Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sierpień 2006 r.<<

Przyznana ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Łodzi
BBB /Stabilna/

Analitycy wiarygodności kredytowej
Marcin Gdula, Frankfurt
Felix Ejgel, Moskwa

Dnia 28 sierpnia, 2006, Standard & Poor’s Ratings Services podwyższyła swoje długookresowe oceny wiarygodności kredytowej dotyczące emitentów w walucie zagranicznej i krajowej dla polskiego miasta Łodzi do poziomu ‘BBB’ z poziomu ‘BBB-‘. Prognoza jest stabilna. Podwyższenie oceny uwzględnia stabilizację wyników budżetowych, poprawę elastyczności finansowej w związku z wpływem środków unijnych przeznaczonych na współfinansowanie projektów infrastrukturalnych oraz pozytywne trendy w gospodarce lokalnej.
Oceny wiarygodności kredytowej dla Łodzi, drugiego pod względem wielkości miasta w Rzeczypospolitej Polskiej (waluta obca BBB+/Stabilna/A-2; waluta lokalna A-/Stabilna/A-2), uzasadnione są niskim stanem zadłużenia, dążeniem władz Miasta do utrzymania właściwego poziomu wskaźników finansowych oraz ’stałym rozwojem sektora usługowego. Pozytywne zdarzenia w gospodarce lokalnej utrudnia umiarkowanie wysokie bezrobocie, choć jest ono na poziomie niższym od średniej krajowej i w okresie ostatnich czterech lat malało. Oceny te ograniczają również duże potrzeby wydatków inwestycyjnych, powszechnie występujące we wszystkich polskich miastach, a także wciąż mała(choć uległa poprawie) elastyczność finansowa.
Jest mało prawdopodobne by zadłużenie bezpośrednie miasta, obecnie na niskim poziomie 34%, przekroczyło możliwy do opanowania poziom 45% dochodów bieżących w ciągu najbliższych dwóch - trzech lat. Choć Łódź planuje zaciągnięcie dalszych pożyczek poprzez finansowanie pozabudżetowe z przeznaczeniem na sfinansowanie bardzo potrzebnej rozbudowy infrastruktury, poziom zadłużenia bezpośredniego powinien utrzymać się znacznie poniżej dopuszczalnego prawem limitu 60% całkowitych dochodów z uwagi na rosnący budżet, fundusze unijne oraz roztropność finansową. Zgodnie z planem, obsługa zadłużenia stabilizuje się na poziomie poniżej 8% dochodów całkowitych, czyli na poziomie umiarkowanym.
Od roku 2003, po dwuletnim okresie odnotowywania deficytu w rachunku bieżącym, wyniki budżetowe miasta wykazywały tendencję stałej poprawy. Tak zasadniczą zmianę osiągnięto w wyniku ogólnego uzdrowienia gospodarki polskiej oraz dzięki dyscyplinie finansowej samorządu łódzkiego. W roku 2005, salda bieżące osiągnęły poziom 9.8% dochodów bieżących i prawdopodobnie pozostaną na tym poziomie w okresie następnych dwóch - trzech lat. W 2005 r. deficyt po wydatkach inwestycyjnych wynosił skromne 2.8% dochodów całkowitych, a władze miasta stawiają sobie za cel, aby wielkość ta pozostała na dającym się opanować poziomie poniżej 5% w latach 2006-2009.
Umiarkowanie wysokie bezrobocie oraz niski poziom zamożności mieszkańców, choć lepsze od średnich krajowych, stanowią czynniki ograniczające oceny dla miasta. Podstawowe przyczyny stanowi upadek tradycyjnego przemysłu włókienniczego i pokrewnych branż przemysłu lekkiego. Po stronie pozytywów należy odnotować, że w okresie ostatnich czterech lat bezrobocie w Łodzi wykazywało tendencję spadkową, przy czym tendencja ta nabrała przyśpieszenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Różnica pomiędzy przeciętnym bezrobociem w Łodzi a średnią krajową zwiększa się na korzyść Łodzi. Bezrobocie w Łodzi w czerwcu 2006 r. osiągnęło poziom 14%, natomiast średnia krajowa wyniosła 16%.
Elastyczność finansowa miasta jest ograniczona, choć ulega poprawie w wyniku zmian legislacyjnych, które wprowadziły stopniowe zastępowanie dotacji z budżetu centralnego udziałem w dochodach pochodzących z podatków. Jednakowoż, dotacje nadal stanowią blisko 50% całkowitych dochodów miasta a jego prawo do zmiany podatków i wydatków bieżących pozostaje ograniczone. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę oczekiwania rozwoju gospodarczego w Łodzi, prawdopodobny ogólny wpływ nowego prawa polskiego na finanse samorządu lokalnego będzie korzystny dla miasta.

Prognoza

Stabilna prognoza wynika z oczekiwań agencji Standard & Poor’s, że rozwijająca się gospodarka Łodzi oraz zaangażowanie władz w przyciąganie pozabudżetowych środków finansowych pozwolą miastu na poprawę jego infrastruktury bez dodatkowej presji na wyniki finansowe i przy braku przyśpieszonego przyrostu stanu zadłużenia poza przyjęte limity. Reformy systemowe zmierzające do zwiększenia elastyczności finansowej i kontroli dochodów na sfinansowanie inwestycji majątkowych, w powiązaniu z lepszymi od oczekiwanych wskaźnikami ekonomicznymi i finansowymi, mogą prowadzić do dalszego podwyższenia oceny wiarygodności kredytowej. Z drugiej strony, w przypadku wywołanego presją na wydatki bieżące poślizgu budżetowego lub akumulacji zadłużenia powyżej progu 55% dochodów bieżących, choć to mało prawdopodobne, oceny mogą ulec obniżeniu.

Lista ocen wiarygodności kredytowej

Ocena wiarygodności kredytowej emitenta podwyższona do poziomu ‘BBB’/Stabilna/-- z poziomu ‘BBB-‘/Pozytywna


Informację wprowadził(a): Maciej Bieniek (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4528
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO