Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Informacja<<

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Obsługi Mieszkańców:

 1. Urząd Miasta Łodzi
  Departament Obsługi i Administracji
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Oddział ds. Obsługi Mieszkańców
  91–065 Łódź, ul. Zachodnia 47
  tel.: +48 (42) 638-50-04
  Godziny pracy:
  we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00


 2. Urząd Miasta Łodzi
  Departament Obsługi i Administracji
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Oddział ds. Obsługi Mieszkańców
  93-590 Łódź, Al. Politechniki 32
  tel.: +48 (42) 638-58-24
  Godziny pracy:
  we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00


 3. Urząd Miasta Łodzi
  Departament Obsługi i Administracji
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Oddział ds. Obsługi Mieszkańców
  94–030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
  tel.: +48 (42) 638-52-64
  Godziny pracy:
  we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00


 4. Urząd Miasta Łodzi
  Departament Obsługi i Administracji
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Oddział ds. Obsługi Mieszkańców
  90–440 Łódź, ul. Piotrkowska 153
  tel.: +48 (42) 638-57-08
  Godziny pracy:
  we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00


 5. Hipermarket E. Leclerc
  Łódź, ul. Inflancka 45
  tel.: +48 (42) 659-72-98, +48 (42) 638-55-28
  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00


 6. Urząd Miasta Łodzi
  Łódź, ul. Piotrkowska 104
  tel.: +48 (42) 638-40-13
  Godziny pracy:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00
  wtorek od 9.00 do 17.00


 7. Urząd Miasta Łodzi
  Departament Obsługi i Administracji
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Oddział ds. Obsługi Mieszkańców
  92–326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
  Pokój 18
  tel.: +48 (42) 638-54-25
  Godziny pracy:
  we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00

 8. Centrum Handlowe M 1
  Łódź, ul. Brzezińska 27/29
  tel.: +48 (42) 291-09-40, +48 (42) 638-51-89
  Godziny pracy:
  poniedziałek - piątek od godz. 9.00 do godz. 17.00


 9. Urząd Miasta Łodzi
  Departament Obsługi i Administracji
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Oddział ds. Obsługi Mieszkańców
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
  tel.: +48 (42) 272-63-41
  Godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 19.00;
  sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00

Wykaz spraw załatwianych przez pracowników Informacji:

Z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
Z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich:
 1. Udzielanie informacji i wydawanie druków w sprawach:

  1. wymeldowanie z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców;
  2. wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP;
  3. zgłoszenie wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy;
  4. zameldowanie obywatela RP na pobyt stały;
  5. zameldowanie obywatela RP na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące;
  6. zameldowanie obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały;
  7. zameldowanie obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące;
  8. obsługi wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej:
 1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (dzikie wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady itp.).
 2. Przyjmowanie zgłoszeń dot. gospodarowania odpadami komunalnymi (zbiórka baterii, zbiórka przeterminowanych leków, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, itp.).
Z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną.
Z zakresu działania Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów:
 1. Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy.
Z zakresu działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
 1. Udzielanie informacji o zakładach opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie miasta oraz sposobie składania skarg i wniosków dot. udzielanych świadczeń zdrowotnych.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2013-10-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 228256
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO