Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Współpraca ze szkołami wyższymi<<

W obliczu dynamicznych zmian zachodzących w ostatnich latach zarówno w gospodarce, jak i na rynku pracy, bardzo ważne stały się działania strategiczne wspierające rozwój Łodzi w oparciu o jej potencjał naukowy.

Kolejne Zarządy Miasta Łodzi zawsze wysoko ceniły potencjał intelektualny i twórczy uczelni. Efektem wzajemnego zrozumienia i współpracy było powołanie w 1996 r. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, w skład której weszli przedstawiciele, w osobach rektorów lub prorektorów, wszystkich łódzkich uczelni oraz przedstawiciele: Oddziału Łódzkiego P.A.N., Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, łódzkich wyższych uczelni niepaństwowych oraz przedstawiciele samorządu łódzkiego.

Miasto, w ramach istniejących możliwości finansowych i prawnych, wspiera potrzeby środowisk akademickich i naukowych, a celem działalności Rady było i jest wypracowanie form współpracy między środowiskiem naukowym, a władzami samorządowymi oraz integracja łódzkich uczelni wokół najważniejszych zagadnień związanych z życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym Łodzi.

Z inicjatywy Rady był realizowany w łódzkich szkołach program wiedzy o regionie i dziedzictwie kulturowym Łodzi. W ramach programu opracowano i wydano podręczniki o Łodzi i Regionie Polski Środkowej dla wszystkich poziomów nauczania.

Rada była również projektodawcą zorganizowania w Łodzi Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Festiwal, którego celem jest promocja i upowszechnianie wśród mieszkańców Łodzi i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych i artystycznych, uzyskanych na łódzkich uczelniach i placówkach badawczych. Festiwal na stałe wpisał się już w wiosenny kalendarz imprez kulturalnych Łodzi i ma wielu stałych uczestników.

Na Festiwalu, naukowcom i twórcom, wręczane są honorowe wyróżnienia - "Łódzkie Eureka", przyznawane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Utworzenie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi było projektem unikalnym w skali kraju i nie znajduje odpowiednika w działalności samorządów innych ośrodków akademickich w Polsce.

Warto również wspomnieć o staraniach Łodzi, zmierzających do stworzenia synergii na linii miasto-uczelnia-biznes. Wzmocnienie związków nauki z biznesem stanowi istotny element projektu „Łodzi akademicko-naukowej”, którego celem jest wypracowanie strategii rozwoju akademicko-naukowego Miasta Łodzi.

  1. Wykaz uczelni publicznych
  2. Wykaz uczelni niepublicznych

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-01-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6600
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO