Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ogłoszenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi<<

Od dnia 12 sierpnia 2008 r. ogłoszenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi publikowane są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

2008-08-11
Ostatnia aktualizacja: 2008-08-29

MPU.PM/7322/29/1/ASB

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Marmurowej i Iglastej.
 2. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Kłodzkiej, Opolskiej i Marmurowej.
 3. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Wojska Polskiego, Strykowskiej, Opolskiej i Kłodzkiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi następujących uchwał:

 1. uchwały nr XXXV/684/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Marmurowej i Iglastej.
 2. uchwały nr XXXV/685/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Kłodzkiej, Opolskiej i Marmurowej.
 3. uchwały nr XXXV/686/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Wojska Polskiego, Strykowskiej, Opolskiej i Kłodzkiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55, w terminie do dnia 15 września 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Łodzi
Jerzy KROPIWNICKI

Obszary objęte uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego >>>


2008-07-28

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, przedłużenia Hyrnej, Kosodrzewiny do terenu kolejowego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały nr XXXV/683/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, przedłużenia Hyrnej, Kosodrzewiny do terenu kolejowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 90- 016 Łódź, ul. Wileńska 53/55, w terminie do dnia 1 września 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Łodzi
Jerzy Kropiwnicki

Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego >>>


2008-06-30

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: al. Unii Lubelskiej (do terenu kolejowego), al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, Krzemieniecka.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVI/271/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: al. Unii Lubelskiej (do terenu kolejowego), al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, Krzemieniecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 lipca 2008 r. do 05 sierpnia 2008 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 207 w godz.:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od 9.00 do 15.00
 • wtorek - od 9.00 do 16.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2008 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pok. 201 w godz. 10.00 – 11.30.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 223 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2008 r.

Prezydent Miasta
Jerzy Kropiwnicki


2008-05-05

MPU.PM/7322/21/14/07/KC

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Hyrnej, Kosodrzewiny i Taborowej do terenów kolejowych.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały nr XXII/477/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Hyrnej, Kosodrzewiny i Taborowej do terenów kolejowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55, w terminie do dnia 30 maja 2008 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Łodzi
Jerzy KROPIWNICKI

Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego >>>


2008-04-25

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry, zmieniającego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXIX/766/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r., w granicach tego planu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXIII/1414/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry, zmieniającego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXIX/766/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r., w granicach tego planu wraz z prognozą na środowisko w dniach od 29 kwietnia do 30 maja 2008 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój nr 201 w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od 10.00 do 15.00
 • wtorek - od 10.00 do 16.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2008 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój nr 201, w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2008 r.

Prezydent Miasta
Jerzy KROPIWNICKI


2008-03-25

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, przedłużenia Hyrnej, Kosodrzewiny do terenu kolejowego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały nr XXII/476/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej, przedłużenia Hyrnej, Kosodrzewiny do terenu kolejowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 90- 016 Łódź, ul. Wileńska 53/55, w terminie do dnia 25 kwietnia 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Łodzi
Jerzy KROPIWNICKI

Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego >>>


2008-01-29

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Strążyskiej, Szczawnickiej i Telefonicznej, do terenu kolejowego,
 2. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej,
 3. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Dolina Łódki i Nowosolna, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Iglastej, Hyrnej, Dębowskiego i Listopadowej,
 4. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi następujących uchwał:

 1. uchwały nr XVII/295/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Strążyskiej, Szczawnickiej i Telefonicznej, do terenu kolejowego,
 2. uchwały nr XVII/294/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej,
 3. uchwały nr XVII/293/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Dolina Łódki i Nowosolna, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Iglastej, Hyrnej, Dębowskiego i Listopadowej,
 4. uchwały nr XVII/296/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55, w terminie do dnia 7 marca 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Łodzi
Jerzy KROPIWNICKI

Obszary objęte uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego >>>


2008-01-29

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Maratońska, tory PKP, północna granica miasta, granica Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Nowy Józefów-Srebrna”.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr XXXIV/573/04 z dnia 14 lipca 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: ul. Maratońska, tory PKP, północna granica miasta, granica Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Nowy Józefów-Srebrna”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 lutego 2008 r. do 03 marca 2008 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 207 w godz.:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od 9.00 do 15.00
 • wtorek - od 9.00 do 16.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 lutego 2008 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pok. 201 w godz. 10.00 – 11.30. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 223 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2008 r.

Prezydent Miasta Łodzi
Jerzy KROPIWNICKI


2008-01-29

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Wróblewskiego, Skrzywana i Sieradzkiej.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr XXXVII/621/04 z dnia 6 października 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Wróblewskiego, Skrzywana i Sieradzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 lutego 2008 r. do 03 marca 2008 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 207 w godz.:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od 9.00 do 15.00
 • wtorek - od 9.00 do 16.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 lutego 2008 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pok. 201 w godz. 11.30 – 13.00 .

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 223 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2008 r.

Prezydent Miasta Łodzi
Jerzy KROPIWNICKIInformację wprowadził(a): Katarzyna Motycka (2008-01-29)
Informację zmodyfikował(a): Bogusława Jagusiak (2008-09-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 19470
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO