Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Na starcie trudności na mecie radości”<<

Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi realizuje projekt pn: „Na starcie trudności na mecie radości”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 –Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/08/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 689 669,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 689 669,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach w SP 34 w Łodzi wśród 175 uczniów szkoły w ciągu dwóch lat od 2009 do 2011 roku, którzy będą brać udział w zajęciach specjalistycznych.

Cele szczegółowe projektu to: zapewnienie pomocy psychologiczno-terapeutyczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty, zmniejszenie dysproporcji wynikających ze specyficznych trudności w nauce, podniesienie samooceny i motywacji uczniów do nauki, zmniejszenie deficytów oraz zaburzeń typu wtórnego, zwiększenie godzin zajęć terapeutycznych będących odpowiedzią na deficyty rozwojowe dzieci.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie SP Nr 34 w Łodzi w wieku 6-13 lat. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 145 uczniów, w tym 25 nowych przyjętych do projektu w roku 2009/10.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia terapii logopedycznej, treningi ortopedyczne, treningi czytania, zabawy z angielskim, umiem liczyć - zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, terapia zaburzeń zachowania.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2057
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO