Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według kategorii)<<

Wydawanie odpisów aktów zgonu
Sposób załatwienia sprawy:

Odpisy z akt stanu cywilnego otrzymuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia a po upływie roku kalendarzowego w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi (al. Piłsudskiego 100). W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi znajdują się akta stanu cywilnego zdarzeń, które nastąpiły na terenie Łodzi w ciągu ostatnich 100 lat oraz akta stanu cywilnego odtworzone w postępowaniu sądowym w okresie od dnia 28 października 1947 do 30 kwietnia 1952 roku.

Odpisy wydaje się na wniosek:
 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
 • jej wstępnych (rodzice, dziadkowie)
 • jej zstępnych (dzieci, wnuki)
 • rodziców
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego
 • Oraz na wniosek sądu lub innego organu państwa.
Z wnioskiem może wystąpić także każda osoba, która wykaże interes prawny do otrzymania dokumentu.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu
 • dowód osobisty,
 • udokumentowane pokrewieństwo lub powinowactwo, lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu.
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
Opłata skarbowa:
 • odpis skrócony 22 zł,
 • odpis zupełny 33 zł,
 • wielojęzyczny odpis skrócony 22 zł.
Konto bankowe dla Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi:

Urząd Stanu Cywilnego
Getin Noble Bank SA – 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 188 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. 1998, Nr 136, poz. 884 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Miasta Łodzi
Urząd Stanu Cywilnego
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
telefon: +48 (42) 638-54-74, +48 (42) 638-53-03

ul. Pabianicka 2
93-029 Łódź
telefon: +48 (42) 638-58-02

ul. Zgierska 71
91-463 Łódź
telefon: +48 (42) 638-50-90

Archiwum
telefon: +48 (42) 638-54-01, +48 (42) 638-54-85, +48 (42) 638-53-03

Wnioski o wydanie odpisów akt stanu cywilnego z archiwum USC można składać również w Informacji.

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Urząd Stanu Cywilnego
Informację opracował(a): Agnieszka Reliszka-Prasal (2012-06-28)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-06-28)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2012-07-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1327025
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO