Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)<<

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego z powodu kradzieży /zgubienia/ zniszczenia

Najczęściej zadawane pytania >>>

Wymagane dokumenty:
 1. Pisemne zawiadomienie o utracie dowodu osobistego w którym należy podać:
  • imiona i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,
  • wystawcę dowodu osobistego,
 2. Inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi zgłoszenie utraty dowodu może zostać dokonane w dowolnej lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych na terenie Miasta Łodzi.

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa.

Opłaty:

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Dodatkowe informacje:

Każda utrata dowodu osobistego wymaga niezwłocznego:

 • zawiadomienia o tym najbliższego organu gminy lub właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówki konsularnej.
 • wystąpienia o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

Osoba, która znalazła dowód innej osoby jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub może przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularną o utracie dowodu osobistego w celu jego unieważnienia.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Dowody osobiste podlegają unieważnieniu z urzędu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1644).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Dowodów Osobistych
al.Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: +48 (42) 638-44-44
adres e-mail: dowody@uml.lodz.pl
 1. ul. Zachodnia 47
  91-065 Łódź
  II piętro, okienko 3, 4, 5

 2. al. Politechniki 32
  93-590 Łódź
  I piętro, pokój: 101

 3. ul. Krzemieniecka 2B
  94-030 Łódź
  parter, stanowiska 5-9

 4. ul. Piotrkowska 153
  90-440 Łódź
  parter, pokój: 001,

 5. al. Piłsudskiego 100
  92-326 Łódź
  parter, stanowiska 1-5

 6. ul. Piotrkowska 110
  90-440 Łódź
  parter, stanowisko nr 1 i 2.


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-12-31)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2014-06-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1735213
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO