningowy GIM VIODO Gym Forum Vibromax AEX233/2009, zestaw wypoczynkowy 2 kanapa skóra malinowa, stolik szklany, wykładzina pomarańczowa kwadratowa, zestaw komputerowy Intel Pentium Daul Core+klawiatura, zestaw wypoczynkowy 2 kanapy, zmywarka Bosha sms 7082, chłodziarka 200 litrów, zestaw LW35 szafka sterownicza deska + żelazko + wytwornica pary PROTOM, maszyna Rother, JUKI< VICTORIA, ZOJE, JUKIMO 3700, ShuangGong, żyrandol gięty, plafon 8 kątny, żyrandol z lustrem okrągły, kanapa) – zostało zamieszone na tablicy Urzędu Miasta Łodzi na okres od 19.10.2011 r. do 04.11.2011 r.
 6. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia Janusz Kruk sygn. akt KM 527/11 w sprawie obwieszczenia o licytacji ruchomości w lokalu położonym w Łodzi przy Krańcowej 55 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres 28.10.2011 r. do 10.11.2011 r.
  Szczegóły >>>
 7. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Tomasz Górnisiewicz sygn. akt KM 1400/01 sprawie obwieszczenia o licytacji ruchomości w lokalu położonym w Łodzi przy ul. Kwidzyńskiej 14 (Piła Felder) – zostało zawieszone na tablicy Urzędu Miasta Łodzi na okres od 21.10.2011 r. do 14.11.2011 r.
 8. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Tomasz Górnisiewicz sygn. akt KM 1400/01 sprawie obwieszczenia o licytacji ruchomości w lokalu położonym w Łodzi przy ul. Nefrytowej 102 (samochód ciężarowy OPEL MOVANO 2,8 D, rok prod. 2001 nr rej. EL 4538Y) – zostało zawieszone na tablicy Urzędu Miasta Łodzi na okres od 28.10.2011 r. do 18.11.2011 r.
 9. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa Adam Pietrak sygn. akt KM 673/10 w sprawie obwieszczenia o licytacji ruchomości w miejscowości Rzędy (gospodarstwo rolne) gm Pasłęk
  Szczegóły >>>
  - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi na okres od dnia 28.10.2011 r. do 18.11.2011 r.

Informację opracował(a): Agnieszka Balcerak (2011-10-28)


B. Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty, ul. Zachodnia 47

I. Ogłoszenia sądowe

 • o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1960/10 z dnia 06.07.2011 r. o stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Brdoń zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od 12.07.2011 r. do 12.01.2012 r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 777/10 z dnia 06.07.2011 r. o stwierdzenie nabycia spadku po Zuzannie Urbaniak zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od 12.07.2011 r. do 12.01.2012 r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn.akt II Ns 2275/10 z dnia 15.07.2011 r. o stwierdzenie nabycia spadku po Małgorzacie Kubik zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od 21.07.2011 r. do 21.01.2012 r.
 4. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1960/10 z dnia 06.07.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Brdoń zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od 12.07.2011 r. do 12.01.2012 r.
 5. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia II Wydz.Cywilny z dnia 18.07.2011 r. sygn.akt II Ns 678/11 w sprawie spadku po Andrzeju Marciniaku. Czas publikacji – od 25.07.2011 r. do 25.01.2012 r.
 6. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia II Wydz.Cywilny z dnia 25.07.2011 r. sygn.akt II Ns 2643/09 w sprawie spadku po Stanisławie Kapica, synu Józefa i Marianny. Czas publikacji – od 29.07.2011 r. do 30.01.2012 r.
 7. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmiescia II Wydz.Cywilny z dnia 27.07.2011 r. sygn.akt II Ns 2438/09 w sprawie spadku po Elzie Lorenz, Robercie Lorenz, Matyldzie Richter, Reinholdzie Richter, Karoli Richter, Jadwidze Scheibler, Wierze Richter, Kseni Richter. Czas publikacji – od 03.08.2011 r. do 03.02.2012 r.
 8. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 363/11 z dnia 02.08.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Wincentym Pściuk zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od 11.08.2011 r. do 13.02.2012r.
 9. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 705/11 z dnia 19.08.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Rychłowskim zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od 25.08.2011r. do 27.02.2012r.
 10. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1028/11 z dnia 24.08.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Samiec zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od 01.09.2011r. do 01.03.2012r.
 11. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1432/11 z dnia 24.08.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Rogozińskiej zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od 01.09.2011r. do 01.03.2012r.
 12. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 550/10 z dnia 05.09.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po: Alterze Szulcu, Kajli Szulc, Szoelu Dawidowiczu, Chaji Dawidowicz
  Czas publikacji od 08.09.2011r. do 08.03.2012r.
 13. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1714/11 z dnia 13.09.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Antoninie Pardej. Czas publikacji od 19.09.2011r. do19.03.2012r.
 14. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 2589/10 z dnia 09.09.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Bertholdzie [Bertoldzie] Hermanie Wolf i Melidzie Wolf. Czas publikacji od 19.09.2011r. do 19.03.2012r.
 15. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 658/10 z dnia 12.09.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Stasińskiej. Czas publikacji od 19.09.2011r. do 19.03.2012r.
 16. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 2347/10 z dnia 09.09.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po:
  Surze Łaji Eger[Egier,Ejger,Ajer]
  Kiwe Eger
  Neche Eger
  Ides Ester Eger
  Chaimie Icku Eger
  Moszku Eger
  Mirli Eger
  Czas publikacji od 19.09.2011r. do19.03.2012r.
 17. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 2718/09 z dnia 19.09.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Kępińskim. Czas publikacji od 26.09.2011r. do26.03.2012r.
 18. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1886/10 z dnia 22.09.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Holwek. Czas publikacji od 30.09.2011r. do 30.03.2012r.
 19. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 904/11 z dnia 03.10.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Staniszewskiej. Czas publikacji od 07.10.2011r.do 09.04.2012r.
 20. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1842/11 z dnia 28.09.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Sitkowskim. Czas publikacji od 06.10.2011r. do 06.04.2012r.
 21. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1120/11 z dnia 14.10.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Cywińskiej. Czas publikacji od 21.10.2011r.do 23.04.2012r.
 22. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1495/11 z dnia 17.10.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Podwysockim. Czas publikacji od 26.10.2011r. do 26.04.2012r.
 23. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 387/11 z dnia 10.10.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po:
  Maksymilianie Pilarczyku
  Pelagii Pilarczyk
  Jadwidze Pilarczyk
  Czas publikacji od 12.10.2011r do 12.04.2012r.
 24. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 383/11 z dnia 20.10.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Mozolewskiej i Władysławie Mozolewskim. Czas publikacji od 28.10.2011r.do 30.04.2012r.
 25. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 696/11 z dnia 31.10.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Scisłowskim. Czas publikacji od 07.11.2011r. do 07.05.2012r.
 26. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 660/11 z dnia 07.11.2011r. o stwierdzenie nabycia spadku po Jolancie Piotrowskiej.Czas publikacji od 09.11.2011r. do 09.05.2012r.
 • o toczącym się postępowaniu o uznanie za zmarłego
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny z dnia 06.09.2011r. o sygn. akt II Ns 1487/10 o uznanie za zmarłych:
  Eliasza Kauffmana
  Rubina Kauffmana
  Szyfry Kauffman
  Meitel Kauffman
  Rywin Joel Kauffman
  Urin Kauffman
  Sury Kauffman
  Czas publikacji od 30.09.2011r. do 30.12.2011r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1358/11 z dnia 19.10.2011r. o uznanie za zmarłych: Konstancji Kermenić i Owalda Kermenić.Czas publikacji od 28.10.2011r. do 30.01.2012r.
 • o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Myszkowie Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 363/10 z dnia 24.06.2011 r. wzywa ALEKS Spółka zo.o. w Łodzi lub jej następców prawnych do odbioru z depozytu sądowego kwoty 21,25 zł wpłaconej przez Syndyka Masy Upadłości Fabryki Papieru S.A. w Myszkowie. Czas wywieszenia 05.07.2011 r. do 05.01.2012 r.
 • o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1290/11. o zasiedzenie nieruchomości udziału wynoszącego 1/2 [jedną drugą] położonej przy ul. Kolińskiego 22. Czas publikacji od 28.09.2011r. do 28.12.2011r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny o sygn. akt II Ns 1544/11 z dnia 25.10.2011r. o stwierdzenie zasiedzenia udziału 2/3 w nieruchomości położonej przy ulicy Żytniej 7.Czas publikacji od 03.11.2011r. do 03.02.2012r.

II. Ogłoszenia komornicze

 • o terminie opisu i oszacowania nieruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia Tomasz Górnisiewicz w sprawie o sygn.akt KM 1262/10 z dnia 05.10.2011r. o pierwszej licytacji nieruchomości położonej przy ulicy Ciesielskiej 17.Czas wywieszenia od 12.10.2011r. do 12.04.2012r.

Informację opracował(a): Grażyna Pluskota (2011-12-28)


C. Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B

I. Ogłoszenia sądowe

 • o ustanowieniu kuratora
 1. W Sądzie Rejonowym w Łodzi, III Wydział Cywilny toczy się postępowanie o ustanowienie kuratora do reprezentowania Iwony Jaskulskiej w sądzie, zamieszczono na tablicy ogłoszeń 08.11.2011 r. – 08.12.2011 r.
 • o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 1. W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Rajmundzie Chęcińskim , zmarłym 6 lutego 2006 r., ostatnio stale zamieszkały w Łodzi ul. Mielczarskiego 25 m.6., zamieszczono na tablicy ogłoszeń 19.07.2011 r. – 19.01.2012 r.
 2. W Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, toczy się postępowanie spadkowe z wniosku Banku BPH S.A. w Krakowie po Mirosławie Krążyńskim zmarłym w Łodzi , ul Radwańska 50 m. 11., zamieszczono na tablicy ogłoszeń 19.07.2011 r. – 19.01.2012 r.
 3. W Sądzie Rejonowym w Łodzi, Wydział III Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Wiktora Brzostowskiego o nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pilotów 19, zamieszczono na tablicy ogłoszeń 27.09.2011 r. – 27.12.2011 r.
 4. W Sądzie Rejonowym w Łodzi, III Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Pecel ,ostatnio zam. w Łodzi przy ul. Więckowskiego 56 m. 13, zamieszczono na tablicy ogłoszeń 15.11.2011 r. – 15.05.2012 r.
 5. W Sądzie Rejonowym w Łodzi, III Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Kuś ,ostatnio zam. w Łodzi przy al. Wyszyńskiego 80 /39, zamieszczono na tablicy ogłoszeń 14.11.2011 r. – 14.05.2012 r.

Informację opracował(a): Marzenna Gawrysiak (2011-12-08)


D. Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna, al. Politechniki 32

I. Ogłoszenia sądowe

 • o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 263/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Karolu Gummelt zmarłym 31 grudnia 1946r. oraz po Natalii Gummelt z domu Fuks, córce Augustyna i Krystyny, zmarłej 31 grudnia 1956r. w Argentynie – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 8.07.2011r. do dnia 8.01.2012r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1665/10 o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Janinie Rajcy z domu Martyniak, córce Juliana i Rozalii, zmarłej 27 marca 2008r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 31.05.2011r. do dnia 01.12.2011r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 247/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Bryndziak z domu Gwiaździńska, córce Zygmunta i Marianny, zmarłej 31 marca 2009r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 31.05.2011r. do dnia 01.12.2011r.
 4. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 832/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Lucjanie Pyrzanowskim, synu Antoniego i Marii, zmarłym 27 lipca 2009r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 6.06.2011r. do dnia 6.12.2011r.
 5. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 277/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Bogdanie Gałązka, synu Antoniego i Janiny, zmarłym 16 lutego 2010r. w Zgierzu – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 13.06.2011r. do dnia 13.12.2011r.
 6. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 703/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Kazimierzu Stępniak, synu Jana i Dominiki, zmarłym 10 maja 2006r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 16.06.2011r. do dnia 16.12.2011r.
 7. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 169/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Liliannie Danucie Dreger – Radwańskiej z domu Dreger, córce Maksa i Haliny, zmarłej 12 listopada 2010r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 27.06.2011r. do dnia 27.12.2011r.
 8. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 713/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Marcinie Biernackim, synu Antoniego i Ewy, zmarłym 1 listopada 1956r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 12.07.2011r. do dnia 12.01.2012r.
 9. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 988/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Matyldzie Deutschman z domu Krygier, córce Fryderyka i Karoliny, zmarłej 31 grudnia 1910r. oraz po Emilu Waldemarze Deutschman, synu Karola i Wilhelminy, zmarłym 1 stycznia 1936r. – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 12.07.2011r. do dnia 12.01.2012r.
 10. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1071/11 o stwierdzenie nabycia spadku po: Leokadii Kacprzak, córce Henryka i Emmy, zmarłej 31 stycznia 1975r. w Łodzi oraz po Władysławie Kacprzaku, synu Wojciecha i Wiktorii, zmarłym 6 lutego 1975r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 18.07.2011r. do dnia 18.01.2012r.
 11. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 588/10 o stwierdzenie nabycia spadku po Witoldzie Stanisławie Kubiaku, synu Janusza i Reginy, zmarłym 19 maja 2003r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 19.07.2011r. do dnia 19.01.2012r.
 12. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1070/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Gerhardzie Gustawie Fischerze, synu Gustawa Hermana i Idy Heleny, zmarłym w dniu 31 grudnia 1946 roku w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 27.07.2011 roku do dnia 27.01.2012 roku.
 13. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 230/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Poznańczyk, córce Władysława i Heleny, zmarłej 27 grudnia 2003 roku w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 16.08.2011r. do dnia 16.02.2012r.
 14. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 650/10 o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Walczak z domu Pruchnickiej, córce Antoniego i Marty, zmarłej 24 stycznia 1976r. w Łodzi oraz po Henryku Walczaku, synu Konstantego i Rozalii, zmarłym 23 kwietnia 1997r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 19.08.2011r. do dnia 20.02.2012r.
 15. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 497/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Jonak zmarłym 25 kwietnia 2008 roku w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 26.08.2011 r. do dnia 27.02.2012 r.
 16. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 86/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Chruślińskiej z domu Bąkowicz, córce Tomasza Bąkowicza i Marianny Bąkowicz z domu Rozpędek, urodzonej 23 kwietnia 1903r., zmarłej 30 listopada 1946r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 30.08.2011r. do dnia 1.03.2012r.
 17. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1340/09 o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Kazimierzu Kownaście, synu Ludwika i Marii, zmarłym 19 lutego 2004r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 30.08.2011r. do dnia 1.03.2012r.
 18. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1291/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Danieli Kowalik, córce Antoniego i Anny, zmarłej 6 sierpnia 2011r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 12.09.2011r. do dnia 12.03.2012r.
 19. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 718/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Marcinie Stelter, synu Ryszarda i Kryspiny, zmarłym 13 sierpnia 2005r. – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 13.09.2011r. do dnia 13.03.2012r.
 20. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1107/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Czech z domu Zasadzie, córce Franciszka i Władysławy, zmarłej 16 marca 2010 roku w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 22.09.2011r. do dnia 22.03.2012r.
 21. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 547/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Nowackim, synu Lucjana i Marianny, zmarłego dnia 5 listopada 2006r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 27.09.2011r. do dnia 27.03.2012r.
 22. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1420/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Zaborowskiej z domu Jaroszewskiej, córce Władysława i Bronisławy, zmarłej dnia 14 marca 2002 roku w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 29.09.2011r. do dnia 29.03.2012r.
 23. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 307/10 o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Kazimierze Heilmann z domu Różańskiej, córce Antoniego i Stanisławy, zmarłej dnia 13 czerwca 1978r. w Hamburgu (Niemcy) – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 30.09.2011r. do dnia 02.04.2012r.
 24. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 602/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Kaźmierczaku, synu Władysława i Klary, zmarłym 13 czerwca 2000r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 7.10.2011r. do dnia 9.04.2012r.
 25. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 33/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Janiaku, synu Ludwika i Agnieszki, zmarłym dnia 22 marca 1991r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 11.10.2011r. do dnia 11.04.2012r.
 26. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 856/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Paulinie Hofaker z domu Hassenmeier, córce Jana i Reginy, zmarłej dnia 27 stycznia 1936r. w Łodzi, Ottonie Zimmermann, synu Iwana i Pauliny, zmarłego dnia 9 maja 1946r., Amelii Annie Zimmermann z domu Gregory, córce Roberta Louisa i Amelii Eugenii, zmarłej dnia 9 maja 1946r. oraz po Louisie Krystianie Zimmermann, synu Ottona i Amelii Anny, zmarłego dnia 9 maja 1946r. – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 11.10.2011r. do dnia 11.04.2012r.
 27. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1078/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Sobczyk z domu Fornalczyk, córce Józefa i Anny, zmarłej dnia 2 sierpnia 2005r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 13.10.2011r. do dnia 13.04.2012r.
 28. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 721/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Henryce Piczulskiej, córce Zenona i Konstancji, zmarłej dnia 18 lutego 2007r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 18.10.2011r. do dnia 18.04.2011r.
 29. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 508/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Bednarku, synu Jana i Janiny, zmarłym dnia 7 maja 2009r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 24.10.2011r. do dnia 24.04.2012r.
 30. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1402/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Kłódkowskiej z domu Fechner, córce Władysława i Anny, zmarłej dnia 12 stycznia 1981r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 24.10.2011r. do dnia 24.04.2012r.
 31. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 800/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Musiale, synu Henryka i Walentyny, zmarłym dnia 14 grudnia 2009r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 25.10.2011r. do dnia 25.04.2012r.
 32. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 756/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Matysiaku zmarłym dnia 28 października 2009r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 3.11.2011r. do dnia 4.05.2012r.
 33. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1599/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Friedrichu (Fryderyku, Frydrychu) Klinge, synu Augusty Klinge, urodzonym dnia 15 maja 1855r. w Krefeld, zmarłym dnia 31 grudnia 1935r. – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 3.11.2011r. do dnia 4.05.2012r.
 34. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1349/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Kryspinie Zofii Stelter z domu Stobińska, córce Kazimierza i Janiny, zmarłej 23 września 2004r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 15.11.2011r. do dnia 15.05.2012r.
 35. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 834/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Grzybowskiem vel Grzyb zmarłym dnia 17 grudnia 2005r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 17.11.2011r. do dnia 17.05.2012r.
 36. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 933/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kłopot, synu Jana i Karoliny, zmarłym dnia 07.01.1999r. w Łodzi oraz po Zofii Kłopot z domu Piela, córce Władysława i Bronisławy, zmarłej dnia 03.09.2010r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 24.11.2011r. do dnia 24.05.2012r.
 37. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1097/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Alojzym Potomskim, synu Józefa i Franciszki, zmarłym dnia 13 marca 2010 roku w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 25.11.2011r. do dnia 25.05.2012r.
 38. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1526/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Lilianie Drzewińskiej z domu Fisiak, córce Mariana i Haliny, zmarłej dnia 10 września 2008r. w Łodzi – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 29.11.2011r. do dnia 29.05.2012r.
 39. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1363/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Stanisławie Kowalskiej z domu Leciejewska, córce Feliksa i Jadwigi, zmarłej dnia 30 lipca 2011r. w Łodzi - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 01.12.2011r. do dnia 01.06.2012r.
 40. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1497/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Holi zmarłym dnia 22 kwietnia 1948r. w Łodzi - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 01.12.2011r. do dnia 01.06.2012r.
 • o ustanowieniu kuratora
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi VI Wydział Rodzinny i Nieletnich o ustanowieniu kuratora w osobie Izabeli Andrzejewskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym Ben Amora Mehdiego w sprawie Sygn. akt VI Nsm 571/11 o ustalenie miejsca pobytu małoletniej Magdaleny Ben Amor – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 3.11.2011r. do dnia 5.12.2011r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o ustanowieniu kuratora w osobie Joanny Kasprzak do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydziale Cywilnym Henryka Kowalskiego w sprawie Sygn. akt II Ns 529/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Kowalskiej – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 17.11.2011r. do dnia 1.12.2011r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XVIII Wydział Cywilny o ustanowieniu kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście Haliny Przybysz w sprawie Sygn. akt XVIII C-upr.1822/11 o zapłatę – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 17.11.2011r. do dnia 19.12.2011r.
 4. Ogłoszenie Sądu Okręgowego w Łodzi XII Wydział Rodzinny o ustanowieniu kuratora w osobie Aliny Brymerskiej-Ziętek do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Łodzi Agnieszki Mordon w sprawie Sygn. akt XII C 424/11 o rozwód – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 21.11.2011r. do dnia 21.12.2011r.
 5. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi Sąd Rodzinny VII Wydział Rodzinny i Nieletnich o ustanowieniu kuratora w osobie Marcina Malinowskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście w Łodzi Sławomira Adama Juryga w sprawie Sygn. akt VII RC 289/11 o podwyższenie alimentów – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 22.11.2011r. do dnia 22.12.2011r.
 6. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o ustanowieniu kuratora w osobie Magdaleny Rogozińskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydziale Cywilnym uczestniczki Anny Gomulińskiej w sprawie Sygn. akt II Ns 1236/11 o częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 25.11.2011r. do dnia 27.12.2011r.
 7. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny o ustanowieniu kuratora w osobie Iwony Nizioł do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydziale Cywilnym uczestnika Roberta Janusza Kępki w sprawie Sygn. akt XVI Ns 655/11 o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Bronisławie Kępce - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszęń na okres od dnia 30.11.2011r. do dnia 30.12.2011r.
 • ogłoszenie o toczącym się postępowaniu o uznanie za zmarłego
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1215/11 o uznanie za zmarłego Andrzeja Nowaka vel Rosiak, syna Mikołaja i Antoniny z domu Owczarek, urodzonego prawdopodobnie 24 listopada 1835r. w gminie Kowale Pańskie w powiecie tureckim – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 31.08.2011r. do dnia 01.12.2011r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1621/11 o uznanie za zmarłą Alfredy Dzięcielskiej, córki Józefa i Stefanii z domu Gruz, urodzoną dnia 31 grudnia 1908r. w Łodzi - zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 01.12.2011r. do dnia 01.03.2012r.
 • o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 902/11 o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Warneńczyka 54 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 06.09.2011r. do dnia 06.12.2011r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 1532/09 o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Józefów 28B – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 8.09.2011r. do dnia 8.12.2011r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu ze skargi o wznowieniu postępowania w sprawie Sygn. akt II Ns 1379/09 o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ziemiańskiej 158/160 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 29.09.2011r. do dnia 29.12.2011r.
 4. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny o toczącym się postępowaniu w sprawie Sygn. akt II Ns 723/11 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału Władysławy Próchniewicz wynoszącego 456/7680 we własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kurczaki 84 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 13.10.2011r. do dnia 13.01.2012r.

II. Ogłoszenia komornicze

 • obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście Krystyna Głogowska Sygn. akt KM 378/11 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości – lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 147/2 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 22.11.2011r. do dnia 13.12.2011r.
 2. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi Adam Pietrak Sygn. akt KM 243/06 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 3-go Maja 37 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 24.11.2011r. do dnia 27.12.2011r.
 • obwieszczenie o terminie licytacji nieruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi Jerzy Zahorodny Sygn. akt KM 5826/10 o terminie drugiej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny nr 22 położony w Łodzi przy ulicy Paderewskiego 27 (dawniej ul. Gagarina) składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i korytarza o łącznej powierzchni 43,52 m2 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 9.11.2011r. do dnia 9.12.2011r.
 2. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi Jerzy Zahorodny Sygn. akt KM 3878/09 o terminie pierwszej licytacji nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0644 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z garażem o powierzchni 238,79 m2 (według projektu), garaż w bryle budynku – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 16.11.2011r. do dnia 7.12.2011r.
 3. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi Adam Pietrak Sygn. akt KM 3941/10 o pierwszej licytacji nieruchomości – prawo własności działki gruntu położonej w Łodzi przy ulicy Wazów 12a o numerze ewidencyjnym 920/2 w obrębie G-42 o powierzchni 0,1844 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego, wolnostojącego posadowionego na przedmiotowej działce gruntu o powierzchni całkowitej 301,24 m2 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 21.11.2011r. do dnia 21.12.2011r.
 4. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi Adam Pietrak Sygn. akt KM 594/09 o pierwszej licytacji ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 51 położone w bloku nr 412 przy ulicy Felińskiego 4 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 21.11.2011r. do dnia 21.12.2011r.
 5. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi Adam Pietrak Sygn. akt KM 1806/07 o pierwszej licytacji nieruchomości stanowiącej prawo własności działki gruntu położonej w Łodzi przy ulicy Leśnej 4/1 o numerze ewidencyjnym 530 w obrębie G-42 o powierzchni 0,0577 ha – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 21.11.2011r. do dnia 21.12.2011r.
 6. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi Anna Krupińska-Burdyn Sygn. akt KM 747/09 o terminie pierwszej licytacji nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1 oraz nr 2 położonych w Łodzi przy ulicy Tetmajera 24 – zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 28.11.2011r. do dnia 28.12.2011r.

Informację opracował(a): Ewa Szewc (2011-12-01)


E. Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153

I. Ogłoszenia sądowe

 • o ustanowieniu kuratora
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt II 1 Co 3493/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Joanny Sobczak do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marzenny Elendt i Roksany Elendt . Czas wywieszenia od 10.11.2011 r. do 11.12.2011 r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt II Ns 2078/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Magdaleny Pareniak-Fornalczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jakuba Tracza i Kamila Tracza . Czas wywieszenia od 10.11.2011 r. do 11.12.2011 r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt I Ns 161/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Alicji Kowalczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Leny Szczuckiej . Czas wywieszenia od 09.11.2011 r. do 11.12.2011 r.
 4. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII Ns 156/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Marcina Owczarka do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nieustalonych spadkobierców Tadeusza Kiełb i Zofii Kiełb . Czas wywieszenia od 09.11.2011 r. do 11.12.2011 r.
 5. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt VII RNs 311/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Haliny Żelasko do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jana Chudzika. Czas wywieszenia od 09.11.2011 r. do 11.12.2011 r.
 6. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII Ns 138/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Anny Staroń do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Jadwigi Radomskiej. Czas wywieszenia od 10.11.2011 r. do 11.12.2011 r.
 7. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt VII Nsm 676/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Katarzyny Teodorczyk do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Anny Witczak. Czas wywieszenia od 15.11.2011 r. do 18.12.2011 r.
 8. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII Ns 195/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nieznanych spadkobierców zmarłej Józefy Jurczyńskiej. Czas wywieszenia od 17.11.2011 r. do 18.12.2011 r.
 9. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie sygn. akt II Ns 2260/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Łukasza Suskiewicza do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Czas wywieszenia od 17.11.2011 r. do 18.12.2011 r.
 10. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII C-upr. 1822/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Lidii Haliny Przybysz. Czas wywieszenia od 17.11.2011 r. do 18.12.2011 r.
 11. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt R VII C 435/11 o ustanowieniu kuratora w osobie Justyny Kapusty do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Danuty Acela. Czas wywieszenia od 24.11.2011 r. do 18.12.2011 r.
 • o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt I Ns 897/10 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Wasiaku, synu Jana i Heleny. Czas wywieszenia od 02.06.2011 r. do 04.12.2011 r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt I Ns 364/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Krzymińskim (Krzemińskim), synu Władysława i Rozalii. Czas wywieszenia od 02.06.2011 r. do 04.12.2011 r.
 • o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt I Ns 26/10 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 145. Czas wywieszenia od 02.11.2011 r. do 05.02.2012 r.
 • o złożeniu do depozytu sądowego
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII Ns 22/11 o złożeniu do depozytu sądowego odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości. Czas wywieszenia od 15.06.2011 r. do 18.12.2011 r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII Ns 67/10 o złożeniu do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Czas wywieszenia od 07.10.2011 r. do 07.04.2012 r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII Ns 67/10 o złożeniu do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Czas wywieszenia od 07.10.2011 r. do 07.04.2012 r.
 4. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII Ns 53/10 o złożeniu do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Czas wywieszenia od 24.10.2011 r. do 24.04.2012 r.
 5. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII Ns 66/11 o złożeniu do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Czas wywieszenia od 04.11.2011 r. do 04.05.2012 r.
 • o umorzeniu utraconych dokumentów
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sadu Gospodarczego w sprawie sygn. akt XVIII Ns 194/10 o umorzeniu utraconych dokumentów. Czas wywieszenia od 28.09.2011 r. do 29.12.2011 r.

II. Obwieszczenia komornicze

 • obwieszczenia o licytacji nieruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego (dawniej Rew. V) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Jerzego Zahorodnego w sprawie sygn. akt KM 5883/10 o pierwszej licytacji nieruchomości. Czas wywieszenia od 23.09.2011 r. do 06.12.2011 r.
 2. Obwieszczenie Komornika Sądowego (dawniej Rew. I) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego w sprawie sygn. akt KM 2976/08 o pierwszej licytacji nieruchomości. Czas wywieszenia od 12.10.2011 r. do 29.11.2011 r.
 3. Obwieszczenie Komornika Sądowego (dawniej Rew. I) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego w sprawie sygn. akt KMP 46/98 o drugiej licytacji nieruchomości. Czas wywieszenia od 02.11.2011 r. do 15.12.2011 r.
 4. Obwieszczenie Komornika Sądowego (dawniej Rew. III) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamila Pietrasika w sprawie sygn. akt KM 234/07 o drugiej licytacji nieruchomości. Czas wywieszenia od 04.11.2011 r. do 16.12.2011 r.
 5. Obwieszczenie Komornika Sądowego (dawniej Rew. VI) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Janiny Dędskiej w sprawie sygn. akt KM 1520/07 o drugiej licytacji nieruchomości. Czas wywieszenia od 09.11.2011 r. do 14.12.2011 r.
 • obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Tomasza Górnisiewicza w sprawie sygn. akt KM 668/11 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości. Czas wywieszenia od 21.11.2011 r. do 19.12.2011 r.
 2. Obwieszczenie Komornika Sądowego (dawniej Rew. I) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego w sprawie sygn. akt KM 1133/08 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości oraz ułamkowej części nieruchomości.(dot. KW nr LD1M/00212950/7) Czas wywieszenia od 21.11.2011 r. do 18.01.2012 r.
 3. Obwieszczenie Komornika Sądowego (dawniej Rew. I) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Jarosława Kluczkowskiego w sprawie sygn. akt KM 1133/08 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości oraz ułamkowej części nieruchomości (dot. KW nr LD1M/00198011/8). Czas wywieszenia od 21.11.2011 r. do 18.01.2012 r.

Informację opracował(a): Joanna Pecold (2011-11-25)


F. Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew, al. Piłsudskiego 100

I. Ogłoszenia sądowe

 • o ustanowieniu kuratora
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa V Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt V RNs 284/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Doroty Czarcińskiej do zastępowania w Sądzie Macieja Wyderki zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 07.11.2011r. do 07.12.2011r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa V Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt V RC 513/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Haliny Filipińskiej do zastępowania w Sądzie Janusza Kamińskiego zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 08.11.2011r. do 08.12.2011r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa V Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt V Nsm 582/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Barbary Jędrzejewskiej do zastępowania w Sądzie Pawła Przyłeckiego zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 08.11.2011r. do 08.12.2011r.
 4. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścias IX Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt IX RC 372/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Jonaty Szczęsnej do zastępowania w Sądzie Piotra Kłodzińskiego zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 08.11.2011r. do 08.12.2011r.
 5. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia VII Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt VII RC 432/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Marcina malinowskiego do zastępowania w Sądzie Tomasza Szewczyka zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 17.11.2011r. do 08.12.2011r.
 6. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa V Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt V Nsm 432/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Barbary Roksela do zastępowania w Sądzie Wiesława Duczmańskiego zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 17.11.2011r. do 17.12.2011r.
 7. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa V Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt V RC 478/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Doroty Czarcińskiej do zastępowania w Sądzie Grzegorza Dyduziaka zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 22.11.2011r. do 22.12.2011r.
 8. Ogłoszenie Sądu Okręgowego w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny o sygn. akt XII C 1905/10 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Jolanty Zaorskiej do zastępowania w Sądzie Edyty Szajna zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 22.11.2011r. do 22.12.2011r.
 9. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa V Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt V RNs 341/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Barbary Jędrzejewskiej do zastępowania w Sądzie Leszka Sobczyka zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 23.11.2011r. do 23.12.2011r.
 10. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa V Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt V RNs 340/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Haliny Filipińskiej do zastępowania w Sądzie Krzysztofa Porada zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 23.11.2011r. do 23.12.2011r.
 11. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa V Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt V Nsm 488/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Barbary Niespodziańskiej do zastępowania w Sądzie Anety Głuch zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 23.11.2011r. do 23.12.2011r.
 12. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa V Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt V RNs 333/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Anny Morawieckiej-Krysiak do zastępowania w Sądzie Marcina Marchlewskiego zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od 23.11.2011r. do 23.12.2011r.
 13. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia VII Wydział Rodzinny i Nieletnich o sygn. akt VII Nsm 602/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Katarzyny Teodorczyk do zastępowania w Sądzie Mateusza Ziemian zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres 28.11.2011r. do 19.12.2011r.
 14. Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Łowiczu I Wydział Cywilny o sygn. akt I Ns 455/11 w sprawie o ustanowienie kuratora w osobie Anny Pełki do zastępowania w Sądzie Leszka, Mariusza i Marcina Mazurkiewicz zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres 05.12.2011r. do 05.01.2012r.
 • o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 274/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Magnulskiej zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Delegaturze Łódź – Widzew na okres od dnia 06.06.2011r. do 06.12.2011r.
 2. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 645/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Kamili Mikołajczyk zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Delegaturze Łódź – Widzew na okres od dnia 29.06.2011r. do 29.12.2011r.
 3. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 825/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Jeżewskiej zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Delegaturze Łódź – Widzew na okres od dnia 01.07.2011r. do 02.01.2012r.
 4. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 539/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Ćwikła zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Delegaturze Łódź – Widzew na okres od dnia 06.07.2011r. do 06.01.2012r.
 5. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 827/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Rymer zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Delegaturze Łódź – Widzew na okres od dnia 22.07.2011r. do 22.01.2012r.
 6. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 528/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Bartczak zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Delegaturze Łódź – Widzew na okres od dnia 29.07.2011r. do 29.01.2012r.
 7. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 1015/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Siewiera zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 08.09.2011r. do 08.03.2012r.
 8. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 207/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Milenie Zarzyckiej zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 22.09.2011r. do 22.03.2012r.
 9. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 897/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Moniak zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 25.10.2011r. do 25.04.2012r.
 10. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 575/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Lidii Fidulej zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 14.11.2011r. do 14.05.2012r.
 11. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 1367/10 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Sławomirze Chojnackim zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 17.11.2011r. do 17.05.2012r.
 12. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 1390/10 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Mrozowicz zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 28.11.2011r. do 28.05.2012r.
 • o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 1. Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa I Wydział Cywilny w sprawie syg. akt I Ns 170/11 o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości Łódź, ul. Tatrzańska 20 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 22.11.2011r. do 22.02.2012r.
II. Ogłoszenia komornicze

 • obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa Adam Pietrak w sprawie syg. KM 6160/11 z dnia 08.11.2011r. o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej: Choceń, Niemojewo, Ługowiska zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 23.11.2011r. do 08.12 .2011r
 2. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa Adam Pietrak w sprawie syg. KM 6160/11 z dnia 08.11.2011r. o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej: Łódź, ul. Tomaszowska 12 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 23.11.2011r. do 08.12 .2011r
 • obwieszczenia o licytacji nieruchomości
 1. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa Jerzy Zahorodny w sprawie syg. KM 1822/05 z dnia 09.11.2011r. o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: Łódź, ul. Dąbrówki17/4 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 14.11.2011r. do 15.12.2011r.
 2. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa Adam Pietrak w sprawie syg. KM 841/09 z dnia 02.11.2011r. o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: Łódź, ul. Iglasta 19 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 22.11.2011r. do 07.12 .2011r
 3. Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa Adam Pietrak w sprawie syg. KM 841/09 z dnia 02.11.2011r. o pierwszej licytacji nieruchomości położonej: Łódź, ul. Iglasta 21 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew na okres od dnia 22.11.2011r. do 07.12 .2011r.

Informację opracował(a): Halina Lassak (2011-12-06)


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-12-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 59330
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO