Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Jednostki współpracujące z MOPS w Łodzi<<

 1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Łódź, ul. Szczytowa 11, tel./fax: +48 (42) 679-31-35, http://bratalbert-lodz.free.ngo.pl:
  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Szczytowa 11, tel. +48 (42) 679-31-35;
  • Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Spokojna 10/12, tel. +48 (42) 645-94-79;
  • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Starorudzka 15/17, tel. +48 (42) 683-38-00;
  • Mieszkania Readaptacyjne dla osób bezdomnych oczekujących na lokale socjalne z zasobów gminy, ul. Trębacka 3, tel. +48 (42) 645-36-27;
  • Realizacja programu „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, w ramach którego zapewnia gorący posiłek, odzież oraz bezpłatny transport do noclegowni bądź schronisk. Kursuje od 1 XII do 15 III;
  • Realizacja programu „Aktywizacja osób wykluczonych społecznie (rodzin zagrożonych eksmisją)”, Regionalne Centrum Terapii Bezdomności, ul. Trębacka 3, tel. 042 645-36-27.

 2. Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Łódź, ul. Gdańska 111, tel. +48 (42) 639-95-81/82, fax: +48 (42) 639-95-80, http://www.caritas.lodz.pl:
  • Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych niepełnosprawnych, ul. Gdańska 111;
  • Dzienny Dom Pobytu w dzielnicy Łódź-Bałuty, ul. Czarnieckiego 4;
  • Punkt Pomocy Charytatywnej, ul. Wólczańska 108, tel. +48 (42) 250-52-70;
  • Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD poprzez dostarczanie żywności do organizacji pozarządowych przekazujących ją dla potrzebujących mieszkańców Łodzi;
  • Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Wólczańska 108, tel. +48 (42) 250-52-70;
  • Realizuje Program pilotażowy „Punkt wsparcia „Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź-Bałuty”;
  • Świetlica Środowiskowa, ul. Gdańska 111;
  • Świetlica Środowiskowa, ul. Czarnieckiego 4;
  • Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa, ul. Piotrkowska 85, tel. +48 (42) 632-85-36;
  • Realizuje program „Wybieram wolontariat – promowanie idei wolontariatu”, Biuro Wolontariatu, ul. Gdańska 111.

 3. Stowarzyszenie MONAR, Zarząd Główny, Warszawa, ul. Hoża 57, tel. +48 (22) 635-94-37, +48 (22) 635-13-26, fax: +48 (22) 530-62-81 http://www.monar.org/:
  • Hostel Readaptacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po terapii, w tym dla matek z dziećmi w sytuacjach kryzysowych, ul. Wólczańska 225, tel. +48 (42) 684-23-97;
  • Realizacja programu reintegracji zawodowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych będących po terapii narkotykowej, w tym matki z dziećmi w sytuacji kryzysowej, ul. Wólczańska 225, tel. +48 (42) 684-23-97.

 4. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Łódź, ul. Franciszkańska 85, tel./fax: +48 (42) 640-65-91
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Franciszkańska 85;
  • Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Franciszkańska 85.

 5. Stowarzyszenie Samopomocowe „ABAKUS”, Łódź, ul. Próchnika 5, II p., tel./fax: +48 (42) 639-78-42
  • Hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, ul. Próchnika 5.

 6. Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Łódź, ul. Więckowskiego 1, tel. +48 (42) 632-50-69, fax: +48 (42) 630-41-63
  • Realizacja programu reintegracji społecznej dla osób uzależnionych po zakończonym procesie leczenia w ośrodku stacjonarnym, ul. Więckowskiego 1.

 7. Fundacja „Uwolnienie”, Łódź, ul. Inowrocławska 5a, tel. +48 (42) 630-36-07, fax: +48 (42) 209-33-06, http://www.uwolnienie.pl:
  • Centrum Integracji Społecznej ul. Inowrocławska 5a.

 8. Regionalne Centrum Wolontariatu, Łódź, ul. Piotrkowska 38, tel./fax: +48 (42) 633-58-97, tel. +48 (42) 633-59-11, http://www.wolontariat.org.pl/lodz:
  • Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, ul. Piotrkowska 38.

 9. Fundacja „Bank Żywności”, Łódź, al. Piłsudskiego 150/152, tel. +48 (42) 674-18-53, fax: +48 (42) 676-13-23, http://www.fbz.arg.pl:
  • Bank żywności, al. Piłsudskiego 150/152;
  • Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD.

 10. Centrum Służby Rodzinie, Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. +48 (42) 682-20-22, fax: +48 (42) 682-20-22 w. 36, http://www.csr.org.pl:
  • Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ul. Nowe Sady 17, tel. +48 (42) 688-18-49;
  • Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Broniewskiego 1a;
  • Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ul. Broniewskiego 1a;
  • Wojewódzki Bank Danych dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach do sprawowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego, ul. Broniewskiego 1a;
  • Szkolenia specjalistyczne dla pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami z „grupy ryzyka”, ul. Broniewskiego 1a;
  • Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze na terenie Miasta Łodzi.

 11. Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu”, Łódź, ul. Sienkiewicza 60, tel. +48 (42) 636-14-39, fax: +48 (42) 637-04-25, http://www.stowarzyszenie-mocni.pl:
  • Realizacja programu pilotażowego „Punkt wsparcia „Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź-Bałuty”;
  • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Anielisko”, ul. Sienkiewicza 60, tel. +48 (42) 637-22-53.

 12. Fundacja im. Joanny Bednarczyk, Łódź, ul. Olimpijska 5a/11:
  • Mieszkanie Chronione dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, al. Unii 18 m. 5;
  • Mieszkanie Chronione dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, ul. Więckowskiego 51 m. 16.

 13. Stowarzyszenie Osieroconym Dzieciom Specjalnej Troski, Łódź, ul. Wapienna 29, tel. +48 (42) 640-72-11:
  • Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Wapienna 29.

 14. Wojciech Pawlak, Łódź, ul. Beczkowa 18/20:
  • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, Grotniki-Ustronie, ul. Ustronie 29, tel. +48 (42) 717-95-00, fax: +48 (42) 717-95-10.

 15. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Łódź, ul. Biegańskiego 10, tel. +48 (42) 640-60-43:
  • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kosynierów Gdyńskich 20, tel. +48 (42) 646-11-70 tel./fax: +48 (42) 640-94-35.

 16. Agencja Usługowo-Opiekuńcza „Serce”, Łódź, ul. Narutowicza 114, tel. +48 (42) 678-11-74, +48 (42) 678-25-70:
  • Dom Pomocy Społecznej „Serce” dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Narutowicza 114, tel. +48 (42) 679-12-55, +48 (42) 679-17-01 fax: +48 (42) 678-46-23.

 17. Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie, Łódź, ul. Helenówek 7, tel. +48 (42) 658-91-70, http://bralbert.w.interia.pl:
  • Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, ul. Helenówek 7.

 18. Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu”, Łódź, ul. Kalinowa 5 m. 2, tel. +48 (42) 651-13-57:
  • Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Kalinowa 5 m. 2.

 19. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. +48 (42) 689-50-00, sekr.: +48 (42) 689-50-10:
  • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych, ul. Ciołkowskiego 2, tel. +48 (42) 689-53-50, fax: +48 (42) 689-53-51.

 20. Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Łódź, ul. Przybyszewskiego 111, tel./fax: +48 (42) 681-24-32, tel. +48 (42) 681-24-38:
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Przybyszewskiego 111.

 21. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22, tel./fax: +48 (42) 616-06-20, http://www.tpn.org.pl:
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ul. Zawiszy Czarnego 22;
  • Mieszkania Chronione w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Zacisze” w Jedliczach k/Grotnik dla osób chorych psychicznie po hospitalizacji.

 22. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi, Łódź, ul. Chocianowicka 198, tel. +48 (42) 680-21-00, fax: +48 (42) 680-21-01, http://www.navicula.pl:
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, ul. Chocianowicka 198.

 23. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łodzi, Łódź, ul. Karolewska 70/76, tel. +48 (42) 689-90-60
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, ul. Karolewska 70/76.

 24. Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”, Łódź, ul. Próchnika 7, tel. +48 (42) 632-08-66
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ul. Próchnika 7.

 25. Konwent Bonifratrów, Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a, tel. +48 (42) 685-51-00, fax: +48 (42) 685-51-29
  • Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a.

 26. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Łódź, al. Kościuszki 48, tel. +48 (42) 632-78-43, fax: +48 (42) 675-74-03, http://www.olptzn.republika.pl:
  • Jednostka specjalistycznego poradnictwa, al. Kościuszki 48.

 27. Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny „Lokomotywa”, Łódź, ul. Pilarskiego 12, tel./fax: +48 (42) 674-92-12, http://www.lokomotywa.ovh.org:
  • Jednostka specjalistycznego poradnictwa, ul. Pilarskiego 12;
  • Opracowanie i wdrożenie metody procedur i procesów na rzecz reintegracji rodziny;
  • Szkolenia na bazie opracowanej metody procedur i procesów na rzecz reintegracji rodziny, informacje dla wszystkich osób pracujących na rzecz dziecka i rodziny, specjalistyczne dla osób realizujących zadanie, ul. Pilarskiego 12;
  • Turnusy edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców i dzieci, które są umieszczone w rodzinnych formach opieki zastępczej, ul. Pilarskiego 12.

 28. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Łódzkiego Oddziału Regionalnego, Łódź, ul. Tuwima 40, tel. +48 (42) 674-72-24, +48 (42) 674-54-11

 29. Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel./fax: +48 (42) 634-01-18:
  • Ośrodek Rodzin Zastępczych „Szansa”, ul. Piotrkowska 17.

 30. Fundacja „Dom w Łodzi”, Łódź, ul. Wierzbowa 13, tel./fax: +48 (42) 678-01-00, http://www.domwlodzi.org:
  • Dom Dziecka dla dzieci chorych, ul. Wierzbowa 13.

 31. Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka”, Łódź, pl. Barlickiego 11, tel. +48 (42) 630-61-80, fax: +48 (42) 633-75-43, http://www.opoka.toya.net.pl:
  • Jednostka specjalistycznego poradnictwa, pl. Barlickiego 11;
  • Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa, pl. Barlickiego 11;
  • Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa, ul. Wschodnia 32;
  • Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa, ul. 6 Sierpnia 25.

 32. Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Sióstr Salezjanek, Łódź, ul. Brauna 5 tel./fax: +48 (42) 656-12-35
  • Dom Dziecka im. Laury Meozzi, ul. Brauna 5;
  • Świetlicę Środowiskową, ul. Brauna 5;
  • Hostel przy Świetlicy Środowiskowej dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ul. Brauna 5.

 33. Stowarzyszenie Małych Dzieci, Łódź, ul. Kopcińskiego 1/3, tel. +48 (42) 678-14-06, fax: +48 (42) 678-29-47
  • Specjalistyczna Świetlica Małych Dzieci, ul. Kopcińskiego 1/3.

 34. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Łódź, ul. Skarbowa 28, tel. +48 (42) 616-09-69, http://www.slyszeserce.org.pl:
  • Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa „Słyszę Dzieciaka”, ul. Wspólna 6, tel. +48 (42) 616-09-69.

 35. Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Łódź, ul. Pomorska 54, tel. 0 500-865-529, http://www.cwt.org.pl:
  • Świetlica Podwórkowa, ul. Pomorska 54.

 36. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Łódź, ul. Obywatelska 60, tel. +48 (42) 648-28-20
  • Ognisko Wychowawcze – typu specjalistycznego, ul. Obywatelska 60 tel. +48 (42) 648-17-68

 37. Stowarzyszenie Łódka, Łódź, ul. Księży Młyn 1, tel. +48 (42) 256-59-00, http://www.lodka.arkana.pl:
  • Świetlica Środowiskowa, ul. Księży Młyn 1 tel. +48 (42) 256-59-00;
  • Świetlica Środowiskowa, ul. Wapienna 15 tel. 0 601-930-078.

 38. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Bałuty, Łódź, ul. Hipoteczna 3/5, tel./fax: +48 (42) 651-34-72, http://www.tpd.lodz-baluty.prv.pl:
  • Ognisko Wychowawcze, ul. Hipoteczna 3/5 tel. +48 (42) 651-34-72;
  • Ognisko Wychowawcze, ul. Plantowa 7 tel. +48 (42) 652-79-74;
  • Ognisko Terapeutyczno-Wychowawcze, ul. Sucharskiego 2 tel. +48 (42) 656-16-58;
  • Ognisko Wychowawcze, ul. Wróbla 5 tel. +48 (42) 651-80-00;
  • Ognisko Wychowawcze, al. I Dywizji 16/18 tel. +48 (42) 657-06-12;
  • Ognisko Artystyczno-Wychowawcze, ul. Żabia 10/12 tel. +48 (42) 253-20-00;
  • Ognisko Wychowawcze, ul. Obrońców Westerplatte 28 tel. +48 (42) 657-12-98.

 39. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Polesie, Łódź, ul. Gdańska 150, tel./fax: +48 (42) 636-62-89
  • Świetlica Środowiskowa, ul. Lorentza 1;
  • Świetlica Środowiskowa, ul. Hufcowa 20;
  • Ognisko Opiekuńczo-Wychowawcze, ul. Wileńska 48;
  • Ognisko Opiekuńczo-Wychowawcze, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54;
  • Ognisko Opiekuńczo-Wychowawcze, ul. Napoleońska 7/17;
  • Ognisko Opiekuńczo-Wychowawcze, ul. Gdańska 150;
  • Ognisko Opiekuńczo-Wychowawcze, ul. Ogrodowa 28.

 40. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna, Łódź, ul. Podhalańska 2a, tel./fax: +48 (42) 643-45-87
  • Ognisko Wychowawcze, ul. Powszechna 15 tel. +48 (42) 646-20-02;
  • Ognisko Wychowawcze, ul. Dzwonowa 18/20 tel. +48 (42) 684-84-20;
  • Ognisko Wychowawcze, ul. Gładka 39/41;
  • Świetlica Środowiskowa, al. Politechniki 38 tel. +48 (42) 684-11-27;
  • Ognisko Wychowawcze, ul. Słowiańska 30.

 41. Oratorium im. św. Jana Bosko, Łódź, ul. Kopcińskiego 1/3, tel. +48 (42) 678-35-22 w. 39, po 15: +48 (42) 678-54-30, http://www.oratorium-lodz.salezjanie.pl:
  • Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną w dzielnicy Łódź-Śródmieście, ul. Kopcińskiego 1/3.

 42. Stowarzyszenie Oratorium im. św. Dominika Savio, Łódź, ul. Wodna 36, tel. +48 (42) 671-84-86, +48 (42) 671-84-00, fax: +48 (42) 671-85-09, http://www.savio.lodz.pl:
  • Realizacja programu przeciwdziałania marginalizacji dzieci i młodzieży z dzielnicy Łódź-Widzew „Kontra”, Salezjański Obiekt Sportowo-Dydaktyczny ul. Wodna 36

 43. Stowarzyszenie „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Łódź”, Łódź, ul. Zielona 13, tel./fax: +48 (42) 639-28-88:
  • Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przestępczości wśród dzieci i młodzieży – Punkt wsparcia „Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na terenie miasta Łodzi (w wybranych rejonach miasta)

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2008-11-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 22103
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO