Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wyszukiwarka ogłoszeń<<


Wyszukiwarka ogłoszeń o przetargach


WBZP 30/2005-06-15, poz. 228

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości
  poniżej progu unijnego


 • Zamawiający
  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź-Widzew
  Regon: 000514182
  ul. al. Piłsudskiego 100
  92-326 Łódź
  Tel.: (042) 638 53 42
  Fax: (042) 638 53 43
  E-mail: widzew@uml.lodz.pl
  Strona www: www.uml.lodz.pl

 • Informacje o przeprowadzeniu postępowania
  Znak sprawy: V.RK 340-22/05
  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Dostawa 1 szt. deski ortopedycznej do transportu poszkodowanych.
  Nazwa i nr wg. CPV - Urządzenia ratownicze 29851200-1

  Tytuł ogłoszenia:
  Dostawa deski ortopedycznej
  Słowa kluczowe:
  Deska
  Rodzaj zamówienia: dostawy

 • Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami
  Imię i nazwisko: Dorota Ciołkowska, Grażyna Stawińska
  Telefon: (042) 638 53 52, 638-53-05
  E-mail: widzew@uml.lodz.pl
  Lokal: 52, 11
  Godziny, w których udziela się informacji
  dotyczących przetargu: 9:00-16:00

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Formularz wniosku można odebrać
  w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź Widzew Al.Piłsudskiego 100 pok.52 lub otrzymać pocztą
  cena formularza: 0.0 PLN

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający następujące warunki:
  Złożyli oświadczenie o spełnieniu warunków udziału określonych przepisem art. 22 ust. 1 pkt 1-4, Prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807)

 • Miejsce i termin składania ofert
  92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100 pok.68
  w terminie do: 1.7.2005 r. do godz. 10:00

 • Miejsce otwarcia ofert
  92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100 pok.52
  o godzinie: 10:30

 • Termin związania ofertą
  30 dni

 • Termin (okres) realizacji zamówienia
  Okres w miesiącach lub dniach: W ciągu 2 tygodni od podpisania umowy

 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
  cena (koszt)   100%Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 964788
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO