Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno–artystyczne”<<

Projekt „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja
na cele kulturalno–artystyczne”

Projekt „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno–artystyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 (Oś priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych). Całkowita wartość Projektu wynosi 266 mln zł, w tym 82 758 127,51 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (co stanowi 47,77% wydatków kwalifikowalnych) oraz 183 241 872,49 zł z budżetu miasta.

Informacja o projekcie:

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na rewitalizacji znajdujących się w centrum Łodzi poprzemysłowych obiektów dawnej elektrociepłowni EC-1, o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

Główne działania w ramach projektu obejmują:

 • renowację i modernizację obiektów na obszarach poprzemysłowych oraz ich adaptację do nowych funkcji,
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków i obiektów historycznych w celu przystosowania ich do nowych funkcji,
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów.

Rewitalizacja obiektów uwzględnia rangę i charakter obszaru, nawiązując do historycznego charakteru obiektów. Historyczny układ i „gęstość zabudowy” obszaru zostaną w znacznym stopniu odtworzone. W całości zachowana zostanie kubatura, forma i w większości zewnętrzne cechy elewacji budynków z charakterystycznymi detalami w celu utrzymania klimatu historycznego.
W obiektach EC-1 Zachód planowane jest uruchomienie nowoczesnej jednostki kultury, o charakterze interaktywnego centrum nauki i techniki. Obiekty EC-1 Wschód wykorzystane zostaną do utworzenia centrum kulturalnego, posiadającego zróżnicowane przestrzenie ekspozycyjne, studia i warsztaty pracy artystycznej oraz pełniącego funkcje usługowe w obszarze kultury („Centrum Sztuki Filmowej”). Teren otaczający obiekty zostanie zagospodarowany i udostępniony jako przestrzeń publiczna.
Partnerami Miasta w projekcie „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno–artystyczne” są: Fundacja Sztuki Świata oraz Instytucja Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”.

Cele projektu:

 1. Rewitalizacja znajdujących się w centrum stolicy województwa poprzemysłowych obiektów dawnej elektrociepłowni EC-1, o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz nadanie im nowych funkcji.
 2. Zahamowanie procesu degradacji tkanki architektonicznej obiektów historycznych i zabytkowych oraz przywrócenie ładu architektonicznego i przestrzennego centrum Łodzi.
 3. Przywrócenie mieszkańcom Łodzi i regionu terenów położonych w centrum miasta, których stan techniczny obecnie wyklucza jakiekolwiek wykorzystanie w celach publicznych.
 4. Ożywienie gospodarcze i społeczne na terenach zdegradowanych poprzez wprowadzenie nowych funkcji w zakresie kultury i edukacji do zrewitalizowanych obiektów.
 5. Uporządkowanie istniejącego i stworzenie nowego układu funkcjonalno - przestrzennego w strefie śródmiejskiej.
 6. Utworzenie bazy infrastrukturalnej dla nowych instytucji kultury i edukacji prezentujących i promujących osiągnięcia w zakresie nauki, sztuki i filmu.
 7. Wykreowanie ośrodka z bogatą ofertą imprez, festiwali i wydarzeń kulturalnych.
 8. Rozwój znaczenia Łodzi jako ośrodka kultury o znaczeniu przede wszystkim regionalnym, wzmocnienie jej funkcji metropolitalnych i wizerunku jako miasta nowoczesnego, rozwijającego się w powiązaniu z regionalnymi tradycjami kulturowymi.
 9. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta dla mieszkańców samej Łodzi i regionu, a także wzrost liczby turystów odwiedzających Łódź.

Okres realizacji projektu: 2008–2012

Jednostki realizujące projekt:

 • Biuro ds. Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi
 • Instytucja Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”

Więcej informacji o projekcie - http://www.ec1lodz.pl/ec1.php


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2010-05-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3235
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO