Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Marzec 2005 r.<<

Ocena Ratingowa Łodzi

STANDARD & POOR'S

FINANSE PUBLICZNE POZA U.S.A.

Przyznana ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Łodzi BBB-

Analitycy wiarygodności kredytowej:
Felix Ejgel, Moskwa(7-095) 783-4060
Elena Okorotchenko, Singapur(6562) 396275

Dnia 2 marca 2005 r. agencja Standard & Poor's Ratings Services przyznała ocenę BBB- dla drugiego co do wielkości polskiego miasta Łodzi. Prognoza jest stabilna.
Oceny wiarygodności kredytowej dla Łodzi, drugiego pod względem wielkości miasta w Rzeczypospolitej Polskiej (waluta obca BBB+/Stabilna/A-2; waluta lokalna A-/Stabilna/A-2), uzasadnione są niskim zadłużeniem oraz dążeniem nowych władz Miasta do utrzymania odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych. Oceny te ogranicza wysoki poziom bezrobocia i koncentracja na przemyśle włókienniczym, niska elastyczność finansowa oraz duże potrzeby wydatków inwestycyjnych.
Jest mało prawdopodobne by zadłużenie bezpośrednie miasta przekroczyło możliwy do opanowania poziom 45% dochodów bieżących w ciągu najbliższych dwóch - trzech lat. Zgodnie z planem, obsługa zadłużenia stabilizuje się na umiarkowanym poziomie 9% całkowitych dochodów miasta.
W 2003 r., po dwóch latach odnotowywania deficytu w rachunku bieżącym, władze Miasta uzyskały umiarkowaną bieżącą nadwyżkę budżetową w wysokości 6.8% bieżących przychodów. Oczekuje się, że w latach 2004-2006 nadwyżka ta osiągnie poziom 9-12%. Znaczne potrzeby wydatków inwestycyjnych doprowadziły do wzrostu deficytu po wydatkach inwestycyjnych do około 4% całkowitych przychodów w roku 2004. Oczekuje się, że w latach 2005-2006 pozostanie on na niezmienionym, możliwym do opanowania poziomie.
Gospodarka lokalna nadal zdominowana jest przez przemysł tekstylny, chociaż zależność ta zmniejszyła się w okresie ostatnich lat. Stopniowy upadek tego sektora od początku lat 90-tych był przyczyną wyższego bezrobocia i niższego poziomu zamożności w porównaniu z innymi ocenianymi miastami w Polsce. Jednakowoż, w 2004 r. stopa bezrobocia zaczęła spadać i już teraz spadła poniżej średniej krajowej, po raz pierwszy co najmniej od 1997 r.
Elastyczność finansowa miasta jest ograniczona. Dotacje z budżetu centralnego stanowią prawie 50% całkowitych dochodów miasta. Ponadto, możliwości samorządu lokalnego w zakresie zmian podatkowych i wydatków bieżących są ograniczone. Ostateczne skutki nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mogą być pozytywne, o ile utrzyma się pozytywna tendencja w gospodarce lokalnej.
Modernizacja infrastruktury nadal będzie wywierać presję na budżet Miasta a jego dobre wyniki finansowe będą zależeć od zdolności pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej oraz projektów inwestycyjnych rządu centralnego.

Prognoza

Stabilna prognoza wynika z oczekiwań agencji Standard & Poor’s, że miasto Łódź utrzyma poprawione wskaźniki finansowe na poziomie z 2004 r., pomimo zmian strukturalnych w gospodarce lokalnej, presji na wydatki bieżące i duże potrzeby w zakresie modernizacji infrastruktury. Większa przejrzystość finansowa i większy wzrost gospodarczy mogą pomóc w dalszym podnoszeniu oceny w przyszłości, natomiast zdolność pozyskiwania funduszy z wspólnotowych pomoże w powstrzymaniu akumulacji zadłużenia.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3624
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO