Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wydziały<<

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
tel.: +48 (42) 638-49-12
fax: +48 (42) 638-49-09

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:
dyrektor Ewa Jasińska, pokój: 114, tel.: +48 (42) 638-49-12
zastępca dyrektora Małgorzata Gajecka, pokój: 111, tel.: +48 (42) 638-49-12

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:
 1. nadzór nad eksploatacją wydzierżawionych spółkom miejskim systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz świadczonych przez nie usług;
 2. kontrola utrzymywania i eksploatacji kanalizacji deszczowej, realizacja inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury technicznej;
 3. prowadzenie spraw gospodarki odpadami komunalnymi;
 4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej miasta oraz koordynowanie gospodarki komunalnej, energetycznej, cieplnej, gazowniczej, w tym inicjowanie i wdrażanie energooszczędnych przedsięwzięć;
 5. prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości dróg oraz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa lub będących w jego władaniu i nieprzekazanych w administrowanie innym komórkom organizacyjnym;
 6. utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej znajdujących się na administrowanych terenach;
 7. prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji wspólnych oraz inwestycji zgłaszanych przez jednostki pomocnicze miasta;
 8. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz budową i modernizacją cmentarzy komunalnych;
 9. prowadzenie spraw dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, pomników i miejsc pamięci narodowej;
 10. wdrażanie organizacyjne, techniczne i finansowe programów objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej z zakresu inwestycji komunalnych realizowanych przez wydział;
 11. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Gospodarki Odpadami

  kierownik Elżbieta Famulska
  pokój: 215, 105
  tel.: +48 (42) 638-49-85, +48 (42) 638-48-80

Oddział Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

  kierownik Anita Waack-Zając
  pokój: 204
  tel.: +48 (42) 638-49-13

Oddział Oczyszczania Miasta

  p.o. kierownika Iwona Brandenburg
  pokój: 208A, 211, 211A
  tel.: +48 (42) 638-54-53, +48 (42) 638-49-73, +48 (42) 638-49-43

Oddział ds. Ekonomicznych i Kontrolnych

  kierownik Jarosław Stasiński
  pokój: 117,115,116,118,119
  tel.: +48 (42) 638-49-88

Zespół Energetyki Miejskiej
  tel.: +48 (42) 638-49-47, +48 (42) 638-49-54, +48 (42) 638-49-03

  pokój: 101, 102, 103

Zespół Usług Komunalnych
  tel.: +48 (42) 638-49-01, +48 (42) 638-57-65

  pokój: 220

Zespół ds. Kontroli Gospodarki Odpadami
  tel.: +48 (42) 638-50-00, +48 (42) 638-51-24

  pokój: 208, 218, 116

Zespół ds. Realizacji Spalarni Odpadów Komunalnych
  tel.: +48 (42) 638-49-65, +48 (42) 638-49-87

  pokój: 210

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  inspektor Anna Chruścicka
  pokój: 113
  tel.: +48 (42) 638-49-12

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Czystości

  Informację opracował(a): Piotr Kawecki (2011-08-10)
  Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2014-03-17)
  Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2148559
  Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO