Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Grudzień 2005 r.<<

Miasto Łódź

Data publikacji: 12.12.2005 r.

Analitycy wiarygodności kredytowej
Marcin Gdula, Frankfurt (+49) 69-33999-245
Felix Ejgel, Moskwa(+7) 095-783-4060

Ocena wiarygodności kredytowej: BBB- /Pozytywna/;

Streszczenie: Łódź (Miasto)

Agencja Standard & Poor's Ratings Services zmieniła prognozę dla polskiego Miasta Łodzi ze stabilnej na pozytywną z uwagi na poprawę wskaźników finansowych.
Jednocześnie potwierdzono ocenę 'BBB-' dla emitenta długoterminowych obligacji w walutach obcych i w walucie krajowej.

Uzasadnienie

Oceny wiarygodności kredytowej dla Łodzi, drugiego pod względem wielkości miasta w Rzeczypospolitej Polskiej (waluta obca BBB+/Pozytywna/A-2; waluta lokalna A-/Pozytywna/A-2), uzasadnia niski poziom zadłużenia, zaangażowanie władz miasta w utrzymanie odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych oraz pozytywny wpływ rozwoju gospodarki lokalnej. Oceny te ogranicza wciąż wysokie bezrobocie w mieście, niska elastyczność finansowa i duże potrzeby wydatków inwestycyjnych.
Zadłużenie bezpośrednie miasta, obecnie na niskim poziomie 34%, w ciągu najbliższych dwóch - trzech lat nie powinno przekroczyć możliwego do opanowania poziomu 45% dochodów bieżących. Pomimo tego, że miasto planuje zaciągnięcie dalszych pożyczek na sfinansowanie niezbędnej infrastruktury, zadłużenie bezpośrednie powinno pozostać na poziomie znacznie poniżej dozwolonego prawem limitu 60% dochodów ogółem dzięki rosnącym dochodom, funduszom unijnym i roztropności finansowej. Obsługa zadłużenia zgodnie z planem stabilizuje się na umiarkowanym poziomie 9% dochodów ogółem.
Po dwuletnim okresie odnotowywania deficytu w rachunku bieżącym w latach 2001-2002, od 2003 r. wyniki finansowe miasta ulegają stałej poprawie. Zwrot ten został dokonany w wyniku ogólnej poprawy gospodarki polskiej oraz finansowej dyscypliny samorządu łódzkiego. W 2004 r. salda bieżące osiągnęły poziom 10% i jest wysoce prawdopodobne, że w 2005 r. i w 2006 r. osiągną poziom 9%-12%. W 2004 r. deficyt po wydatkach inwestycyjnych wyniósł skromne 3% dochodów całkowitych i przewiduje się, że w 2005 r. i w 2006 r. pozostanie on na możliwym do opanowania poziomie ok. 5%.
Wysokie bezrobocie i niski poziom zamożności w porównaniu z innymi ocenianymi przez agencję miastami w Polsce, choć i tak lepsze od średniej krajowej, są czynnikami ograniczającymi oceny wiarygodności kredytowej miasta. Ich główną przyczyną jest upadek przemysłu włókienniczego i pokrewnych branż przemysłu lekkiego. Tym niemniej należy odnotować, że przez ostatnie trzy lata bezrobocie w Łodzi wykazuje tendencję spadkową a różnica w stosunku do średniej krajowej ulega zwiększeniu. W czerwcu 2005 r. bezrobocie w Łodzi osiągnęło poziom 16.8%, natomiast średnia krajowa wyniosła 18.1%.
Elastyczność finansowa miasta jest ograniczona, choć ulega poprawie w wyniku ostatnich zmian legislacyjnych. Dotacje z budżetu centralnego, stanowiące prawie 50% całkowitych dochodów miasta, są stopniowo zastępowane udziałami w dochodach z podatków. Możliwości samorządu lokalnego w zakresie zmian podatkowych i wydatków bieżących są ograniczone. Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost gospodarczy Łodzi, ogólny wpływ nowej polskiej ustawy o finansach samorządu lokalnego prawdopodobnie będzie dla miasta pozytywny.

Prognoza

Prognoza pozytywna odzwierciedla przekonanie agencji Standard & Poor's Ratings Services, że wyniki finansowe Łodzi będą nadal wykazywały trend poprawy. Stabilizacja systemu międzybudżetowego pomiędzy samorządem lokalnym a rządem centralnym, wzrost dochodów, rosnące wpływy środków unijnych na współfinansowanie projektów miejskich oraz roztropność finansowa powinny doprowadzić do wzrostu bieżących nadwyżek budżetowych, a co za tym idzie do wzrostu elastyczności pozwalającej na finansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków własnych bez znacznego wzrostu obecnie niskiego zadłużenia miasta. Z drugiej strony, w przypadku poślizgu w wykonaniu budżetu z powodu presji wydatków bieżących lub przyśpieszonego tempa akumulacji zadłużenia, ocena wiarygodności kredytowej może ustabilizować się na obecnym poziomie.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3679
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO