Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Podinspektor/inspektor w Referacie Budynków i Lokali Delegatury Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi<<

2007-07-19

URZĄD MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
w dniu 18 lipca 2007 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

podinspektor/ inspektor w Referacie Budynków i Lokali
Delegatury Łódź - Bałuty Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: minimum średnie

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • wykonywanie zadań dotyczących postępowania w sprawie przydziału dodatków mieszkaniowych:
  • udzielanie zainteresowanym informacji o zasadach przyznawania dodatków mieszkaniowych,
  • przyjmowanie wniosków, dokonywanie dokładnej analizy wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach na podstawie okazanych dokumentów,
  • wprowadzanie do komputera danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • drukowanie decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych,
  • przygotowywanie decyzji do wydania wnioskodawcom oraz kopii decyzji do przekazania Oddziałowi Dodatków Mieszkaniowych w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 3 lata, w tym 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji samorządowej,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw:
  • o dodatkach mieszkaniowych wraz z przepisami wykonawczymi,
  • o pomocy społecznej,
  • o świadczeniach rodzinnych,
  • o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
  • o własności lokali,
  • Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny,
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor/ inspektor w Referacie Budynków i Lokali Delegatury Łódź – Bałuty Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 2 sierpnia 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-07-19)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4893
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO