Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „EMPATIA – Lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans" <<

 

EMPATIA – Lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans
Projekt realizowany przy udziale środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

EMPATIA – Lokalna Solidarność na Rzecz Równych Szans

Informacja o projekcie: Przedsięwzięcie zostało opracowane w Porozumieniu zawartym między Miastem Łódź a czteroma partnerami lokalnymi:

 • Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans”;
 • Powiatowym Urzędem Pracy nr 1;
 • Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.;
 • Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo - Produkcyjnym „Efektor”.

Głównym celem Projektu jest stworzenie Modeli Lokalnych, czyli wypracowanie spójnej, uniwersalnej metody przeciwdziałania nierówności na rynku pracy i wykluczeniu społecznemu. Skuteczność wprowadzonej metody sprawdzana będzie w dwóch lokalizacjach charakteryzujących się różną strukturą demograficzną i urbanistyczną. Projekt będzie realizowany na terenie Łodzi w ramach dwóch Modeli Lokalnych poprzez prace w Lokalnych Pracowniach Aktywności (LPA):

 • LPA „Sypialnia” zlokalizowanej na terenie dużego osiedla bloków mieszkalnych – Widzew Wschód;
 • LPA „Stara Zabudowa” zlokalizowanej na obszarze starej zabudowy – kamienice w centrum miasta.

Celami ogólnymi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju są:

 • Indywidualne przygotowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy;
 • Wypracowanie uniwersalnego narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych poprzez wzmocnienie spójności społeczności lokalnej.

Natomiast celami szczegółowymi są:

 • Nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Stymulowanie bezrobotnego do aktywnego poszukiwania pracy;
 • Stworzenie strategii dalszego rozwoju zawodowego w oparciu o rozpoznane predyspozycje i kwalifikacje oraz potrzeby rynku pracy;
 • Włączenie w społeczeństwo informacyjne;
 • Wspomaganie wymiany informacji o wolnych miejscach pracy;
 • Wzmocnienie aktywności psycho-fizycznej dla osób, które potrzebują profesjonalnej pomocy w sytuacjach trudnych.
 • Zwiększenie stopnia samooceny osób bezrobotnych jako członków społeczności lokalnej
 • Racjonalizacja i poprawa wzajemnych relacji między partnerami rynku pracy;
 • Polepszenie wizerunku bezrobotnych w oczach społeczności lokalnej;
 • Włączenie bezrobotnych w sieć wzajemnych zobowiązań i wpływów społecznych.

Jednym z elementów działalności Partnerstwa jest współpraca z realizatorami podobnych projektów w innych państwach członkowskich. W ramach tej współpracy zorganizowane zostaną konferencje i seminaria o tematyce związanej z wyrównywaniem szans osób dyskryminowanych na rynku pracy.

W niniejszym projekcie weźmie udział 160 beneficjentów korzystających z pełnej oferty programu oraz około 200 bezrobotnych mających dostęp jedynie do wyposażenia Lokalnych Pracowni Aktywności.

Strona internetowa projektu: www.empatia.org.pl
Jednostka realizująca projekt: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2011-01-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4745
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO