Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wyszukiwarka ogłoszeń<<


Wyszukiwarka ogłoszeń o przetargach


WBZP 80/2006-10-11, poz. 383

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości
  poniżej progu unijnego


 • Zamawiający
  Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi - Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
  Regon:
  ul. Smugowa 26a 30/32
  91-433 Łódź
  Tel.: (0-42) 638-50-23
  Fax: (0-42) 638-50-22
  E-mail: komunikacja@uml.lodz.pl

 • Informacje o przeprowadzeniu postępowania
  Znak sprawy: PJR.II-3411/1P/5/2006
  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2006 r. (CPV 27
  Tytuł ogłoszenia:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów w 2006 r.
  Słowa kluczowe:
  tablice rejestracyjne
  Rodzaj zamówienia: dostawy

 • Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami
  Imię i nazwisko: Bogumiła Nowińska
  Telefon: (0-42) 638-50-24
  Fax: (0-42) 638-50-22
  E-mail: m.mieszek@uml.lodz.pl
  Lokal: A-1
  Godziny, w których udziela się informacji
  dotyczących przetargu: 09:00-16:00

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Formularz wniosku można odebrać
  w siedzibie zamawiającego: ul. Smugowa 26a i 30/32
  w innym miejscu: za pośrednictwem Poczty Polskiej,www.uml.lodz.pl
  pocztą elektroniczną: m.mieszek@uml.lodz.pl
  cena formularza: 0 PLN

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający następujące warunki:
  Warunek spełnią Wykonawcy, którzy posiadają:
  a. certyfikaty zgodności na oferowane tablice rejestracyjne udzielone dla tego Wykonawcy lub jego kooperanta (w takim przypadku należy dołączyć umowę określającą warunki kooperacji).
  b. zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych wydane przez Wojewodę (vide art.75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.).


 • Miejsce i termin składania ofert
  91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a 30/32
  w terminie do: 23.10.2006 r. do godz. 09:00

 • Miejsce otwarcia ofert
  91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a 30/32
  o godzinie: 10:00

 • Termin związania ofertą
  30 dni

 • Specyfikacja zamówienia
  Miejsce realizacji: Łódź; ul. Smugowa 26a i 30/32

 • Termin (okres) realizacji zamówienia
  Okres w miesiącach lub dniach: do 31 grudnia 2006 r.

 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
  cena (koszt)   100%

  zobacz sprostowaniaRejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 964461
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO