Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ogłoszenia z 2006 r.<<

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Data publikacjiNazwa stanowiskaLista
kandydatów
spełniających
wymagania
formalne
Wyniki naboru
2006-12-29

Inspektor ds. inwestycji w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

2006-12-28

Główny księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi

2006-12-28

Samodzielny referent ds. osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 w Łodzi

2006-12-28

Administrator ds. wspólnot mieszkaniowych w Administracji Nieruchomościami Łódź–Bałuty “Radwańska”

2006-12-28

Referent ds. projektów międzynarodowych i marketingu w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2006-12-22

Główny specjalista w Oddziale Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

2006-12-22

Dyrektor Biura Prasowego Urzędu Miasta Łodzi

2006-12-21

Specjalista ds. plastyki w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

 
2006-12-21

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Żabieniec” w Łodzi

2006-12-21

Administrator do stanów prawnych i zasobów Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Żabieniec” w Łodzi

2006-12-20

Inspektor w Oddziale Zbywania Nieruchomości Miasta w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2006-12-20

Inspektor w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2006-12-15

Administrator Domu Dziennego Pobytu w Filii MOPS Łódź-Śródmieście

2006-12-14

Podinspektora w Oddziale Partnerstwa w Biurze Partnerstwa i Funduszy UMŁ

2006-12-14

Podinspektor w Oddziale Spraw Osobowych w Wydziale Organizacji i Kadr UMŁ

2006-12-14

Referent w Filii MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych

2006-12-13

Podinspektor/inspektor – opiekun inwestora w branży logistycznej w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ

2006-12-13

Podinspektor/inspektor – opiekun inwestora w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

2006-12-13

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 47 w Łodzi

 
2006-12-12

Samodzielny referent ds. szkolnych i uczniowskich w Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi

2006-12-11

Samodzielny referent ds. kadr w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi

 
2006-12-11

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Bałuty Nowe”

2006-12-07

Główny księgowy w XLI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

 
2006-12-07

Kierownik administracyjno–organizacyjny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

2006-12-07

Projektanat w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

2006-12-07

Projektanat w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

 
2006-12-07

Projektanat w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

2006-12-06

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 81 w Łodzi

 
2006-12-06

Referent w Oddziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

2006-12-06

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2006-12-05

Podinspektor ds. administracyjnych w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ

2006-12-05

Administrator ds. technicznych w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Centrum II”

2006-12-04

Inspektor ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

2006-12-04

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2006-12-04

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 76 w Łodzi

 
2006-11-30

Inspektor w Oddziale Lokali Użytkowych i Eksploatacji w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2006-11-30

Administrator ds. wspólnot mieszkaniowych w Administracji Nieruchomościami Łódź–Bałuty “Bałuty Stare I”

2006-11-30

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź–Bałuty “Bałuty Stare I”

2006-11-30

Starszy inspektor d/s pracowniczych i wynagrodzeń w Administracji Nieruchomościami Łódź– Bałuty “Bałuty Stare I”

2006-11-29

Inspektor ds. technicznych w administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"

2006-11-28

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 145 w Łodzi

 
2006-11-27

Referent w Filii MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych (8 stanowisk)

2006-11-27

Referent w Filii MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych (4 stanowiska)

2006-11-24

Inspektor ds księgowości w Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Zachód”

2006-11-23

Kierownik ds. gospodarczych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi

2006-11-23

Referent w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-11-21

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 142 w Łodzi

 
2006-11-20

Administrator ds. technicznych w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"

2006-11-16

Kierownik Oddziału Administracyjno – Hotelowego w Wydziale Obsługi Administracyjnej UMŁ

2006-11-16

Główny księgowy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

 
2006-11-16

Ds. zamówień publicznych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

2006-11-16

Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

2006-11-15

Administrator ds. obsługi technicznej nieruchomości w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Nowe Miasto”

2006-11-14

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 76 w Łodzi

 
2006-11-14

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 81 w Łodzi

   
2006-11-14

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Łodzi

2006-11-09

Administrator ds. wspólnot mieszkaniowych w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Ogrody Sukiennicze”

2006-11-09

Inspektor ds. księgowości czynszowej w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Kamińskiego”

2006-11-07

Podinspektor w Oddziale Programowania w Biurze Partnerstwa i Funduszy UMŁ

2006-11-07

Referent księgowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 w Łodzi

 
2006-11-06

Administrator w AN Łódź - Bałuty „Bałuty Nowe”

2006-11-06

Administrator w AN Łódź – Polesie „ZIELONY RYNEK”

2006-11-06

Referent w Referacie Ogólnym Delegatury Łódź – Bałuty Urzędu Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-11-06

Podinspektor w Biurze ds. Elektronicznego Urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi

2006-11-03

Młodszy referent/podinspektor w Biurze Informatyki UMŁ

2006-11-03

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Żabieniec”

2006-11-03

Radca prawny w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

2006-11-03

Informatyk w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

2006-11-02

Dyrektor Delegatury Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi

2006-11-02

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi

2006-11-02

Podinspektor w Oddziale Inwentaryzacji w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2006-10-31

Inspektor nadzoru budowlanego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Stoki

2006-10-31

Podinspektora w Oddziale Nabywania i Zamian Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2006-10-31

Podinspektora w Oddziale Koordynacji i Nadzoru w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2006-10-26

Podinspektor w Referacie Budynków i Lokali Delegatury Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi

2006-10-24

Administrator ds. wspólnot mieszkaniowych w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"

2006-10-24

Podinspektor ds. ewidencji księgowej wydatków w Wydziale Księgowości UMŁ

2006-10-23

Podinspektor w Oddziale Dyspozycji Inżyniera Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

 
2006-10-23

Inspektor w Oddziale ds. Zarządzania w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

2006-10-19

Młodszy referent w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

2006-10-18

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Katedralna”

2006-10-18

Inspektor d/s technicznych w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Katedralna”

2006-10-18

Inspektor ds. księgowości w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Katedralna”

2006-10-18

Inspektor ds. instalacji elektrycznych w Administracji Nieruchomościami Łódź – Polesie „RADWAŃSKA”

2006-10-17

Główny księgowy w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

   
2006-10-11

Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych nr 14 w Łodzi

2006-10-10

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi

 
2006-10-09

Główny księgowy w Zakładzie Budżetowym „Hale Targowe” w Łodzi

2006-10-09

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi

2006-10-06

Podinspektor w Referacie Budynków i Lokali w Delegaturze Łódź – Śródmieście UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-10-06

Kierownik administracyjno - gospodarczy w Szkole Podstawowej Nr 23 w Łodzi

 
2006-10-06

Podinspektor w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-10-06

Młodszy referent/podinspektor ds. ewidencji księgowej funduszy UE w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu UMŁ

2006-10-05

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Żubardź"

2006-10-05

Referent ds. administracyjno-biurowych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2006-10-04

Samodzielny referent do spraw szkolnych i uczniowskich w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Łodzi

2006-09-28

Inspektor nadzoru budowlanego w ZGM Widzew-Stoki

2006-09-28

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź – Polesie „ZIELONY RYNEK”

2006-09-27

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 93 w Łodzi

 
2006-09-26

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Doły”

2006-09-25

Inspektor nadzoru w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Wodny Rynek

2006-09-22

Radca prawny w 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

2006-09-21

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Zachód”

2006-09-19

Główny Księgowy w Zakładzie Budżetowym „Hale Targowe”

 
2006-09-18

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi

2006-09-15

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 207 w Łodzi

2006-09-15

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 57 w Łodzi

2006-09-15

Podinspektor w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Łodzi

2006-09-15

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi

2006-09-15

Księgowa w Administracji Nieruchomościami Łódź- Bałuty „Bałuty – Stare II”

2006-09-12

Podinspektor w Oddziale ds. Organizacyjnych – Ekonomicznych w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ

2006-09-12

Podinspektor w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Wydziale Organizacji i Kadr UMŁ

2006-09-08

Referent księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 im. M. Reja w Łodzi

2006-09-07

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi

 
2006-09-06

Główny księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 w Łodzi

2006-09-06

Samodzielny referent do spraw szkolnych i uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi

 
2006-09-06

Główny księgowy w LI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2006-09-06

Inspektor ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności w Schronisku dla Zwierząt

2006-09-06

Referent ds. rejestracji i identyfikacji zwierząt w Schronisku dla Zwierząt

2006-09-05

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Łodzi

 
2006-09-05

Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi

2006-09-05

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 190 w Łodzi

 
2006-09-01

Administrator budynków mieszkalnych w Administracji Nieruchomościami Łódź - Śródmieście „Kamińskiego”

2006-08-31

Inspektor nadzoru budowlanego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Stoki

 
2006-08-31

Administrator ds. obsługi technicznej nieruchomości w Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”

2006-08-31

Podinspektor – Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-08-30

Główny specjalista ds. baz danych w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2006-08-29

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 93 w Łodzi

 
2006-08-28

Podinspektor w Oddziale Użytkowania Wieczystego w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-08-28

Podinspektor w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-08-28

Podinspektor w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-08-28

Podinspektor ds. organizacyjno – prawnych w Oddziale Koordynacji i Oświaty Niepublicznej Wydziału Edukacji

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-08-28

Inspektor w Zespole ds. Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji UMŁ

2006-08-25

Podinspektor ds. finansowania placówek w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-08-25

Inspektor ds. szkół podstawowych i gimnazjów w Wydziale Edukacji UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-08-25

Podinspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-08-22

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 112 w Łodzi

2006-08-21

Podinspektor – opiekun inwestora w branży logistycznej w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ

2006-08-21

Podinspektor – opiekun inwestora w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

2006-08-21

Podinspektor w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

2006-08-21

Podinspektor ds. administracyjnych w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

2006-08-21

Młodszy referent w Oddziale Administracyjno – Hotelowym w Wydziale Obsługi Administracyjnej UMŁ

2006-08-17

Podinspektor ds. finansowo – administracyjnych w Biurze ds. Serwisów Internetowych Urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi

2006-08-17

Podinspektor ds. serwisów internetowych w Biurze ds. Serwisów Internetowych Urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-08-17

Podinspektor w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Łodzi

2006-08-16

Inspektor ds windykacji w AN Łódź–Polesie „RADWAŃSKA”

2006-08-16

Administrator w AN Łódź–Polesie „RADWAŃSKA”

2006-08-16

Inspektor nadzoru ds instalacji elektrycznych w AN Łódź–Polesie „RADWAŃSKA”

2006-08-09

Administrator do stanów prawnych i zasobów w AN Łódź-Bałuty „Żabieniec”

2006-08-07

Główny księgowy w AN Łódź-Polesie "Koziny"

2006-08-04

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 190 w Łodzi

 
2006-08-03

Podinspektor (koordynator ds. finansowych projektu) w Oddziale ds. Rynku Pracy w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ

2006-08-01

Specjalista kierujący zespołem pracowników d/s technicznych w AN Łódź-Polesie "Zakątna"

2006-08-01

Inspektor nadzoru budowlanego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Stoki

 
2006-08-01

Inspektor w Pracowni Urbanistycznej w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2006-08-01

Podinspektor w Pracowni Urbanistycznej w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2006-08-01

Inspektor w Pracowni Urbanistycznej w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ (0,75 etatu)

 
2006-08-01

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 112 w Łodzi

2006-07-28

Administrator budynków mieszkalnych w Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Centrum”

2006-07-26

Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 231 w Łodzi

   
2006-07-25

Główny Księgowy w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 w Łodzi

2006-07-25

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 24 w Łodzi

   
2006-07-24

Samodzielny referent w Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi

 
2006-07-20

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi

 
2006-07-20

Kierownik d/s administracyjno-gospodarczych w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi

2006-07-18

Samodzielny referent do spraw szkolnych i uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 175 w Łodzi

2006-07-18

Podinspektor ds. finansowo-administracyjnych w Biurze ds. Elektronicznego Urzędu w UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-07-18

Referent/podinspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi

2006-07-18

Podinspektor ds. obsługi finansowo – księgowej budżetu Miasta (w części realizowanej przez Delegaturę) w Referacie Finansowym Delegatury Łódź – Widzew UMŁ

2006-07-17

Specjalista do spraw żywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 224 w Łodzi

 
2006-07-17

Samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi

2006-07-14

Podinspektor w Referacie Ogólnym Delegatury Łódź – Górna UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-07-13

Podinspektor w Zespole Ekonomicznym w Wydziale Kultury UMŁ

2006-07-13

Główny księgowy w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Łodzi

2006-07-12

Administrator ds. obsługi technicznej nieruchomości w AN Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto"

2006-07-11

Referent w Przedszkolu Miejskim Nr 163 w Łodzi

2006-07-11

Referent w Przedszkolu Miejskim Nr 66 w Łodzi

2006-07-10

Inspektor nadzoru budowlanego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Stoki

 
2006-07-10

Inspektor ds. technicznych w AN Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"

2006-07-10

Główny księgowy w AN Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"

2006-07-10

Kasjer - Księgowa w Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty-Stare II"

2006-07-10

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi

 
2006-07-10

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum Nr 33 w Łodzi

 
2006-07-07

Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

 
2006-07-07

Administrator ds. czynszów w Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II"

2006-07-05

Samodzielny referent w Publicznym Gimnazjum nr 33 w Łodzi

 
2006-07-05

Główny księgowy w Bursie Szkolnej nr 12 w Łodzi

 
2006-07-05

Administrator Hali Targowej w Zakładzie Budżetowym „Hale Targowe”

2006-07-05

Główny księgowy w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

 
2006-07-04

Podinspektor w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-07-04

Inspektor w Oddziale Gospodarczo – Technicznym w Wydziale Obsługi Administracyjnej UMŁ

2006-07-04

Podinspektor w Referacie Handlu, Usług i Rolnictwa w Delegaturze Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi

2006-07-04

Podinspektor w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

2006-07-04

Sekretarz szkoły w Publicznym Gimnazjum nr 36 w Łodzi

2006-07-04

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi

 
2006-07-04

Inspektor nadzoru w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Księży Młyn

2006-06-29

Radca Prawny w Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”

2006-06-28

Referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 w Łodzi

   
2006-06-28

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 65 w Łodzi

 
2006-06-23

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź – Bałuty UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-06-23

Administrator w Administracji Nieruchomościami Łódź - Bałuty „Bałuty Nowe”

2006-06-23

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Administracji Nieruchomościami Łódź Bałuty „Bałuty Nowe”

2006-06-22

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

2006-06-22

Podinspektor w Oddziale Rozwoju Przedsiębiorczości w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ

2006-06-22

Inspektor (koordynator ds. finansowych projektu) w Oddziale ds. Rynku Pracy w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ

 
2006-06-22

Podinspektor w Oddziale ds. Rynku Pracy w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-06-22

Referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 w Łodzi

 
2006-06-21

Specjalista do spraw żywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 224 w Łodzi

   
2006-06-21

Referent w Filii MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych

2006-06-21

Podinspektor w Oddziale ds. Realizacji Projektów Europejskich w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

2006-06-21

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 223 w Łodzi

 
2006-06-21

Podinspektor w Oddziale Inwestycji Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

2006-06-21

Inspektor w Oddziale Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2006-06-21

Młodszy księgowy w Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" w Łodzi

 
2006-06-20

Administrator budynków mieszkalnych w Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Centrum”

2006-06-14

Referent ds. prawno-organizacyjnych w AN Łódź-Bałuty "Żubardź"

2006-06-09

Podinspektor w Oddziale Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej

2006-06-09

Podinspektor w Zespole ds. Administracyjno–Organizacyjnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej

2006-06-09

Samodzielny referent do spraw sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi

 
2006-06-08

Kierownik gospodarczy w Publicznym Gimnazjum nr 26 w Łodzi

 
2006-06-06

Samodzielny referent do spraw szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 110 w Łodzi

2006-06-06

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 14 w Łodzi

2006-06-02

Główny księgowy w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi

 
2006-06-02

Referent ds. administracyjno-gospodarczych w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi

 
2006-06-02

Główny administrator w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65

2006-05-30

Administrator ds. obsługi technicznej nieruchomości w AN Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto"

2006-05-30

Inspektor nadzoru robót budowlanych oraz ds. wycen prac projektowych w AN Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto"

2006-05-30

Główny Księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 16 w Łodzi

 
2006-05-29

Podinspektor ds. organizacyjno – prawnych w Oddziale Koordynacji i Oświaty Niepublicznej Wydziału Edukacji

2006-05-25

Zastępca Dyrektora ds. eksploatacyjno - technicznych w Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”

2006-05-25

Inspektor w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź – Śródmieście UMŁ

2006-05-25

Młodszy referent ds. Biuletynu Informacji Publicznej w Biurze ds. Elektronicznego Urzędu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-05-23

Podinspektor w Zespole ds. Ochrony Danych Osobowych

2006-05-22

Inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale Inwestycyjno-Majątkowym Wydziału Edukacji

2006-05-19

Podinspektor ds. ewidencji księgowej funduszy UE w Wydziale Księgowości UMŁ

2006-05-19

Podinspektor w Oddziale Analiz i Planowania Wieloletniego Wydziału Budżetu UMŁ

2006-05-19

Podinspektor ds. administracyjnych w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

2006-05-18

Podinspektor ds. finansowo - administracyjnych w Biurze ds. Elektronicznego Urzędu

2006-05-18

Główny Księgowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Juliana Tuwima w Łodzi.

2006-05-16

Referent w Oddziale Obsługi Świadczeń Filii MOPS Łódź-Polesie

2006-05-12

Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Łodzi

2006-05-12

Sekretarka w Publicznym Gimnazjum nr 10 w Łodzi

2006-05-12

Samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum nr 10

2006-05-12

Samodzielny referent w Gimnazjum nr 5 w Łodzi

2006-05-12

Referent ds. kadr i płac - Zakład Budżetowy „Hale Targowe”

2006-05-12

Inspektor ds. technicznych - Zakład Budżetowy „Hale Targowe”

2006-05-12

Administrator Hali Targowej - Zakład Budżetowy „Hale Targowe”

2006-05-11

Inspektor w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS

2006-05-11

Kierownik Filii MOPS Łódź – Śródmieście

2006-05-11

Specjalista ds. zamówień publicznych w Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście „Centrum II”

 
2006-05-11

Główny księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 „Reymontówka” w Łodzi

   
2006-05-10

Podinspektor w Oddziale Energetyki Miejskiej Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ

 
2006-05-10

Główny księgowy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 6 w Łodzi

2006-05-09

Inspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi

2006-05-09

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 170 w Łodzi

   
2006-05-09

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 54 w Łodzi

 
2006-05-08

Główny księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 231 w Łodzi

   
2006-05-08

Samodzielny referent do spraw szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 70 w Łodzi

2006-05-05

Podinspektor w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

2006-05-04

Podinspektor w Zespole ds. Kontroli i Zamówień Publicznych w Wydziale Gospodarki Komunalnej

2006-05-04

Młodszy referent/ podinspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi

2006-04-28

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 24 w Łodzi

   
2006-04-28

Główy księgowy w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi

2006-04-28

Inspektor w Zespole Księgowości Projektów Europejskich w Wydziale Gospodarki Komunalnej

2006-04-28

Administrator - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „RADWAŃSKA”

2006-04-27

Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 235 w Łodzi

   
2006-04-25

Podinspektor w Oddziale Dyspozycji Inżyniera Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

2006-04-24

Kierownika Filii MOPS Łódź–Polesie

2006-04-21

Inspektor – koordynator Zespołu Ekonomicznego w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi

2006-04-21

Podinspektor w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

2006-04-21

Podinspektor – opiekun inwestora w Zaspole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-04-21

Podinspektor – opiekun inwestora w branży logistycznej w Zespole Obsługi Inwestorów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-04-20

Główny księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 16 w Łodzi

 
2006-04-19

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 54 w Łodzi

 
2006-04-14

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji - Delegatury Łódź-Górna UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-04-14

Inspektor w Referacie Budynków i Lokali - Delegatury Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi

2006-04-14

Podinspektor w Referacie Finansowym - Delegatura Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-04-13

Podinspektor w Oddziale ds. Działalności Gospodarczej, Zbiórek i Zgromadzeń - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

2006-04-13

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji - Delegatura Łódź – Śródmieście UMŁ

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-04-12

Główny Specjalista - Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście „KAMIŃSKIEGO” ul. Kamińskiego 6

2006-04-12

Podinspektor w Oddziale Dochodów Podatkowych - Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi

2006-04-12

Podinspektor w Oddziale Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa - Wydział Finansowy UMŁ

2006-04-11

Samodzielny referent - Szkoła Podstawowa Nr 41 w Łodzi, ul. Rajdowa 18

2006-04-07

Podinspektor ds. obsługi kasowej oraz ewidencji księgowej i budżetowej - Wydziale Księgowości UMŁ

2006-04-07

Inspektor w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

2006-04-07

Inspektor w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI ul. Piotrkowska 149

2006-04-07

Młodszy referent - Referat Ogólny Delegatury Łódź – Widzew Urzędu Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-04-07

Podinspektor - Referat Ogólny Delegatury Łódź – Widzew Urzędu Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-04-07

Referent (ds. kontroli zewnętrznej przedmiotu i podmiotu opodatkowania w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego) - Referat Finansowy Delegatury Łódź – Widzew Urzędu Miasta Łodzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-04-06

Referent w Dziale Obsługi Nieruchomościi - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi ul. Kopernika 36

2006-04-05

Administrator do stanów prawnych i zasobów - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Wodny Rynek w Łodzi ul. Wysoka 44

2006-04-05

Kasjer - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Wodny Rynek w Łodzi ul. Wysoka 44

2006-04-03

Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Łodzi, przy ul. Giewont 28a

2006-04-03

Inspektor w Zespole ds. Pomocy Materialnej - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2006-04-03

Podinspektor ds. planowania - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2006-03-31

Inspektor do spraw osobowych - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2006-03-31

Inspektor ds. szkół ponadgimnazjalnych - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2006-03-31

Starszy inspektor ds. administracyjnych - Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”, Łódź ul. Kamińskiego 6

2006-03-28

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 231 w Łodzi ul. Syrenki 19a

   
2006-03-28

Inspektor nadzoru robót budowlanych - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zielony Rynek”

2006-03-28

Administrator ds. obsługi technicznej nieruchomości - Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”

2006-03-27

Główny Księgowy - Dom Dziecka dla Małych Dzieci

2006-03-27

Główny Księgowy - XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

 
2006-03-23

Inspektor - Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi

 
2006-03-23

Podinspektor - Biuro Informatyki Urzędu Miasta Łodzi

2006-03-23

Podinspektor - Oddział Partnerstwa w Biurze Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Łodzi

2006-03-22

Referent obsługi biurowej - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zielony Rynek”

2006-03-21

Administrator - Inspektor Nadzoru - Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście „OGRODY SUKIENNICZE” ul. Pomorska 115

2006-03-20

Główny Księgowy - Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi

 
2006-03-20

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 33 w Łodzi, ul. Zielna 5

2006-03-17

Główny Księgowy - Publiczne Gimnazjum nr 19 w Łodzi

 
2006-03-16

Administrator - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „RADWAŃSKA”

2006-03-16

Dyrektor - Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Centrum I”

2006-03-16

Radca prawny - Biuro Prawne Urzędu Miasta Łodzi

2006-03-15

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 109 w Łodz, ul. Jana 6, 91-350 Łódź

 
2006-03-15

Inspektor - Pracownia Urbanistyczna Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi

2006-03-14

Podinspektor - Oddział Lokali Użytkowych i Eksploatacji w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2006-03-14

Inspektor ds. technicznych - Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Centrum”

2006-03-14

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 58 w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 2

2006-03-10

Administrator targowisk - Zakład Budżetowy „Hale Targowe”

2006-03-10

Inspektor ds. technicznych - Zakład Budżetowy „Hale Targowe”

2006-03-10

Referent ds. kadr i płac - Zakład Budżetowy „Hale Targowe”

2006-03-10

Kierownik administracyjny - Szkoła Podstawowa Nr 173 w Łodzi

2006-03-08

Podinspektor - Oddział ds. Organizacji Urzędu Miasta w Wydziale Organizacji i Kadr URZĄD MIASTA ŁODZI, ul. Piotrkowska 104

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wyniki testów kwalifikacyjnych
2006-03-08

Główny Ksiegowy - Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „ZACHÓD”

2006-03-08

Główny Księgowy - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „RADWAŃSKA”, ul. Radwańska 31

2006-03-07

Referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 im. M. Reja w Łodzi

2006-03-07

Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi

2006-03-07

Dyrektor Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Łodzi

2006-03-03

Referent ds. płac - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi

2006-03-02

Główny Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 190 w Łodzi, ul.Malczewskiego37/47

 
2006-03-01

Samodzielny Referent ds. Księgowości - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36

2006-03-01

Inspektora ds. Pracowniczych i Sekretariatu - 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

2006-03-01

Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - URZĄD MIASTA ŁODZI, ul. Piotrkowska 104

2006-02-28

Główny Księgowy - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 15/21

2006-02-28

Młodszy referent w Zespole Doradców Prezydenta Miasta Łodzi - URZĄD MIASTA ŁODZI, ul. Piotrkowska 104

2006-02-24

Kierownik Pracowni Urbanistycznej - URZĄD MIASTA ŁODZI, ul. Piotrkowska 104

2006-02-22

Starszy księgowy - Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście "Centrum I" z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 86

2006-02-22

Inspektor nadzoru Budowlanego - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zielony Rynek”, Plac Barlickiego 11

 
2006-02-21

Inspektor ds. Windykacji - Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”

2006-02-21

Administrator techniczny - Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”

2006-02-21

Referent do spraw szkolnych - Szkoła Podstawowa Nr 35 w Łodzi

 
2006-02-20

Główny Księgowy - XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Łodzi

   
2006-02-20

Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 106 w Łodzi ul. Astronautów 17

 
2006-02-20

Samodzielny referent ds. uczniowskich - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łodzi, Al. Harcerzy Zatorowców 6, 91-144 Łódź

2006-02-20

Inspektor nadzoru budowlanego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Widzew – Stoki

2006-02-17

Inspektor w Oddziale Remontów i Inwestycji w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-02-16

Główna Księgowa - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 90 w Łodzi ul. Kilińskiego 228

   
2006-02-15

Główney księgowy - Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi, ul.Wigury 8/10

   
2006-02-15

Samodzielny referent ds. kasy - Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29

2006-02-15

Inspektor ds. technicznych - Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście „Kamińskiego" Łódź, ul Kamińskiego 6

2006-02-15

Sekretarka - Szkoła Podstawowa Nr 205 w Łodzi

 
2006-02-14

Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 58 w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 2

 
2006-02-14

Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 122 w Łodzi ul. Będzińska 3

2006-02-14

Kierownik Administracyjno - Gospodarczy - Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi

 
2006-02-13

Referent ds. pomocy materialnej dla uczniów - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36

2006-02-13

Referent ds. pomocy materialnej dla uczniów - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36

2006-02-13

Samodzielne stanowisko ds. regulacji prawnych - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36

 
2006-02-13

Referent ds. informatyki w Zespole Pomocy Materialnej dla Uczniów - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36

 
2006-02-13

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 73 w Łodzi, ul. Gandhiego 3

2006-02-10

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, przy ul. Sierakowskiego 65 - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-02-08

Inspektor w Oddziale Sprzedaży Lokali Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-02-08

Podinspektor w Oddziale Użytkowania Wieczystego Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-02-08

Podinspektor w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-02-08

Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-02-08

Inspektor ds. ewidencji księgowej funduszy UE w Wydziale Księgowości UMŁ - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-02-07

Administrator – Inspektor Nadzoru - ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE „OGRODY SUKIENNICZE” UL. POMORSKA 115

 
2006-02-06

Referent ds. płac - Dom Dziecka dla Małych Dzieci

2006-02-03

Młodszy referent w Biurze ds. Elektronicznego Urzędu - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-02-03

Podinspektor w Biurze ds. Elektronicznego Urzędu - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-02-03

Główny Księgowy - Gimnazjum nr 43 im Karla Dedeciusa w Łodzi ul. Powszechna 15

2006-02-03

Samodzielny referent ds. księgowości - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi ul. Kopernika 36

2006-02-03

Główny Księgowy - Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi ul. Malczewskiego 37/47

 
2006-02-03

Główny Księgowy - Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi im. Marii Kownackiej

   
2006-02-02

Administrator ds. obsługi technicznej nieruchomości - ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ – ŚRÓDMIEŚCIE „NOWE MIASTO” ul. PIOTRKOWSKA 17

2006-02-02

Inspektor ds. technicznych - Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty „Centrum”

 
2006-02-02

Administrator - Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty „ Centrum”

2006-02-01

Samodzielny referent administracyjno gospodarczego - Szkoła Podstawowa nr 152 im. E. Orzeszkowej Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.

2006-01-31

Główny Księgowy - Publiczne Gimnazjum nr 19 w Łodzi

2006-01-31

Główny Księgowy - Szkoła Podstawowa Nr 204 w Łodzi

2006-01-31

Kierownik Gospodarczy - Szkoła Podstawowa Nr 204 w Łodzi

 
2006-01-30

Referent w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Delegaturze Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-01-30

Inspektor w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-01-30

Podinspektor w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-01-30

Podinspektor w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-01-26

Podinspektor w Biurze ds. Elektronicznego Urzędu - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-01-26

Podinspektor w Oddziale Lokali Użytkowych i Eksploatacji Wydziału Budynków i Lokali UMŁ - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-01-26

Referent w Referacie Budynków i Lokali Delegatury Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-01-26

Inspektor w Referacie Budynków i Lokali Delegatury Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi - URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-01-26

Podinspektor w Referacie Finansowym w Delegaturze Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi -URZĄD MIASTA ŁODZI ul. Piotrkowska 104

2006-01-26

Inspektor nadzoru budowlanego ds. instalacji sanitarnych c.o. i gazu - Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty „Żubardź”

2006-01-25

Inspektor ds. technicznych - Zakład Budżetowy „Hale Targowe”, Al. Politechniki 32

2006-01-23

Starszy Księgowy - Administracjia Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Centrum I” z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 86

 
2006-01-19

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 73 w Łodzi ul. Gandhiego 3

   
2006-01-19

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 81 w Łodzi ul. Młynarska 38

   
2006-01-17

Główny Księgowy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 „Reymontówka” w Łodzi ul. Spadkowa 11

 
2006-01-19

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 106 w Łodzi ul. Astronautów 17

2006-01-17

Inspektor ds. Księgowości - Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie „RADWAŃSKA” ul. Radwańska 31

2006-01-17

Inspektor nadzoru ds. instalacji sanitarnych - Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie „RADWAŃSKA” ul. Radwańska 31

2006-01-17

Księgowa - Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty „Bałuty Stare II” z siedzibą w Łodzi przy ul. Czarnieckiego 4

2006-01-17

Główny Księgowy - Domu Dziecka dla Małych Dzieci

2006-01-17

Inspektor ds. pracowniczych i sekretariatu - 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

2006-01-17

Główny Księgowy - XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Łodzi

   
2006-01-13

Podinspektor w Pracowni Urbanistycznej Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104

 
2006-01-13

Podinspektor w Pracowni Urbanistycznej Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104

2006-01-13

Inspektor w Pracowni Urbanistycznej Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104

2006-01-13

Inspektor w Pracowni Urbanistycznej Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu MiastaŁodzi -Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104

2006-01-13

Główny specjalista w Pracowni Urbanistycznej Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi -Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104

2006-01-13

Młodszy referent w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź Bałuty Urzędu Miasta Łodzi -Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104

2006-01-13

Podinspektor w Oddziale Remontów i Inwestycji w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ - Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104

 
2006-01-13

Inspektor nadzoru budowlanego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Stoki

 
2006-01-06

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi 94-047 al. kard. Wyszyńskiego 62

 
2006-01-09

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 71 w Łodzi ul. Rewolucji 1905r. nr 19

2006-01-06

Samodzielny referent ds. księgowości - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29

2006-01-06

Główny Księgowy - Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi ul. Malczewskiego 37/47

 
2006-01-06

Zastępca Dyrektora ds. eksploatacyjno - technicznych - Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Nowe Miasto” ul. Piotrkowska 17

Informacja o anulowaniu ogłoszenia o naborze

2006-01-03

Główny Księgowy - Szkoła Podstawowa Nr 24 w Łodzi ul. Ciesielska 14A 91-308 Łódź

   
2006-01-03

Administrator ds. obsługi technicznej nieruchomości - ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ – ŚRÓDMIEŚCIE „NOWE MIASTO” ul. PIOTRKOWSKA 17

 
2006-01-02

Główny Księgowy - Przedszkole Miejskie Nr 155 w Łodzi ul. Mazurska 47


Informację wprowadził(a): Jakub Zalewski (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2009-03-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 10005
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO