Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)<<

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych wg nowych przepisów obowiązujących od dnia 18 lipca 2014 r.

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych wg nowych przepisów obowiązujących od dnia 18 lipca 2014 r.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o zbiórkach publicznych (treść ustawy w załączniku) informuje się, iż od dnia 18 lipca 2014 r. Prezydent Miasta Łodzi przestaje być organem właściwym do wydawania zezwoleń na organizację i przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Zgodnie z nowymi przepisami, aby zorganizować zbiórkę publiczną należy dokonać zgłoszenia na portalu internetowym przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dostępnym na stronie internetowej http://zbiórki.gov.pl/. Na portalu tym również należy zamieścić sprawozdanie ze zbiórki publicznej, tak aby każdy mógł się zapoznać z wynikami przeprowadzonej zbiórki.
Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych określają ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 833).
Dodatkowych informacji dotyczących prowadzenia zbiórek publicznych można uzyskać w Departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod numerami telefonów: (22) 245-58-65, (22) 245-58-64 lub wysyłając zapytanie na adres mejlowy: zbiorki@mac.gov.pl.

Uwaga!

Dla zezwoleń Prezydenta Miasta Łodzi udzielonych na przeprowadzenie zbiórki publicznej przed terminem wejścia w życie nowych przepisów (tj. przed 18 lipca 2014 r.) obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732). Również sprawozdania z przebiegu tych zbiórek należy składać na dotychczasowych zasadach w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 5, pok. 205)*.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych >>>
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych >>>

* Art. 40 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498) ust. 1. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. ust. 2. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbiórki i przedstawienia jej wyników.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pokój: 205
telefon: +48 (42) 638-46-01, +48 (42) 638-46-41

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-04-02)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2014-07-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2261531
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO