Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Informacja UMŁ<<

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców / Oddział Call Center

 1. Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
  Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
  tel.: +48 (42) 272-63-41
  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 19.00;
  sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00


 2. Telefoniczna informacja UMŁ
  tel.: +48 (42) 638-44-44
  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8:00-17:00;
  sobota 9:00-13:00


 3. Informacja UMŁ:

 4. Łódź, ul. Piotrkowska 104
  tel.: +48 (42) 638-40-13
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 5. Łódź, ul. Zachodnia 47
  tel.: +48 (42) 638-50-04
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 6. Łódź, al. Politechniki 32
  tel.: +48 (42) 638-58-24
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 7. Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
  tel.: +48 (42) 638-52-64
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 8. Łódź, ul. Piotrkowska 153
  tel.: +48 (42) 638-57-08
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 9. Łódź, al. Piłsudskiego 100
  tel.: +48 (42) 638-54-25
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 10. Hipermarket E. Leclerc
  Łódź, ul. Inflancka 45
  tel.: +48 (42) 659-72-98, +48 (42) 638-55-28
  godziny pracy:
  poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00


Wykaz spraw załatwianych przez pracowników Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami; (www.lckm.uml.lodz.pl):

 1. Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.


 2. Przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów i udzielanie informacji w sprawach:
  1. dowodu osobistego
  2. wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  3. wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
  4. zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
  5. zameldowania obywatela RP na pobyt stały
  6. zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy
  7. zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatela UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  8. zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały

 3. Przyjmowanie korespondencji adresowanej do komórek organizacyjnych UMŁ m.in:
  pism i wniosków, deklaracji DO (Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,) wniosków o wydanie odpisów z akt urzędu stanu cywilnego, wniosków o wymianę prawa jazdy, wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 4. Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego


 5. Przyjmowanie wniosków o wydanie identyfikatorów oraz wydawanie identyfikatorów typu „M”, „S”, „T”, upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza /al. Piłsudskiego


 6. Przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora
Wykaz spraw załatwianych przez pracowników Informacji UMŁ:
 1. Udzielanie informacji z zakresu działania Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.


 2. Z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich,
  1. Udzielanie informacji i wydawanie druków w sprawach:
   1. wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
   2. wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
   3. głoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
   4. zameldowania obywatela RP na pobyt stały
   5. zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
   6. zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały
   7. zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
   8. złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

 3. Z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego
  1. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

 4. Z zakresu działania Wydziału Finansowego
  1. . Przyjmowanie deklaracji DO (Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)

 5. Z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej
  1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta („dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady itp.)
  2. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi (zbiórka baterii,
  3. zbiórka przeterminowanych leków, przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, itp.)
  4. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne.

 6. Z zakresu działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  1. Udzielanie informacji o zakładach opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie miasta oraz sposobie składania skarg i wniosków dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  2. Udzielanie informacji o Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny,
  3. Udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora.

 7. Z zakresu działania Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
  1. Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy

 8. Z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  1. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  2. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną

Informację opracował(a): Joanna Bajerska (2014-06-26)


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-07-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 350290
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO