Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Delegatura Łódź-Polesie ogłasza przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego <<

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, tel. 638-52-82, fax 638-52-83

ogłasza przetarg o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w zł., równowartości kwoty 14 000 euro – bez stosowania ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8)

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów i ul. Zapaśniczej w Łodzi oraz na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad odwodnieniem ul. Filomatów.

  1. Warunki Przetargu można odebrać w Referacie Komunalnym Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113, w godzinach pracy urzędu lub pobrać ją ze strony internetowej : www.uml.lodz.pl.
  2. Termin realizacji zamówienia - od dnia rozpoczęcia robót budowlano - montażowych do dnia ich protokólarnego odbioru przez Zamawiającego.
  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
  4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w p - cie 3 Warunków Przetargu.
  5. Oferty oceniane będą wg kryterium:
    cena    100%
  6. Oferty należy składać w Delegaturze UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, pok. 113 do dnia 13.08.2007 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2007 r. o godz. 10.05.

Informację wprowadził(a): Katarzyna Motycka (2007-08-09)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Motycka (2007-08-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 20280
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO