Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Programy profilaktyczne finansowane z budżetu Miasta<<

2010-04-30

Wydział Zdrowia Publicznego
Urzędu Miasta Łodzi


Działania profilaktyczne w 2010 r.


 1. Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

  1. Badania profilaktyczne.
  2. Edukacja mieszkańców Łodzi dot. czynników ryzyka chorób układu krążenia.
  3. Terapia w zakresie czynników ryzyka chuk (otyłości, stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fiz., nieprawidłowego odżywiania).

 2. Profilaktyka onkologiczna

  Zadanie 1: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi.
  Zadanie 2: Profilaktyka raka szyjki macicy..
  Zadanie 3: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego
  Zadanie 4: Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych skóry.

 3. Profilaktyka Zdrowotna – Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu.
 4. Profilaktyka zdrowia rodziny.
 5. Zadanie 1: Profilaktyka wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży.
  Zadanie 2: Problemy zdrowotne osób w wieku dojrzałym
  Zadanie 3: Edukacja zdrowotna

 6. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc
 7. Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

 8. Program ochrony zdrowia psychicznego.

W 2010 r. planowana jest kontynuacja działań profilaktycznych w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, obserwowanych na podstawie danych epidemiologicznych dla regionu łódzkiego. Podejmowane działania dostosowano do potrzeb zdrowotnych mieszkańców Łodzi.

Podtrzymana jest kilkuletnia już współpraca Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 4 programów profilaktycznych, w ramach których badania - świadczenia zdrowotne - finansuje NFZ, zaś druk materiałów niezbędnych do realizacji programów, druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych – UMŁ.
Współpraca dotyczy programów:

 • Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia (realizowany w poz),
 • Profilaktyki raka szyjki macicy,
 • Profilaktyki raka piersi,
 • Profilaktyki chorób odtytoniowych,
 • Profilaktyki gruźlicy.

Działania profilaktyczne koordynowane przez Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi obejmują:

 • edukację w zakresie czynników ryzyka chorób o najwyższej zachorowalności i umieralności łodzian (chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych) oraz o możliwościach ich wczesnego wykrywania,
 • profilaktyczne badania diagnostyczne.
 1. Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

  1. Badania profilaktyczne
   1. Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia – finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
    • Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ finansuje druk materiałów do realizacji badań profilaktycznych oraz materiałów edukacyjnych.
    • Badania profilaktyczne osób z wyznaczonych grup wiekowych tj. w wieku 35, 40, 45, 45 i 50 lat – prowadzone przez wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej - finansowane ze środków NFZ.

   2. Badania w zakresie wykrywania oraz leczenia cukrzycy
    • Wykrywanie cukrzycy u osób z grupy podwyższonego ryzyka (miejskie zoz - poz)
     • Grupa objęta badaniami – mieszkańcy Łodzi po 45 roku życia
     • badanie poziomu cukru na czczo
     • informacja i edukacja:
      • dla osób z podejrzeniem cukrzycy w zakresie dalszej opieki lekarskiej (poz, krzywa cukrowa, poradnia diabetologiczna).
      • dla osób zdrowych - zalecenia profilaktyczne.

    • Badanie HbA1c- badanie średniego poziom cukru 3 miesiące wstecz..
     Badanie monitorujące wyrównanie cukrzycy - dla pacjentów diabetologicznych w podstawowej opiece zdrowotnej.

  2. Edukacja w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy.
   • Edukacja pacjentów w miejskich poz w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia (edukatorzy).
   • Szeroka edukacja mieszkańców miasta – spotkania edukacyjne.
   • Druk materiałów edukacyjnych.

  3. Profilaktyka i terapia w zakresie czynników ryzyka chuk (otyłości, stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fiz., nieprawidłowego odżywiania).
   • Zadanie obejmuje:
    • programy psychoedukacyjne dla dorosłych dot. radzenia sobie ze stresem,
    • warsztaty i prelekcje z zakresu profilaktyki uzależnienia od nikotyny dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
    • program pomocy psychologicznej dla osób z nadwaga i otyłością.
    • zajęcia aktywności fizycznej dla osób wyłonionych w ramach badan profilaktycznych (prowadzonych przez NFZ i akcjach UMŁ)
   • Realizatorzy: Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej, Kluby feetness, organizacje pozarządowe,

 2. Profilaktyka onkologiczna

  Zadanie 1: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi

  • Populacja objęta działaniami: kobiety od 18 roku życia.
  • Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi (nauka samobadania piersi, badania palpacyjne).
  • Badania mammograficzne dla kobiet powyżej 40 roku życia (w dwóch grupach wiekowych 40 - 49 lat (finansowane przez UMŁ) oraz w wieku 50 - 69 lat (finansowane przez NFZ) – przeznaczone dla kobiet, które w czasie ostatnich dwóch lat nie miały mammografii.
  • Druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi do badań finansowanych przez UMŁ oraz przez NFZ.

  Zadanie 2: Profilaktyka raka szyjki macicy

  • Badania cytologiczne dla łódzkich kobiet w wieku 25 - 59 lat (finansowane przez NFZ).
  • Edukacja zdrowotna kobiet w tym zakresie (spotkania, materiały – finansowanie UMŁ).
  • Szczepienia 12 -13 letnich dziewcząt z łódzkich domów dziecka (warunkowo).
  • Szkolenia dla realizatorów badań z terenu Łodzi.
  • Szkolenie dla położnych i pielęgniarek z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.
  • Druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi (do badań finansowanych przez NFZ).

  Zadanie 3: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego

  • Badania profilaktyczne obejmujące:
   - ocenę czynników ryzyka choroby (ankieta),
   - konsultację lekarską,
   - kolonoskopię.
   Realizatorzy - jednostki wyłonione w ramach konkursu ofert.
  • Druk materiałów do realizacji badań i edukacji zdrowotnej.
  • Edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi (materiały i spotkania edukacyjne).

  Zadanie 4: Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych skóry.

  • Wiosenne konsultacje onkologiczne.
  • Edukacja zdrowotna (materiały, spotkania).

 3. Profilaktyka Zdrowotna – Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu.

  • Spotkania z pacjentami typu pierwszy kontakt - przedstawienie oferty Poradni Leczenia Uzależnień dla osób palących tytoń, zachęcenie do podjęcia terapii.
  • Terapia uzależnień od nikotyny.
  • Warsztaty i prelekcje w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych nt. uzależnień – w szczególności od nikotyny.

  Realizacja: Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej ze środków Miasta.

 4. Profilaktyka zdrowia rodziny.

  Zadanie 1: Profilaktyka wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży.

  Edukacja zdrowotna dzieci, rodziców oraz nauczycieli w zakresie:

  • Wad postawy
   • szkolenia dla dzieci, opiekunów dzieci, nauczycieli w łódzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych nt profilaktyki wad postawy - prowadzone przez personel poradni rehabilitacyjnych miejskich zakładów opieki zdrowotnej,
   • druk materiałów edukacyjnych.
  • Próchnicy i chorób przyzębia
   • szkolenia dla dzieci łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych dot. profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia prowadzona przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania miejskich zakładów opieki zdrowotnej.
  • Wad i chorób wzroku (np. obciążenie wzroku przy komputerze) - edukacja w szkołach.
  • Wad i chorób słuchu (np. spowodowane ciągłym słuchaniem przez słuchawki) - edukacja w szkołach.

  Realizatorzy:
  pielęgniarki medycyny szkolnej miejskich zoz oraz studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego (Zrzeszenie Studentów Polskich), organizacje pozarządowe.

  Zadanie 2: Problemy zdrowotne osób w wieku dojrzałym

  A. Bilans zdrowia kobiety dojrzałej (dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym).

  • Badania profilaktyczne z wykorzystaniem programów prof. finansowanych przez UMŁ oraz NFZ (chuk, POChP, rtg klatki piersiowej, cytologia, mammografia, kolonoskopia),
  • Badania specjalistyczne: usg dopochwowe (wykrywanie raka jajnika, badanie trzony macicy), usg piersi (lub/i mammografia), nietrzymanie moczu,
  • Edukacja zdrowotna – edukator (materiały edukacyjne),
  • Realizatorzy - miejskie zakłady opieki zdrowotnej,
  • Realizacja - wybrane soboty w godz. 9 –13.

  B. Bilans zdrowia mężczyzny dojrzałego – dla mężczyzn w wieku 50 - 65 lat

  • Badania profilaktyczne z wykorzystaniem programów prof. finansowanych przez UMŁ oraz NFZ (chuk, POChP, rtg klatki piersiowej, kolonoskopia).
  • Badania w kierunku wczesnego wykrywania raka stercza (konsultacje urologiczne, badanie per rectum, badania PSA, usg gruczołu krokowego).
  • Porady seksuologa – porady dotyczące przyczyn występowania problemów, przeciwdziałaniu tym problemom, porady w jakich przypadkach i kiedy należy podjąć leczenie, gdzie można uzyskać pomoc.
  • Realizatorzy - miejskie zakłady opieki zdrowotnej.
  • Realizacja - wybrane soboty w godz. 9 –13.

  Zadanie 3: Edukacja zdrowotna

  Edukacja dotycząca różnych problemów zdrowotnych

  • Edukacja pacjentów w poz w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia oraz nowotworów złośliwych (edukatorzy).
  • spotkania edukacyjne – wykłady, pogadanki, prelekcje (jak zapobiegać, gdzie uzyskać porady, gdzie się leczyć).
  • druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla mieszkańców Łodzi.

 5. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc

  Program obejmuje działania dotyczące wczesnego wykrywania chorób płuc, tak jak: gruźlica, chorób odtytoniowych (nowotwory złośliwe, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

  • Badania rtg klatki piersiowej u mieszkańców Łodzi z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia gruźlicy płuc. Realizatorzy - miejskie zakłady opieki zdrowotnej.
  • Druk materiałów do realizacji badań rtg oraz materiałów do realizacji badań profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • Wsparcie programu „Zadbaj o swoje płuca” realizowanego w łódzkich szkołach przez Wojewódzką Stacją Sanitarno Epiedemiologiczną.

 6. Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

  W 2010 r. planuje się kontynuację szczepień ochronnych przeciwko grypie. Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i powikłań pogrypowych w populacji łódzkiej.
  Szczepieniami przeciw grypie zostaną objęci mieszkańcy Łodzi od 65 roku życia.

 7. Program ochrony zdrowia psychicznego.

  • Działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego prowadzone przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.
  • Działania pomagające budowanie prawidłowych relacji i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  • W Ośrodku prowadzona jest bezpłatna, całodobowa, kompleksowa pomoc osobom w sytuacji kryzysowej obejmująca również wsparcie osób w przypadku konfliktów w rodzinie.

Pliki do pobrania:


Archiwum programów profilaktycznych finansowanych z budżetu Miasta - 2007

Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-04-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 8233
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO