Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Podinspektor ds. kontroli podatkowej w Referacie Finansowym Delegatury Łódź – Widzew Urzędu Miasta Łodzi<<

2007-10-24

URZĄD MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
w dniu 24 października 2007 r.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

podinspektor ds. kontroli podatkowej w Referacie Finansowym
Delegatury Łódź – Widzew Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: minimum średnie – preferowane: ekonomiczne, a w przypadku wykształcenia wyższego preferowane kierunki: ekonomia, administracja (specjalizacja w zakresie podatków)

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • kontrola zobowiązań podatkowych na rzecz miasta, dokonywanych przez osoby fizyczne i spółki cywilne w zakresie podatku od nieruchomości oraz osoby fizyczne i osoby prawne w zakresie podatku rolnego i leśnego, na terenie Delegatury Łódź – Widzew UMŁ;

Wymagania:
warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 5 lat, w tym minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach ds. finansowych, kontrolnych, audytowych w urzędach administracji samorządowej lub państwowej,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i podatku leśnym,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • rzetelność, dokładność, terminowość;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. kontroli podatkowej w Referacie Finansowym Delegatury Łódź - Widzew Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 7 listopada 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


Informację wprowadził(a): Maciej Bieniek (2007-10-24)
Informację zmodyfikował(a): Maciej Bieniek (2007-10-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1470
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO